ค่ายขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดีในสุสานชาวยิว เยอรมันนี
10-26 สิงหาคม 2559
Camp name: Germany: Zittau
Camp code: VJF 5.2
อาสาสมัครจะปฏิบัติงานภายใต้โดยการแนะนำจากนักโบราณคดี เรียนรู้เกี่ยวกับสถานที่และวิธีการขุดค้นหลักฐานทางโบราณคดี

Work

Volunteers are asked to do archaeological works on the Jewish cemetery of the town, to excavate the foundation walls of the mortuary. Under professional guidance of two archaeologists you will learn more about the place and how to do excavation works. You will receive all material which is needed, including gloves. Please be prepared for working only outside!

Accomodation and food

You will sleep in a place nearby to the working place, on the site of the small Zoo of Zittau. You will have two dormitories, a community room, a well equipped kitchen and sanitary facilities. The accommodation is a quiet and picturesque place with lots of space.

Location and leisure

Zittau

Meeting point

during the day in the accommodation

Requirements

You will work on a Jewish cemetery, so boys should bring a headgear with them to cover their head during the working hours!
ติดต่อสอบถาม คุณแพร์ parin@volunteerspirit.or.th, 090 302 8862, 081 959 2961

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและกรอกใบสมัครคลิกลิงก์
ติดต่อสอบถาม คุณแพร์ parin@volunteerspirit.or.th, 090 302 8862, 081 959 2961