กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้รู้ถึงความสำคัญของควายไทยเนื่องจากในอดีต ควายความสำคัญต่อพี่น้องชาวนาแต่ปัจจุบันหันมาใช้เครื่องจักรแทนคาย ทำให้ควายมีความสำคัญลดลง จึงต้องการสนุบสนุนวิถีเกษตรดั้งเดิม และ อนุรักษควายไทย  ตามรอยในหลวงรัชกาลที่ 9

 

โรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จ.สระแก้ว

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มูลนิธิชัยพัฒนา ดำเนินการจัดตั้งโรงงเรียนกาสรกสิวิทย์ เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกกระบือ ให้สามารถทำการเกษตร และเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ผู้ที่สนใจได้ศึกษา กิจกรรมหลักของทางโรงเรียนคือการอบรมชาวบ้านหรือชาวนาให้เป็นชาวนาที่เข้าใจในวิถีเกษตรอินทรีย์ทางโรงเรียนได้
เชื่อมโยงกับธนาคารโคกระบือ เมื่อมีนักเรียนมาเรียนกับปราชญ์ ก็จะมีการเบิกกระบือออกมาจากธนาคาร เพื่อให้กระบือมาเรียนรู้ร่วมกับไปกับนักเรียน

ห้องเรียนชาวนาเรียนอะไรบ้าง

หลักสูตรการฝึกกระบือของโรงเรียนกาสรกสิวิทย์ จะฝึกกระบือให้เชื่องและสามารถไถนาได้อย่างชำนาญ และฝึกเกษตรกรให้คุ้นเคยกับการใช้ชีวิตร่วมกับกระบืออย่างใกล้ชิด
จนเกิดความผูกพัน นักเรียนชาวนาจะได้เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยและการใช้อุปกรณ์ในการทำนาต่างๆ แบบดั้งเดิมที่ไม่มีเครื่องจักรมาเกี่ยวข้องได้อย่างถูกต้องในทุกๆขั้นตอน

นอกจากนี้นักเรียนชาวนายังต้องเรียนรู้การควบคุมกระบือให้อยู่ในคำสั่ง สามารถเลี้ยงและดูแลกระบือรวมไปถึงการจัดการเรื่องหญ้า และอาหาร

กิจกรรม

• เรียนรู้วิธีทำเกษตรอินทรีย์

• เรียนรู้วิธีฝึกและออกคำสั่งกับกับกระบือ

• เรียนรู้การอยู่ร่วมกับธรรมชาติธรรมชาติอย่างยั่งยืน อย่างการทำบ้านดินและการสร้างพลังงานทดแทนจากมูลสัตว์ สิ่งอำนวยความสะดวก
นอกจากนี้ยังมีเสริมการเรียนรู้การทำบ้านดิน

ตารางกิจกรรม
8 กันยายน

7.00 ออกจาก ปตท สนามเป้า
9.30 ถึงโรงเรียน เปลี่ยนชุดเตรียมลุย และ ฟังวิทยากรบรรยาย
10.00 เริ่มกิจกรรม
การดำนา ไถนา การฝึกควายไถนา การเกษตรอินทรี สาธิตควายหีบอ้อย
การทำบ้านดิน ทานอาหารเที่ยงที่เราเตรียมไว้
17.00 เดินทางกลับกรุงเทพ
20.00 ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ

*** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ***

 


วิธีการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกับเราชาว ONE FINE DAY
1. ผู้สนใจสามารถ In Box ส่งข้อมูลมาในเพจ ONEFINEDAY: https://www.facebook.com/onefinedayclub 
2. หลังจากส่งข้อความมาแล้ว ให้รอรับข้อความตอบกลับ 
3. หลังจากได้ตอบกลับแล้ว โอนเงิน 850 บาท/คน มาที่บัญชีสะสมทรัพย์ ธนาคารทหารไทย เลขบัญชี 235-2-36290-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล หรือ ไทยพานิช 406-466738-5 ชื่อบัญชี นาย สุธี วัฒนกุล
4. หลังจากโอนเงินแล้วให้กรอกรายละเอียดตามลิ้งด้านล่าง เพื่อ upload สลิป 
https://goo.gl/forms/XiNv4go1cY4wkOS13 *
5..หลังจากดำเนินการเสร็จสิ้น กดเข้าร่วมในห้องกิจกรรมได้เลยคับ เพื่อรอประกาศรายชื่อได้เลยครับ

เพื่อนๆสามารถยืนยันการสมัครได้ภายในเวลา 3 วัน (ไม่นับรวมวันที่เราส่งข้อความให้) หากเกินเวลาที่กำหนด เราจะให้สิทธิ์ผู้สมัครท่านอื่นในลำดับต่อไป และเพื่อนๆยังสามารถถามสิทธิ์ได้อีกเรื่อยๆ ถ้าผู้สมัครยังไม่เต็ม
ขอบคุณเพื่อนๆที่สนใจ และหวังว่า จะได้พบกัน
ขอบคุณทุกท่านที่สนใจเดินทางไปกับพวกเรา
#OFDClub
#วันสบายๆสไตล์OneFineDay

ติดต่อได้ที่ เบอร์ 0831919554
email: mongwin1123@gmail.com
line: navigatorsutee

สิ่งที่รวมในทริป
1. ค่ารถไปกลับ
2.เสื้อกิจกรรม 1 ตัว
3. อาหาร 1 มื้อ 
4. ค่าวิทยากร การทำบ้านดิน
5.ประกันการเดินทาง

รายละเอียดประกันการเดินทาง วงเงินในกรณีเสียชีวิต 100000 บาท
วงเงินรักษาพยาบาลไม่เกิน 10000 บาท

ความคุ้มครอง

-การประกันอุบัติเหตุช่วงสั้น

-คุ้มครองการเสียชีวิต
+การสูญเสียอวัยวะ และสายตา
+ค่ารักษาพยาบาล


ข้อตกลงคุ้มครอง-ถ้าความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกนภัยเสียชีวิต หรือสูญเสียมือ เท้า และสายตา

+ภายใน 180 วัน นับแต่วันเกิดอุบติหตุ
+หรือความบาดเจ็บที่ได้รับทำให้ผู้เอาประกันภัยต้องรักษาตัวติดต่อกันในโรงพยาบาล หรือสถานพยาบาล หรือคลีนิค และเสียชีวิต หรือสูญเสีย มือ เท้า และสายตา เพราะความบาดเจ็บนั้นการสูญเสียอวัยวะ


-การสูญเสียมือหรือเท้า : หมายความถึง
+การถูกตัดออกตั้งแต่ข้อมือหรือข้อเท้า หรือ
+สูญเสียสมรรถภาพในการใช้งานของอวัยวะนั้นโดยถาวร

-การสูญเสียสายตา
+ตาบอดสนิท และไม่มีทางรักษาได้ตลอดไป

การชดใช้ค่าสินไหม


-100% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+เสียชีวิต


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา รวมกันตั้งแต่ 2 ชิ้น ขึ้นไป


-60% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย


+สูญเสียมือ เท้า และสายตา ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง

ค่าใช้จ่าย : 850