ค่ายทาสี ปลดทุกข์ สร้างสุข ปายฟ้า
วันที่ 20-22 ธันวาคม พ.ศ.2562
รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{สถานที่จัดกิจกรรม/ไป}
=> วัดตาลเจ็ดต้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
=> เช็คอินสพานระวัติศาสตร์ปาย
=> ถนนคนเดินปาย
=> บ้านดินสันติชล(บ้านดินจีนยูนาน)
=> อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
=> ตลาดทุ่งเกวียน ลำปาง
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา}
=> ทาสีห้องน้ำวัด
=> ทำความสะอาดวัด
=> ทำสื่อธรรมะ ภายในวัด
=> ทำบุญผ้าป่า รับขวัญก่อนปีใหม่
=> พักผ่อนสถานที่ตามกำหนดการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม}
=> จิตใจพร้อมรับภารกิจจิตอาสา กินง่าย อยู่ง่าย นอนง่าย ไม่เรื่องมาก
=> บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
=> นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
=> เสื้อผ้าสบายๆ ควรกางเกงขาสั้น ต้องมีชุดมาเปลี่ยนด้วยนะ
=> รองเท้าสวมใส่สบายๆ เปียกน้ำได้(แนะนำรองเท้าแตะยาง)
=> จัดกระเป๋าให้เบาน้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{การสมทบทุนร่วมกิจกรรม}
@ จ่ายครั้งเดียว 1,890 บาท ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้
@ แบ่งจ่าย 3 ครั้งๆ ละ 630 บาท ไม่เกิน 31ต.ค. 30พ.ย. 10ธ.ค.
==>กรณีท่านเป็นผู้ยกเลิกไม่เข้าร่วมกิจกรรม จะไม่คืนเงินในทุกกรณี แต่ให้ท่านหาคนแทนได้ (ต้องแจ้งชื่อคนแทน ก่อนถึงวันเริ่มกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน )
==>กรณีโครงการยกเลิกจัด/เลื่อนกิจกรรม/ที่นั่งเต็มแล้ว แต่ท่านโอนมาแล้ว…โครงการคืนให้เต็มจำนวนที่โอนมา 100%
==>หากมีนำเอกสารมาให้เซ็นรับรองเข้าร่วมทำกิจกรรม นำมาได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม

*** มีสวัสดิการให้ดังนี้ ***
=> รถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
=> ประกันอุบัติเหตุในประเทศ 100,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ท่าน
=> ผู้นำกิจกรรม/วิทยากรให้ความรู้ และสื่อองค์ความรู้
=> สี ไม้ทำสื่อ วัสดุอุปกรณ์ทาสี เขียน สำหรับทำกิจกรรมจิตอาสา
=> ค่าบำรุงที่พัก มีเครื่องนอนให้พร้อม
=> ค่าน้ำ-ไฟวัด และตั้งกองผ้าป่า
=> ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
=> มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการให้แจ้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ) เท่านั้น
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ส่วนที่ลูกค่ายต้องรับผิดชอบเอง}
=> อาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ
=> และอื่นๆ ที่ไม่ระบุในสวัสดิการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{สิ่งที่ท่านอยากจะร่วมบุญเพิ่มเติม}
=> เสื้อผ้ากันหนาว(นำไปมอบให้ชาวเขาบ้านเมืองน้อย อ.ปาย)
=> สื่ออุปกรณ์การเรียน(ขอใช้ประโยชน์ได้ในสภาพดี)
=> หรือสมทบทุนเพื่อจัดซื้อในสิ่งที่ขาด และร่วมบุญกองผ้าป่า(ระบุให้ชัดเจน)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{กำหนดการ}
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ.2562
20.30-21.00 น. ลงทะเบียนรับอาสาขึ้นรถ ข้าง 7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)
21.00-07.00 น. เดินทางสู่ จังหวัดเชียงใหม่ (อาหารเช้าระหว่างทาง)

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2562
08.30-13.00 น. เดินทางถึงวัดตาลเจ็ดต้น อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
13.30-17.00 น. กิจกรรมจิตอาสา ถวายกองผ้าป่า พร้อมสรุปกิจกรรม
18.30-21.00 น. อาหารเย็น ถนนคนเดินปาย พักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2562
06.00-14.00 น.
=> ถ่ายรูปเติมไอเดีย ณ บ้านดินสันติชล(บ้านดินจีนยูนาน)
=> ชมวิวอากาศหนาวเย็นยอดดอยห้วยน้ำดัง(เตรียมค่าเข้าเด็ก 20 ผู้ใหญ่ 40 บาท
14.00-22.00 น.
=> เดินทางกลับถึงกรุงเทพฯโดยปลอดภัย
=> เลือกของฝากตลาดทุ่งเกวียน ลำปาง
=> พักทานข้าวระหว่างทาง
(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>


{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/royyim2009 ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน คลิ๊กที่ใบสมัครกิจกรรม

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่เลย...

(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

3.ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับใดๆ ทั้งสิ้น ให้โอนเงินค่าร่วมกิจกรรมตามขั้นตอนได้เลย

4. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที เพื่อยืนยันสิทธิ์ให้เร็วที่สุด(---ช้าอาจเต็มก่อนนะ !!! )
##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

5. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้
@ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน
>>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกในใบสมัคร
@ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
@ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ...
@ ชื่อธนาคารที่โอน...จำนวนเงินโอน...
@ วัน...เวลาโอน...
@ ชื่อกิจกรรม/โครงการ...
@ วันที่ทำกิจกรรม/โครงการ...

#แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก1ช่องทางจาก 3 ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@Gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน
@ ส่งผ่าน Line ID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
#แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ข้อมูลเพิ่มเติม - ผู้จัดกิจกรรม}
ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
--- นายเดชา ฤทธิ์แดง ---
>>โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
>>โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
เบอร์ติดต่อ 086-4125311
Instagram : Royyimbaandin
Youtube : รอยยิ้มบ้านดิน Royyimbaandin
LineID : @RoyyimBaanDin (มี @ ด้วยนะ)
FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
เพจ FB : สวนรอยยิ้มบ้านดิน
e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

::::: รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครอยู่ในขณะนี้ :::::
https://www.facebook.com/royyim2009/events
....................................................

::::: ประมวลอัลบั้มภาพกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน :::::
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
....................................................

::::: VDO กิจกรรมบน Youtube :::::
Youtube ช่อง : รอยยิ้มบ้านดิน
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber
Youtube ช่อง : SmileHomeSchool
https://www.youtube.com/channel/UCEvIFxjjvkOrtI-EZSScmMg/videos?view_as=subscriber
....................................................

::::: เพจที่เกี่ยวข้องกับองค์กร :::::
มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง-เดชา ฤทธิ์แดง https://www.facebook.com/mahabaandin
รอยยิ้มบ้านดินสระแก้ว https://www.facebook.com/royyim2009
สวนรอยยิ้มของพ่อ https://www.facebook.com/smilefather.net
....................................................

ค่าใช้จ่าย : จ่ายครั้งเดียว 1,890 บาท ต่อท่าน ไปกับรถที่จัดให้ @ แบ่งจ่าย 3 ครั้งๆ ละ 630 บาท ไม่เกิน 31ต.ค. 30พ.ย. 10ธ.ค.