ปิดรับสมัคร!!

ค่ายนานาชาติ ณ มาเก๊า (เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน) ระหว่างวันที่ 7-16 มิถุนายน 2560

ประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 500 ปี ที่ประชาชนชาวมาเก๊าได้ร่วมกันรักษาขนบธรรมเนียม วัฒนธรรมที่หลากหลาย และสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญกว่า 20 แห่ง ซึ่งได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO หรือ องค์การ การศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ

ค่ายนี้จึงถูกจัดขึ้นโดยกลุ่มคนหนุ่มสาวรุ่นใหม่ในนามขององค์กร Macau New Chinese Youth Association หรือ MNCYA เพื่อเป็นการเปิดพื้นที่ และพาผู้คนจากทั่วโลกมาทำความรู้จักกับมาเก๊า แลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อราวต่างๆ ตลอดจนมีโอกาสเข้าร่วมงานเทศกาลสำคัญซึ่งจัดขึ้นในระหว่างค่าย

ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมตลอดระยะเวลา 10 วัน! แต่มีการเก็บค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประกันการเดินทาง อาสาสมัครจะต้องรับผิดชอบและดำเนินการด้วยตนเองค่ะ

 

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsSmZtLTd2N0V2Rkk

ส่งใบสมัครหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,000