ประวัติโครงการ

โรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน เป็นโรงเรียนที่ ตั้งอยู่ที่บนเกาะบุโหลน  หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอ ปากน้ำ จังหวัด สตูล เป็นโรงเรียนระดับอนุบาล ถึงประถม มีนักเรียนประมาณ  50 คน คุณครู 4 คน เนื่องจากเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก และอยู่บนเกาะ ระดับการเรียนของเด็กๆ จึงค่อนข้างต่ำกว่าเกณฑ์ เนื่องจาก ประสบปัญหาหลายด้าน

บ้านเกาะบุโหลน เป็นชุมชนอิสลามชาวบ้านประกอบอาชีพประมง เปิดบังกะโล รวมถึงขับเรือรับจ้างเพื่อบริการนักท่องเที่ยว ช่วงเดือน พฤศจิกายน จนถึงเดือน เมษายน อากาศที่เกาะบุโหลน ค่อนข้างดี ทะเล สวยงาม ทางเกาะเปิดรับนักท่องเที่ยวเพื่อมาผักผ่อน ดำน้ำ และชื่นชมธรรมชาติ ดังนั้น บนเกาะจึงมี บังกะโลไว้ต้อนรับอาสาสมัคร คนที่อาศัยอยู่บนเกาะมีทั้งคนที่เข้ามาเพื่อทำงานหรือเปิดบังกะโลในช่วงที่เกาะเปิดรับนักท่องเที่ยว และมีชาวประมงที่อาศัยอยู่ตลอดทั้งปี

ทางดาหลา ได้จัดกิจกรรมกับเด็ก ครั้งแรกเมื่อเดือน ธันวาคม 2556 และจัดต่อมาทุกปีจนปีปัจจุบัน  ระยะเวลาค่าย 2 อาทิตย์ ซึ่งมี อาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม เด็ก ๆ ในโรงเรียนบ้านเกาะบุโหลน  หลังจากที่ได้ทำ

กิจกรรมในครั้งนั้น ทางโรงเรียนก็มีความประสงค์จะจัดกิจกรรม อีกครั้งใน ปีนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ได้มีโอกาสร่วมกิจกรรมกับอาสาชาวต่างชาติ เพื่อแลกเปลี่ยนภาษา และวัฒนธรรม

กิจกรรมที่จะทำ

 • กิจกรรมกับเด็ก เช่น สอนภาษาอังกฤษ ศิลปะ เกมส์และนันทนาการ
 • ตกแต่งห้องเรียน สวนหย่อม และบริเวณโรงเรียน
 • กิจกรรมร่วมกับคุณครู และชุมชน เช่น ทำความสะอาดรอบเกาะ

**กิจกรรมที่แน่นอนจะส่งให้ก่อนค่ายเริ่มประมาณ 1 – 2 สัปดาห์ค่ะ

 

         เป้าหมายของโครงการ

 • เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็ก ๆ ในโรงเรียน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม
 • เพื่อทำกิจกรรมและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนบ้านเกาะบุโหลน
 • เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็ก และเยาวชนคำนึงถึงงานด้านอาสา

 

อาหาร

อาสาสมัครต้องทำอาหารกันเองที่โรงครัวของโรงเรียน อาหารบางส่วนสามารถซื้อได้ที่เกาะ แต่ราคาสูงกว่าบนฝั่งมาก

ที่พัก  

นอนในอาคารเรียนแยกชายหญิงอย่างชัดเจน  *อุปกรณ์การนอนต้องเตรียมมาเองค่ะ**

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

–          สามารถอยู่กับเด็กได้

–          ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

–          รับได้ถึงการใช้ชีวิต กิน นอน แบบลุยๆ ห้องน้ำ รวมของโรงเรียนได้

–          มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

 เงื่อนไขการร่วมโครงการ

 1. ผู้สมัครต้องอายุ 18 ปีขึ้นไป
 2. ผู้เข้าร่วมเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยของตนเอง
 3. ผู้เข้าร่วมต้องเคารพกฎ ระเบียบ ข้อตกลงของโครงการ รวมทั้งให้ความร่วมมือกับผู้ประสานงานและเพื่อนร่วมค่าย
 4. สิ่งต้องห้ามภายในค่ายโดยเด็ดขาด คือ สารเสพติด แอลกอฮอล์ เรื่องชู้สาวที่เกินความเหมาะสม และอคติด้านลบ

 

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม  หมอนลม แผ่นโยคะ สำหรับนอน
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่ 2 สัปดาห์ (เสื้อแขนกุด กางเกงขาสั้นเลยเข่าไม่อนุญาตใส่ระหว่างทำกิจกรรมในค่าย)   กรณีว่ายน้ำ นอกเหนือเวลาค่าย เตรียมชุดว่ายน้ำที่ไม่เซ็กซี่จนเกินไปมานะคะ เด็ก ๆ อยู่บนเกาะจะมาเล่นน้ำกับพี่  ๆ อาสาด้วยคะ
 3. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกันแดด
 4. อาหารท้องถิ่นของตนเอง (สำหรับมาแลกเปลี่ยนกับผู้ร่วมค่ายคนอื่น ๆ)
 5. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 6. ไฟฉาย หากโทรศัพท์ มีไฟฉายก็ไม่ต้องเตรียมไฟฉายมา
 7. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 8. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส
 9. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

 

 

 

สิ่งที่ห้ามนำมาในค่าย

 1. สารเสพติด
 2. แอลกอฮอล์

อคติ หรือความคิดด้านลบ

 1. อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ysMmR9aPOdFQhCqSZSBR51ulmSD9dLMQ/view?usp=sharing
 2.  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy
 3. ส่งใบสมัครมายัง www.dalaa.thailand@gmail.com
 4. รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
 5. ชำระค่าเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย : 3,500 บาท