ประวัติโครงการ

ดาหลาเริ่มกิจกรรมกับบ้านโคกเหรียงตั้งแต่เดือนภุมภาพันธ์ 2556 เปิดเป็นโครงการระยะยาวต่อเนื่อง รับอาสาสมัครตลอดทั้งปี โดยมีกิจกรรมหลักคือ ทำเกษตร และเรียนรู้การอยู่ร่วมกันของคนต่างชาติ ต่างภาษา  มีเจ้าของโครงการชื่อลุงแจงที่อยากทำเกษตรแบบปลูกเพื่อกิน ลุงแจงมีความคิดเกี่ยวกับการกินอาหารที่ปลอดภัย จะทำให้สุขภาพดี เพราะลุงแจงมีโรคประจำตัว(โรคหัวใจ) เลยต้องดูแลเรื่องการกินเป็นพิเศษ

ดาหลารู้จักลุงแจง เมื่อปี 2549 กลุ่มดาหลาได้ร่วมงานกับชมรมคนแบกเป้มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อดำเนินกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ จากนั้นกลุ่มดาหลา ชมรมคนแบกเป้และลุงแจงก็ได้ร่วมกิจกรรมด้วยกันมาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั้งเมื่อปี 2556 ลุงแจงได้ลาออกจากงานประจำ เพื่อมาทำสวน ลุงแจงและเพื่อนมีความคิดอยากปลูกผักกินเอง ปลูกแบบผสมผสานทุกอย่างในพื้นที่สวน 8 ไร่  ซึ่งในอนาคต ลุงแจงคาดหวังว่าอยากให้พื้นที่บ้านลุงแจงเป็นพื้นที่ให้ชาวบ้าน รวมถึงคนจากชุมชนข้างนอกสามารถเข้ามาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้ ดาหลาจึงสนับสนุนความคิดของลุงแจง ด้วยการเสนอให้มีอาสาสมัครนานาชาติในพื้นที่ ไว้เป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ร่วมกันในเรื่องการเกษตรต่อไป เมื่อโครงการได้เริ่มขึ้น ดาหลาได้ส่งอาสาสมัครระยะยาวอย่างต่อเนื่อง และได้จัดกิจกรรมค่าระยะสั้นเป็นเวลา 2 สัปดาห์บ้างในบางเดือน เพื่อเปิดพื้นที่ให้คนที่อยากทำทำสวน แลกเปลี่ยนเรียนรู้การเกษตร และอื่นๆ

ความพิเศษของค่ายนี้ ครอบครัวดาหลาครบรอบ 14 ปี   ก็จะมีสมาชิก และอาสาสมัครทั้งเก่าและใหม่มาร่วมกิจกรรมและอยู่ร่วมกัน 1 สัปดาห์ เพื่อ กระชับความสัมพันธ์ และร่วมพบปะ พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เสวนา ตามหัวข้อต่างๆ ตามที่ผู้เข้าร่วมนำเสนอ

กิจกรรมที่จะทำ

–  ทำเกษตรอินทรีย์ เช่น ปลูก เพาะ รดน้ำพืชผัก ผลไม้ ในสวน

–  กิจกรรมปรับปรุงทัศนียภาพ เช่น ตกแต่งสวน ห้องพัก อาสาสมัคร

– กิจกรรมเสวนา แลกเปลี่ยนเรื่องงานอาสานานาชาติ

– กิจกรรมกับเด็ก

–  กิจกรรมกิจกรรมครบรอบงาน 14 ปี ดาหลา

บริบทชุมชน

บ้านโคกเหรียงตั้งอยู่ที่ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา  อยู่ห่างจากสนามบินหาดใหญ่ประมาณ 5 กิโลเมตร ชาวบ้านนับถือศาสนาพุทธ ชาวบ้านส่วนใหญ่ทำสวนยางพารา แต่ก็มีบางส่วนที่เดินทางออกมาทำงานในตัวเมืองหาดใหญ่ เนื่องจากบ้านโคกเหรียงเป็นชุมชนใกล้เมือง ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ค่อยได้ให้ความสนใจในเรื่องการเพาะปลุกผักกินเอง ทั้งๆที่พื้นที่เหมาะแก่การเพาะปลูก เน้นการซื้อจากท้องตลาดเป็นหลัก เช่นเดียวกันท้องทุ่งนาก็ได้ปล่อยว่างไม่มีการทำนา มีเพียงบางครอบครัวเท่านั้นที่ยังคงทำอยู่ มีร้านค้าชุมชนเป็นจำนวนมาก ไม่มีตู้ ATM กดเงินสด

คุณสมบัติของอาสาที่จะเข้าร่วม

–          ชอบทำเกษตร และชีวิตแบบเรียบง่าย ทำงานในที่ที่มีอากาศร้อนได้

–          ใจกว้าง พร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ และสามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้

–          มีความคิดสร้างสรรค์ และสนใจกิจกรรมต่างๆ

สิ่งที่ต้องเตรียมมาร่วมค่าย

 1. ถุงนอน หรือผ้าห่ม แผ่นโยคะ สำหรับนอน (ทางศูนย์มีที่นอนบางๆ แต่หากผู้เข้าร่วมมีจำนวนมากอาจจะไม่พอ)
 2. เสื้อผ้าสำหรับสวมใส่
 3. เสื้อผ้าสำหรับใส่ทำงาน สามารถสกปรกได้ และไม่เสียดายทีหลังค่ะ
 4. อุปกรณ์กันแดด หมวก ครีมกันแดด
 5. สเปรย์กันยุ่ง (กรุณาเลือกอันที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม)
 6. ความคิดสร้างสรรค์ เกมส์ เพลง เพื่อความบันเทิงในค่าย
 7. ความคิดด้านบวก มองโลกในแง่ดี และรอยยิ้มที่สดใส
 8. เมล็ดพันธ์ผัก (ถ้ามี)
 9. ของส่วนตัวผู้เข้าร่วมต้องเตรียมเอง (ยาสระผม ผงซักฟอก แป้ง สบู่ )

สิ่งที่ห้ามนำมาในค่าย

 1. สารเสพติด
 2. แอลกอฮอล์
 3.  อคติ หรือความคิดด้านลบ

 1. อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://drive.google.com/file/d/1ysMmR9aPOdFQhCqSZSBR51ulmSD9dLMQ/view?usp=sharing
 2.  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=1Td0jMry9NJpVTIZHMu_q7H5GecB3wSRy
 3. ส่งใบสมัครมายัง www.dalaa.thailand@gmail.com
 4. รอการตอบรับจากเจ้าหน้าที่
 5. ชำระค่าเข้าร่วม

ค่าใช้จ่าย : 1,800บาท