โครงการ จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด   ค่ายบูรพาอาสา คนเล็กไม้กวาดใหญ่ 

วันเสาร์ที่ ๘ – วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๗ ก.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น.) 
วันจันทร์ที่ ๑๐ ก.ค. ( หยุดชดเชยอาสาฬบูชา )

[ สถานที่ ] 
๑.วัดสลักเพชร เกาะช้าง จ.ตราด กางเต็นท์นอน ในศาลาวัด 
๒.อุทยานแห่งชาติ หมู่เกาะช้าง ตราด 
๓.หาดทรายดำมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง อ.แหลมงอบ ตราด
๔. สุดแดนตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ 
๕.อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี

[ ความตั้งใจ ]

๑.ต้องการเผยแผ่ การปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด
๒.ต้องการอาสาสมัครเป็นทีมงานผู้ช่วยสอนถักไม้กวาดในกิจกรรมการกุศล ต่างๆเช่น การถวายความรู้แด่พระสงฆ์ การสอนเด็กนักเรียนและนักศึกษาอีกทั้งประชาชนคนทั่วไป
๓.ฝึกปฏิบัติถวายเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา เพื่อสืบทอดกิจปฎิบัติ ของพุทธศาสนิกชนที่ดีงาม ให้คงอยู่
๔.ไม้กวาดที่ถักเสร็จนั้น มอบถวายให้แก่วัด เพื่อใช้เป็นสาธารณะประโยชน์สืบต่อไป


รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ เรือเฟอร์รี่ รถสองแถว

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๖๐ บาท (1,260)

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ ๓ วัน 
๒.ค่าอาหาร ๔ มื้อ 
๓.สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๔.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ในการอบรมถักไม้กวาด
๕.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

[ ในส่วนค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ]

๑.ค่าตั๋วลงเรือ เฟอร์รี่ 80 (ไป-กลับ ) 160 บาท 
๒.ค่าเหมารถสองแถว รับส่ง วัด – ท่าเรือ และสถานที่ต่างๆ บนเกาะตลอด ๓ วัน  ประมาณไว้ก่อน คนละ 240 บาท (หารเฉลี่ยกันตามตกลงกับคนขับ)
๓.ค่าเหมาเรือใหญ่ชาวบ้าน ล่องเรือดำน้ำดูประการัง (หารกันประมาณ 150 – 200 )
๔.ค่าเหมารถท่องเที่ยวรอบเกาะ แวะชมสถานที่ต่างๆ 300 
๕.ค่าธรรมเนียมเข้า อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
๖ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จันทบุรี  (ผู้ใหญ่ 40 บาท นักเรียน นักศึกษา 20 บาท)
๗.ค่าอาหารและน้ำดื่มบางมื้อ [ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม] 
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน 
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด 

 

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

 


กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ๐๔.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ( เมืองเกาะครึ่งร้อย พลอยแดงค่าล้ำ ระกำแสนหวาน หลังอานหมาดี ยุทธนาวีเกาะช้าง สุดทางบูรพา )

วันเสาร์ที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( วันอาสาฬบูชา )

เวลา ๐๔.๓๐น. – ๐๖.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน ปั๊มปตท ตราด หาข้าวเช้ากิน 
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ ท่าเรืออ่าวธรรมชาติ
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ขนของลงเรือเฟอร์รี่ ข้ามฝากไปยังเกาะช้าง 
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. นั่งรถสองแถว มุ่งหน้าสู่วัดสลักเพชร (วัดที่เงียบสงบอยู่ท้ายเกาะ)
เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น.กราบนมัสการเจ้าอาวาส 
กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน ในกิจกรรมถักไม้กวาดถวายวัด 
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าว ขั้นต้น รอบเช้า 
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ข้าวกระเพราะไก่ไข่ดาว (สวัสดิการมื้อ ๑)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น . พูดคุยสรุปกิจกรรมรอบเช้า 
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. ออกเดินทางไปพักผ่อนกัน

