ค่ายกิจกรรมเดินป่า ล่องแพ ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า
20-22 พ.ค. 2559 (เดินทางคืนวันที่ 19)
ณ เขาสก-เชี่ยวหลาน จ.สุราษฎร์ธานี

โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อปลูกฝังจิตสำนึก และขยายเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วม นอกจากจะเป็นการทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แล้ว ยังเป็นกิจกรรมการกุศลเพื่อหาทุนไปช่วยเหลือสังคม
หมายเหตุ : กรีน อีเว้นท์ หมายถึง กิจกรรมสีเขียว ไม่ใช่บริษัท ไม่ใช่องค์กรธุรกิจ ไม่ใช่ NGO แต่เป็นองค์กรประเภทกิจการเพื่อสังคม (SE) เป็นองค์กรจัดงานการกุศล ที่มุ่งเน้นด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม งบประมาณที่เหลือจากการจัดกิจกรรมนี้ ส่วนหนึ่งเป็นทุนจัดกิจกรรมของชมรม อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม ( ผู้จัดเครือเดียวกัน ) และเก็บสะสมไว้เป็นทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ของเด็กและเยาวชน ( เริ่มแจกทุนเดือน พ.ค. 2559 )

กำหนดการ

คืนวันพฤหัสบดีที่ 19 พ.ค. 2559
21.30 น รวมพลที่ ปตท.สนามเป้า (อยู่ใกล้ ททบ.5 ถนนพหลโยธินฝั่งขาเข้าอนุสาวรีย์ชัยฯ) , รถออก 22.00 น

– เดินทางโดยรถปรับอากาศ (รถแอร์)

วันศุกร์ที่ 20 พ.ค. 2559 (วันวิสาขบูชา)
แวะปั๊มน้ำมัน ปตท. ช่วงเช้าเพื่อล้างหน้าแปรงฟันและทานอาหาร
11.30 น (โดยประมาณ) เดินทางถึงอุทยานแห่งชาติเขาสก
12.00 น พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น รวมพล รับฟังคำชี้แจง แนะนำตัว เริ่มการบรรยาย
– กิจกรรมยิงหนังสติ๊กปลูกป่าและเดินป่าศึกษาธรรมชาติ
17.00 น รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น กิจกรรมกลุ่ม สันทนาการ สานสัมพันธ์หมู่คณะ

วันเสาร์ที่ 21 พ.ค. 2559
07.00 น รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระขึ้นรถ
– เดินทางไปยังเขื่อนรัชชประภา (เขื่อนเชี่ยวหลาน)
– ลงเรือที่เขื่อนเชี่ยวหลาน ล่องเรือไปตามเทือกเขาหินปูน
– ล่องเรือไปดูเขาสามเกลอ (กุ้ยหลินเมืองไทย) และไปวังปลา
– ขึ้นรับประทานอาหารบนแพ
– ล่องเรือไปทะเลใน 500 ไร่ (ทะเลสาบกลางหุบเขา) เรือส่งถึงชายป่า
– เดินป่า ยิงหนังสติ๊กปลูกป่า
– เดินป่าเข้าไปประมาณ 20-30 นาที (มีคนท้องถิ่นนำทาง)
– นั่งแพขนานยนต์ (แพไม้ไผ่) ไปยังถ้ำปะการัง
– กลับขึ้นฝั่ง เดินทางเข้าที่พัก
17.00 น รับประทานอาหารเย็น อาบน้ำทำธุระส่วนตัว พักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น กิจกรรมกลุ่ม สันทนาการ สานสัมพันธ์หมู่คณะ

วันอาทิตย์ที่ 22 พ.ค. 2559
07.00 น รับประทานอาหารเช้า เก็บสัมภาระขึ้นรถ
– แวะพักรถที่สวนสนประดิพัทธิ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (อาจพิจารณาเพิ่มจุดแวะอีก 1 จุดหากทำเวลาได้เร็ว)
– แวะปั๊มน้ำมันและของฝากระหว่างทางขากลับ
– เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ (กลับถึงกรุงเทพฯ ประมาณ 21.00 น ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจร ความตรงต่อเวลาของสมาชิก เหตุสุดวิสัย และปัจจัยแวดล้อมอื่นๆ)

รับสมัคร 45 คน
ค่าสมัครคนละ 2,670 บาท
สิทธิ์ที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
(1) รถปรับอากาศ (รถแอร์) ไป-กลับ
(2) อาหารกลางวันและน้ำดื่ม 6 มื้อ
(3) ที่พัก 2 คืน (ห้องนอนรวม แยกชาย-หญิง นอนห้องละ 6-10 คน)
(4) ค่าเช่าเหมาเรือ และแพขนานยนต์
(5) ค่าธรรมเนียมอุทยานแห่งชาติ
(6) วัสดุ อุปกรณ์ ได้แก่ หนังสติ๊ก และกระสุนเมล็ดพันธุ์ไม้ป่า
(7) เอกสารประกอบการเรียนรู้ (โบรชัวร์)
(8) สตาฟและวิทยากร
หมายเหตุ : สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี โดยให้ระบุมาในข้อมูลผู้สมัคร

ขั้นตอนและวิธีการสมัคร (โปรดอ่านรายละเอียดก่อนสมัคร)

1. สมัครโดยส่งข้อมูลผู้สมัครมาที่ In Box (กล่องข้อความแชท) www.facebook.com/GreenEventsThailand ข้อมูลที่ต้องการมีดังนี้
- ชื่อกิจกรรม (เพราะเรามีหลายงาน บอกย่อๆ เช่น ยิงหนังสติ๊กสุราษฎร์ หรือยิงหนังสติ๊ก 20 พ.ค. )
- คำนำหน้าชื่อ-ชื่อจริง-นามสกุล
- เบอร์โทรศัพท์มือถือ
- อาหารที่แพ้ หรือรับประทานเจ มังสวิรัติ ฮาลาล ฯลฯ (ถ้ามี)
สำหรับนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือบุคคลทั่วไปที่ต้องการใบประกาศเกียรติคุณ สามารถขอรับได้ฟรี


2. หลังจากส่งข้อมูลมาแล้ว รอการตอบกลับ เราจะตอบกลับเป็นเลขบัญชีและกำหนดเวลา 1-2 วันให้ท่านแจ้งโอนเงินเพื่อยืนยันการสมัคร


3. กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/476789779185219  เพื่อทราบการอัพเดรทที่เป็นปัจจุบัน


ท่านที่มีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาได้ใน In Box www.facebook.com/GreenEventsThailand

ว่าที่ร้อยเอกสราวุฒิ สารคำ 084-526-6834


ห้องกิจกรรม www.facebook.com/events/476789779185219

กรีน อีเว้นท์ Green Event

ค่าใช้จ่าย : 2,670 บาท