ที่มาของโครงการ

โครงการ หาดสำราญ ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรก ในเดือน เมษายน 2560 เป็นเวลา 2 วัน ภายใต้การจัดของพี่แอน  (อาจารย์สอนดนตรีโรงเรียนรัฐบาล) และ พี่เอี้ยง (สมาชิกดาหลา)  และทีมหาดสำราญ โดยมีศิลปินทั้งชาวไทย และต่างชาติ เข้าร่วมแสดง ทางดาหลาได้รับเชิญให้เข้าร่วมทีมอาสาเพื่อช่วยกันจัดเตรียมงานเทศกาลดนตรีในครั้งนี้ การทำโครงการไม่ได้มุ่งเน้นในการจัดเทศกาลดนตรี เพียงอย่างเดียว แต่ยังมีการจัดทำ work shop ต่างๆ เช่น การทำผ้าบาติค สมุดทำมือ โยคะ  African dance, slack line, ทำสร้อยข้อมือ รวมถึงการทำกิจกรรมกับเด็กๆ  ในชุมชน และหลังจากจบงานเทศกาลดนตรีครั้งที่1 ไปแล้ว ทางดาหลา ยังได้มีการนำอาสาสมัครนานาชาติ ไปร่วมกิจกรรม กับเด็กนักเรียนมัธยมและ ร่วมกิจกรรมกับกลุ่มอนุรักษ์ป่าโกงกาง เป็นระยะเวลา 3 วัน ในเดือน พฤษภาคม 2560

สำหรับการจัดเทศกาลดนตรีในครั้งที่2 นี้ ทางดาหลาและทีมงานหาดสำราญเห็นเป็นโอกาสที่ดี ที่จะประชาสัมพันธ์ หาดสำราญให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น รวมถึงการส่งเสริมวิถีท้องถิ่น ของชุมชนหาดสำราญ เพื่อ ออกสู่สายตาคนข้างนอก รวมถึง การแลกเปลี่ยนกับอาสานานาชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ มุมมอง ต่างๆ ทั้งกับทีมงานอาสา และทีมงานชุมชนหาดสำราญ รวมถึงเป็นการเป็นการประชาสัมพันธ์ งานจิตอาสาให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น

 

จุดประสงค์ของโครงการ

 1. เพื่อร่วมสนับสนุนทีมงานคอนเสิร์ตหาดสำราญ
 2. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจซึ่งกันและกันระหว่างทีมงานอาสาและทีมงานในท้องถิ่น
 3. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ภาษาวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ประสบการในด้านต่างๆ โดยผ่านกระบวนการ work shop และกิจกรรมประจำวัน
 4. เพื่อประชาสัมพันธ์งานอาสานานาชาติ และส่งเสริมให้ เด็ก และเยาวชนมีจิตสาธารณะ

กิจกรรม

 1. จัดกิจกรรมสำหรับเด็กในชุมชนในช่วงปิดเทอม โดยกิจกรรมจะเน้นเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม การสื่อสารกับชาวต่างชาติ ทักษะชีวิต การทำงานร่วมกัน และการอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม แต่ทั้งนี้กิจกรรมที่ต้องการจัดให้กับเด็กๆ ขึ้นอยู่ความคิดของอาสาสมัครในค่าย
 2. กิจกรรม Work shop ต่างเช่น แลกเปลี่ยนเมล็ดพันธ์, African dance, สมุดทำมือ, ทำสีย้อมธรรมชาติ, Yoka, vegetarian food, slack line, fire show  
 3. เตรียมงานคอนเสิร์ตหาดสำราญ ครั้งที่ 2

 

คุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมในการเข้าร่วมโครงการ

 1. สามารถใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้
 2. ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้
 3. มีจิตอาสา และรับได้ถึงวิถีชีวิต การกิน นอน ที่ไม่สะดวกสบายเหมือนที่บ้าน
 4. มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ
 5. สื่อสารภาษาอังกฤษได้ค่อนข้างดี (ฟัง พูด 70 %)
 6. ไม่ยึดติดกับโลกออนไลน์

ที่พัก และอุปกรณ์ที่จำเป็น

สำหรับที่พัก จะพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ โดยภายในบ้านมีเครื่องอำนวยความสะดวกพื้นฐานอย่างห้องน้ำ ห้องครัว สำหรับการซักผ้านั้น อาสาสมัครจะซักผ้ากับมือ สำหรับอุปกรณ์ที่จำเป็นที่ต้องนำมา มีดังนี้

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม หมอนลม แผ่นโยคะรองนอน หากมีเต้นท์ หรือเปล สามารถนำมาได้ เรามีพื้นที่สำหรับกางเต้นท์)
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ ระหว่างค่าย
 3. เสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงาน สามารถสกปรกได้และไม่เสียดายทีหลังค่ะ
 4. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกันแดด **สำคัญมาก***
 5. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 6. ไฟฉายหรือโทรศัพท์ ที่มีไฟฉาย
 7. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 8. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส J
 9. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

เงื่อนไขการเข้าร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้นำค่ายและเพื่อนร่วมค่าย
 4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

 

สำหรับอาสาสมัครไทยที่สนใจ เข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1.สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม

ดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่

2. กรอกใบสมัคร แจ้งชื่อ /ความประสงค์ที่จะเข้าร่วมโครงการ(ระบุว่าสนใจร่วมค่ายไหน) /ทราบรายละเอียดโครงการจากที่ใด ระบุหัวข้อ สมัครค่ายสาสาสมัครระยะสั้น (ชื่อค่าย) ส่งเมลล์มาที่ dalaa.thailand@gmail.com

3. ดาหลาจะแจ้งรายละเอียดค่าย และการเตรียมตัวก่อนไปค่ายให้กับอาสาสมัครศึกษาข้อมูลก่อนไปค่าย

4. ดาหลาจะรวบรวมรายชื่อผู้เข้าร่วมค่ายตามจำนวนที่ระบุไว้ว่าสามารถรับได้กี่คน(สมัครก่อนมีสิทธิก่อน) แล้วแจ้งรายละเอียดและนัดหมายการเดินทาง

5. อาสาสมัครไทย ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมค่าย   เพื่อนำเงินนี้ไปซื้อกับข้าวสำหรับอาสาสมัครตลอดทั้งค่าย ค่าบำรุงที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าบำรุงสมาคม

6. ค่าเดินทางมายังค่าย อาสาสมัครต้องรับผิดชอบเอง

ค่าใช้จ่าย : 2,650