รายละเอียดโครงการ :
โครงการ “จิตสดใส วัยบริสุทธิ์ ด้วยพุทธปัญญา” นี้ เป็นโครงการนำร่อง เพื่อพัฒนาคุณลักษณะของนักเรียน ให้มีความประพฤติดี มีคุณธรรมจริยธรรม และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อโรงเรียน บ้าน และชุมชน  โดยจะแบ่งโครงการออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงปิดภาคเรียน และช่วงเปิดภาคเรียน  สำหรับครั้งนี้ ถือเป็นโครงการช่วงปิดภาคเรียน ซึ่งเป็นผลต่อเนื่องมาจากดำริของศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา ราชนครินทร์ (เขาดินหนองแสง) ที่จะจัดโครงการนี้  คณะผู้มีจิตศรัทธา จึงได้จัดผ้าป่า ทอดถวายเมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม 2551  รายได้หลังหักค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนธรรมะแล้ว ท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม  ได้เมตตาให้เปิดเป็นกองทุนสอนธรรมะสำหรับเยาวชน  เพื่อให้สาธุชนทั่วไปร่วมบริจาคได้ตามศรัทธา

โครงการ “จิตสดใส วัยบริสุทธิ์ ด้วยพุทธปัญญา” ช่วงปิดภาคเรียนครั้งนี้  เปิดรับสมัครเยาวชนจากทั่วประเทศ

กิจกรรมในโครงการนี้  เยาวชนจะได้รับความรู้ใน 2 ภาค คือ
ภาคกรรมฐาน  ประกอบด้วย
1. กิจกรรมฝึกสติโดยการเดินจงกรม และนั่งสมาธิ
2. กายบริหารกับสติ และโยคะอย่างง่าย  ซึ่งเด็กจะได้ทั้งสมาธิและกำลังกายไปควบคู่กัน

ภาคกิจกรรม  ประกอบด้วย
1. การสวดมนต์ ไหว้พระ
2. การฟังธรรมะบรรยาย ในรูปแบบธรรมะหรรษา หัวข้อ กฎแห่งกรรม ศีล  ทาน ภพภูมิในพุทธศาสนา และความกตัญญู
3. กิจกรรมฐานตักบาตรความดี  เผาผีความชั่ว  เพื่อให้เด็กละความไม่ดีไปจากใจ และอธิษฐานทำความดีต่อไปในอนาคต
4. กิจกรรมฐาน เรารักในหลวง
5. กิจกรรมระลึกพระคุณบิดามารดา โดยศูนย์ฯ ขอเชิญผู้ปกครองทุกท่านมาร่วมพิธีนี้ด้วย ในวันสุดท้ายของโครงการ

กำหนดการ :
เพราะค่ายจิตสดใส วัยบริสุทธิ์ ด้วยพุทธปัญญาครั้งต่อไป
จะมีขึ้น 2 ค่ายคือ
1. ค่ายครอบครัวอบอุ่น : 28-31 มีนาคม
2. ค่ายเด็ก 13-15 ปี,   2-6 เมษายน

โดยมีกำหนดการ การช่วยงานดังนี้ค่ะ
1.ค่ายครอบครัวฯ ,  อาทิตย์ 27 มี.ค.  เตรียมงานที่เขาดินหนองแสง  โดยจะมีรถตู้ออกจากกรุงเทพเวลา 7.00 น. ที่คอนโดประชานิเวศ 1
28-31 มี.ค. :  ค่ายครอบครัว,   โดยเดินทางกลับ ประมาณบ่ายสามของวันศุกร์ที่ 1 เม.ย.  ถึงกรุงเทพประมาณ 2 ทุ่มค่ะ

2.ค่ายเด็กโต,  ศุกร์ 1 เม.ย.  เตรียมงานที่เขาดินหนองแสง  โดยจะมีรถตู้ออกจากกรุงเทพเวลา 7.00 น. ที่คอนโดประชานิเวศ 1
2-6 เมษา :  ค่ายจิตสดใสฯ,   โดยเดินทางกลับ ประมาณบ่ายสามของวันพุธที่ 6 เมษา  ถึงกรุงเทพประมาณ 2 ทุ่มค่ะ

จิตอาสาสามารถเลือกช่วยงานค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือ ทั้งสองค่ายก็ได้ค่ะ

เงื่อนไขการรับสมัคร :

1. รับจิตอาสาที่ยินดีจะเข้ามาร่วมปลูกธรรมะไว้ในใจของเด็ก ๆ ทุกเพศ ทุกวัย  (อุบาสกจะได้บุญมากเป็นพิเศษ  เพราะสามารถทำงานกับพระสงฆ์ได้สะดวกมากกว่า)

2. จิตอาสาสามารถช่วยงานค่ายใดค่ายหนึ่ง หรือทั้งสองค่ายก็ได้  แต่ต้องอยู่ได้ตลอดค่าย ไม่มาทีหลังหรือกลับก่อนค่ะ (มีรถตู้รับส่งจากกรุงเทพ)

จำนวนรับ : ค่ายละ 10 คน

ประโยชน์ที่อาสาจะได้รับ :
จิตอาสาที่ปฏิบัติธรรมอยู่แล้ว จะได้ปฏิบัติธรรมไปกับลูก ๆ โยคีเด็ก และได้เรียนรู้ที่จะเจริญสติด้วยการทำงาน

ส่วนจิตอาสาที่เป็นผู้ใหม่ด้านธรรมะ  นี่เป็นโอกาสอันดีที่จะได้สัมผัสกับธรรมะในรูปแบบที่ง่ายและสนุก  โดยการเรียนธรรมะไปพร้อมกับเด็ก ๆ   พระอาจารย์และคณะวิทยากรจะถ่ายทอดธรรมะให้เด็ก ๆ เข้าใจด้วยกิจกรรมและเกมส์ต่าง ๆ ทำให้จิตอาสาได้เรียนรู้ไปด้วย

 

รายละเอียดการเตรียมตัวและคู่มือจิตอาสา :
http://www.jitsodsai.com/rhxd/%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B2/

สอบถามรายละเอียด ที่ครูบิ๊ก  โทร. 0817418141
อีเมล์ teacherbik@yahoo.com
ID line : teacherbik

ค่าใช้จ่าย : -