– เดินชมเส้นทางธรรมชาติ ป่าชายเลนสะพานแดง
– เล่นน้ำที่น้ำตกธารมะยม ในเขต อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง เตียมตัวไปอาบน้ำ ที่อุทยานฯให้เรียบร้อย
– แวะถ่ายรูปชมวิว สะพานริม ท่าเทียบเรือบ้านสลักเพชร 

เวลา ๑๗.๓๐ – ๑๘.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็น (สวัดิการมื้อ ๒ ข้าวไก่กระเทียม ไข่เจียว ) 
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ช่วยงานที่วัดและร่วมทำบุญ เวียนเทียน ฟังธรรม ในวันวันอาสาฬบูชา (วันสำคัญในพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้เป็นครั้งแรกแก่เบญจวัคคีย์ทั้ง ๕ “ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร”)
เวลา ๒๑.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น. ปฎิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาด (ทำต่อจากเมื่อเช้าให้เสร็จ) รอบ คนตัวเล็ก ไม้กวาดใหญ่ น้อมถวายเป็นพุทธบูชา 
เวลา ๒๓.๓๐ น. เป็นต้นไปนอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอาทิตย์ที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว 
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๐๐ น. กิจกรรมกายบริหาร 
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า  (ข้าวต้มไก่ทรงเครื่อง สวัสดิการมื้อ ๓ ) 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๑๘.๓๐ น. หยุดพักกายหย่อนใจ  ออกเดินทางเติมพลังให้ชีวิต 

– รอบเช้า 
ออกเรือดำน้ำดูประการัง ชมหมู่เกาะต่างๆ รอบเกาะช้าง  แวะหาดทรายขาวถ่ายภาพสวยๆ เล่นน้ำทะเล 

– รอบบ่าย 
เหมารถสองแถวตะเวน เที่ยวน้ำตกคลองพลู  ไหว้พระถวายไม้กวาด วัดคลองสน วัดคลองพร้าว ชมสถานที่สำคัญๆ รอบเกาะ 

อาหารกลางวัน สวัสดิการมื้อ ๔ (ข้าวผัดใส้กรอกไก่ ไ่ข่ต้ม)
พักทานอาหารเย็นบริเวณชายหาด ( รับผิดชอบตัวเอง )


เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. อาบน้ำทำธุระส่วนตัว 
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ทายปัญหาธรรม (ตอบคำถาม พระพุทธศาสนา หลักธรรม วัด พระธาตุสำคัญ โดยมีตัวเลือกให้ ๓ ข้อ ) และพูดคุยสรุปกิจกรรมร่วมกัน 
เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ( หยุดชดเชยอาสาฬบูชา )

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น.ตื่นนอน อาบน้ำเก็บสัมภาระทำความสะอาดที่พัก 
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. กราบลาเจ้าอาวาสและคณะสงฆ์ พร้อมถวายไม้กวาดทางมะพร้าวและเครื่องสังฆทาน ปัจจัยบำรุงค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น.ออกเดินทางมายังท่าเรือ  เพื่อกลับไปขึ้นฝั่งยัง ท่าอ่าวธรรมชาติ (รับประทานข้าวเช้าบนเรือ)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. แวะชม หาดทรายดำมหัศจรรย์ธรรมชาติสร้าง ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแหลมมะขาม และ ถ่ายรูปสถานที่สำคัญ สุดแดนตะวันออก ประภาคารแหลมงอบ
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. ทางผ่านขากลับ แวะอุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว จ.จันทบุรี รับประทานอาหารกลางวัน เล่นน้ำ อาบน้ำ พักผ่อนตามอัธยาศัย 
เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๒๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/


https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ผู้จัดโครงการกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

 

 

 

เกาะช้าง

Image result for น้ำตกคลองพลู

หาดทรายดำ 

 

อุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้ว

ค่าใช้จ่าย : 1260