ค่ายถักไม้กวาดภาวนา ดอยจิกจ้องฆ้องคำ 

โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด

วันศุกร์ที่ ๑๓ – อาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( ออกเดินทางคืนวันพฤหัสฯที่ ๑๒ ต.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

[สถานที่] จ.ลำปาง

๑.วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน จ.ลำปาง (ที่พักและกิจกรรมถักไม้กวาดภาวนา )

๒.ดอยจิกจ้องฆ้องคำ เมืองปาน จ.ลำปาง (สักการะพระธาตุจิกจ้อง ฆ้องคำ เดินป่าขึ้นเขา ระยะทางเดินประมาณ 5 -6 ชม เส้นทางง่ายเหมือนเดินเล่นในสวยหลังบ้าน .นอนศาลาบนเขา ) ๓.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน)

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ


[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน

[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๐๐๐ บาท ( 1,000 )

เนื่องจากมีผู้สนับสนุน ทางเราจึงเก็บค่าเข้าร่วมกิจกรรมได้ในราคานี้

ขอบคุณผู้สนับสนุน เพิ่มเติมค่าใช้จ่ายค่ายอาสา คุณแม่จันทร์หอม คาร์เพนเตอร์ คุณศุภโชค อึ้งเจริญพานิชและครอบครัว ร้านอาหารครัวปิยะวรรณ จ.พิษณุโลก

……………………………………………..

ชี้แจงค่าใช้จ่าย 

๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน ๒ คืน
๒.สวัสดิการ อาหาร ๖ มื้อ
๓.ค่่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๔.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 

๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.น้ำดื่มทุกมื้อ
๓.ถ้วยใส่ข้าว 1 ใบ ช้อน 1 คัน แก้วน้ำ 1 ใบ  (3 อย่างนี้สำคัญ ไม่เอามาไม่มีใส่ข้าวกิน )
๔.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแจ้ซ้อน (40)


[ ความตั้งใจ ]

๑.ปฏิบัติภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในหลวงรัชกาลที่ ๙
๒.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๓.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๔.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๕.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัดและชุมชนเพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOQmO3NrC8knKVNzBMdF-X-w-UFL4OXv2QXgdv8MLfavSiUA/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการ

คืนวันพฤหัสฯที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) 

เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ เมืองปาน จ.ลำปาง
วันศุกร์ที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.ลำปาง ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้ารับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ วัดทุ่งส้าน อ.เมืองปาน 

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด 
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า 
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 
เป็นผู้ประมาณในการกิน (กินง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก สวัสดิการมื้อ ๑)
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. ทำภารกิจส่วนตัว เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อย
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมนอนพักเพื่อปรับสมดุลชีวิต 
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น.ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด (ทำต่อจากเมื่อเช้าให้เสร็จ 

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. จัดการเรื่องที่นอน (นอนศาลาวัด กางเต็นท์) อาบน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย 

เวลา ๑๘.๐๐ น.- ๑๘.๓๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
เป็นผู้ประมาณในการกิน (กินง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก สวัสดิการมื้อ ๒)
เวลา ๑๘.๓๐ น.- ๑๙.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๒.๐๐ น.ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด ต่อให้สำเร็จสมบูรณ์ ตามระเบียบและมาตรฐาน 
เวลา ๒๒.๐๐ น.- ๒๒.๓๐ น. สรุปกิจกรรมวันนี้และนัดหมายการเดินทางพรุ่งนี้ 

เวลา ๒๒.๓๐ น.เป็นต้นไป จัดการเรื่องที่นอน (นอนศาลาวัด กางเต็นท์) นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันเส่าร์ที่ ๑๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันเดินนิเวศภาวนา)

เวลา ๐๕.๐๐ น.- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมออกกำลังกาย ออกกำลังใจ
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๓ ) และรับ เสบียงมื้อกลางวัน มื้อ ๔ ไปทานระหว่างทาง 
เวลา ๐๘.๐๐ น.- ๑๕.๓๐ น. ออกเดินทางไป  สักการะพระธาตุจิกจ้อง ฆ้องคำ เดินป่าขึ้นเขา ระยะทางเดินประมาณ 5 -6 ชม เส้นทางง่ายเหมือนเดินเล่นในสวยหลังบ้าน .นอนศาลาบนเขา )
เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๗.๐๐ น. พักผ่อน คลายเหนื่อยตามอัธยาศัยบนเขาจะมี ศาลที่พัก (อาสาไม่ต้องแบกเต็นท์ขึ้นเขา เอาแต่เครื่องนอนไป ) 
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น 
เป็นผู้ประมาณในการกิน เธอทั้งหลายจงกินข้าวทั้งน้ำตา จึงจะเห็นคุณค่าและเข้าใจ ผู้คนที่อดยากและลำบากเข็ญ
(กินง่ายอยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก สวัสดิการมื้อ ๕ ) 
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ (จะแจ้งรายละเอียดในที่ประชุม )
เวลา ๒๑.๐๐ น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอาทิตย์ที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๔.๐๐ น. – ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนแต่เช้ามืด 
เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น.ชื่นชมความงดงามของธรรมชาติ
ดูพระอาทิตย์ขึ้น สูดอากาศบริสุทธิ์ ยอดดอยจิกจ้อง ฆ้องคำ 
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า เธอจงเป็นผู้ประมาณในการกิน สวัสดิการมื้อ ๖ 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ทำความสะอาดที่พัก ออกเดินทางลงดอย 
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. กราบลาเจ้าอาวาสและออกเดินทางไปพักผ่อนกันที่ อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน 

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.รับประทานอาหารกลางวัน พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน ตามอัธยาศัย 

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๓๐ น. เดินทางกลับ กทม. อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com  

Image result for อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และ ผู้คนกำลังนั่ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 4 คน, สถานที่กลางแจ้ง ในภาพอาจจะมี 1 คน, สถานที่กลางแจ้ง    

Image result for ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfOQmO3NrC8knKVNzBMdF-X-w-UFL4OXv2QXgdv8MLfavSiUA/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

  • หากกดลงทะเบียนไม่ได้ ให้ส่งข้อมูลการสมัครของท่านมาที่ arsa.aree@gmail.com
  • หากท่านไม่มีอีเมล์ ให้สมัครผ่านทาง กล่องข้อความ ทาง facebook 

ค่าใช้จ่าย : 1000