ค่ายประชาชนอาสา ขุดลอกคูคลองสัญจรสาธารณะ
โครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล

[ สถานที่ ] จ.สมุทรสงคราม
๑. คลองชุมชนตลาดน้ำทาค่า ทำกิจกรรมขุดลอกคูคลอง
๒. วัดศรีศรัทธาธรรม สถานที่พัก นอนศาลาวัด เตรียมถุงนอนหรือผ้าห่มมาเอง

 • อาสาที่เดินทางมาเอง กิจกรรมเริ่ม วันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค   ๕๙
 • อาสา ที่มาพร้อมรถบัสที่จัดไว้ ต้องมานอนค้างคืน ในคืนวันศุกร์ที่ ๒๙ ก.ค ๕๙  (รายละเอียดกิจกรรมของอาสาสมัครที่ค้างคืน อยู่ในกำหนดการวันศุกร์ ด้านล่าง)

 

[ ความตั้งใจ ]

๑.ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. ลอกคลองสาธารณะให้เรือสัญจรได้สะดวก
๓.รองบพัฒนาไม่ได้สักที ลำคลองก็ตื้นเขินพายเรือก็ติดท้อง
สัญจรก็ลำบาก เห็นทีประชาชนอาสาต้องลงแรงกันเอง
๔. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม
๕.มาค่ายต้องช่วยกันลงขัน (ลงแรงลงเงิน) ทำงานแบบชาวบ้านเพราะไม่ได้รับทุนสนับสนุนจากหน่วยงานไหน


 

[ ระดับงานอาสา จัดหนัก ]

๑.หน่วยทะลวงฟัน เป็นแนวหน้าบุกลุยลงน้ำตักดินเลนขึ้นจากคลอง ระดับน้ำประมาณ สะโพก (สายลุย)
๒.หน่วยเสือหมอบแมวเซา รับถังและบุ้งกี้ใส่ดินเลน มาเถบนฝั่งและปรับเกลี่ยให้เรียบ (สายลำเลียง)
๓.กองหนุนอาสา (อาสาสมัครที่เดินทางมาเองจะมาสมทบและสลับเปลี่ยนผู้ที่หมดแรง)

**สำหรับอาสามาค่ายค้างคืน จะพาไปล่องเรือพายชมหิ่งห้อยในเส้นทางธรรมชาติ **


 

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน
[เดินทางโดย ] รถบัสพัดลม (รถบัสจอดรับ ปตท สนามเป้า ห่าง BTS สนามเป้า 500 เมตร และ ป้ายรถเมล์ บิ๊กซีพระราม ๒)


[ ค่าใช้จ่าย ]

 • (เดินทางพร้อมรถบัส ค่ายค้างคืน) สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๕๐ บาท ( 450 บาท )
 • (เดินทางมาเอง พบกันวันเสาร์ที่ ๓๐ ก.ค )     สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๐๐ บาท ( 200 บาท )

โดยแจกแจงดังนี

 • สมทบทุน เหมารถบัสพัดลม
 • สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
 • สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน+น้ำดื่ม
 • สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
 • สมทบทุน ค่าเหมาเรือพายชมหิ่งห้อย
 • สมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

หมายเหตุ ค่ายค้างคืนรับเฉพาะผู้มีอายุ ๑๒ ปีขึ้นไป ยกเว้นกรณีเดินทางมาเอง ไม่จำกัดเพศและอายุ
                  *รายละเอียดการเตรียมตัวรวมไปถึงวิธีการเดินทาง จะแจ้งให้ทราบหลังชำระค่ากิจกรรมเรียบร้อยแล้ว*
                   * นักเรียน นักศึกษา สามารถขอเซ็นชั่วโมงกิจกรรมจิตอาสาได้*

ใ บ ส มั ค ร อ ยู่ ด้ า น ล่ า ง สุ ด


[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙

เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
สำรับอาสาสมัครท่านใด ที่รอขึ้นรถป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒ รถบัสจะไปถึงประมาณเวลา ๒๐.๔๐ น. (กรุณมารอที่ป้ายรถเมล์)

เวลา ๒๐.๐๐ – ๒๒.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ท่าเรือชุมชนท่าคา จ.สมุทรสงคราม
เวลา ๒๒.๓๐ – ๒๓.๓๐ น. กิจกรรมล่องเรือพายชมหิ่งห้อยใต้แสงจันทร์ ในเส้นทางชุมชนธรรมชาติ
เวลา ๒๓.๓๐ – ๐๐.๐๐ น. เดินทางมายังที่พัก วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันเสาร์ที่ ๓๐ กรกฏาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๘. ๐๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวค่าย แบ่งกลุ่ม แบ่งงาน รวมพลังประชาชนคนอาสา

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. เดินทางไปทานอาหารเช้า ที่ตลาดน้ำท่าคา ชาวบ้านพายเรือมาขายราคาไม่แพง (อาหารราคา ๒๐-๓๐ บาท รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น.กิจกรรมประชาชนอาสา ขุดลอกคลองสัญจรสาธารณะ ทั้งสองหน่วยแบ่งหน้าที่กัน
๑.หน่วยทะลวงฟัน เป็นแนวหน้าบุกลุยลงน้ำตักดินเลนขึ้นจากคลอง ระดับน้ำประมาณ สะโพก (สายลุย)
๒.หน่วยเสือหมอบแมวเซา รับถังและบุ้งกี้ใส่ดินเลน มาเถบนฝั่งและปรับเกลี่ยให้เรียบ (สายลำเลียง)
๓.กองหนุน (อาสาสมัครที่เดินทางมาเองจะมาสมทบและสลับเปลี่ยนผู้ที่หมดแรง)

(สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง จะนัดพบกันที่วัดศรีศรัทธาธรรม เวลา ๐๙.๓๐ น.
เพื่อลงทะเบียนและแบ่งทีม กำหนดการรายละเอียดจะแจ้งกลับไปทางเมล์ อีกชุดหนึ่งภายหลังสมัครมาแล้ว) ]

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการ ๑ มื้อ )
เวลา ๑๓.๓๐ น – ๑๔.๓๐ น.  กลับมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่วัดศรีศรัทธาธรรม
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และ ถวายสังฆทานกราบลา ท่านเจ้าอาวาส

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เดินทางมาไหว้พระวัดนางตะเคียน กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่งเรือง พระเก่าแก่อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี สิงศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน คลอดงนางตะเคียน

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย


 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

 [ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/1mCd2_xbp_JLlSrkNnRN0gEUDnMKqFEA0GRBQMYrlX6s/viewform

หมายเหตุ

 • หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร แจ้งว่า มารถบัส หรือ เดินทางมาเอง   ระบุชื่อกิจกรรมที่สมัคร มาที่ arsa.aree@gmail.com 
 • หากไม่มีอีเมล์ หรือ อีเมล์ถูก บล็อค ให้ ส่งข้อความ inbox มาทาง Facebook Fanpage
 • หลังส่งข้อมูลการสมัครแล้ว ให้รออีเมล์ตอบกลับ ภายใน 1-2 วัน หากหลายวันแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับ ให้สอบถามได้ทางอีเมล์ หรือ เฟสบุ๊ค ทางโทรศัพท์อาจไม่สะดวกเช็คให้

 

ค่าใช้จ่าย : มารถบัส 450 มาเอง 200 บาท