ในโครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล

ชื่อกิจกรรม ค่ายพุทธอาสา รุ่น ๓ (ฅนทาสีรั้ววัด)

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๕ ธ.ค. เวลา ๒๑.๐๐ น.)

 จิตอาสา ทาสีรั้ววัดทาสีรั้ววัดใหญ่

สถานที่ 

๑.ที่พัก วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม

๒.ที่ทำกิจกรรมทาสี วัดใหญ่ จ.สมุทรสงคราม

๓. ตลาดน้ำท่าคา

๔. หลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร

๕. ตลาดแม่กลอง

๖. ดอนหอยหลอด

…………………………………………….

ความตั้งใจ

๑.บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์

๒.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา

๓.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ

 

เนื้องานกิจกรรม

๑.ขัดทำความสะอาด ทาสี เสมาและรั้วรอบโบสถ์

๒. ล่องเรือพายชมหิ่งห้อย

๔.เดินตลาดน้ำอายุเก่าแก่ (ตลาดน้ำท่าคา)

๕.ชื่นชมพระอาทิตย์ตกดิน ณ จุด ชมวิวดอนหอยหลอด

๖. นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร

๗. แวะชมตลาดแม่กลอง

๘.กิจกรรมกลุ่มแบบมีส่วนร่วม ตลอดจน การนั่งสมาธิและเดินจงกลม

๗.นอนศาลาวัดมีหมอนผ้าห่มให้

…………………………………..

สมทบทุนกิจกรรม

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม ๕๕๐ (450)  บาท  (สำหรับอาสาที่เข้าร่วมค่ายจนจบกิจกรรม  มีเกียรติบัตรจากทางกลุ่มร่วมกับทางวัด มอบให้)

ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย

๑.ค่าเหมารถบัสพัดลม ๓ วัน ๒ คืน

๒.ค่าเหมาเรือพาย ชมหิ่งห้อย ตอนกลางคืน

๓.ค่าสีทารั้วและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

๔.ชำระหนี้สงฆ์ ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ วัด

๕.สวัสดิการค่าอาหาร ๒ มื้อ

๖. ค่าจัดทำเกียรติบัตร

 

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง

  • น้ำดื่มและอาหารบางมื้อรับผิดชอบตัวเอง   ร้านค้าชาวบ้านราคาไม่แพง ๒๐-๓๐ บาท

 

จิตอาสา อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

กรอกใบสมัคร ตามลิงก์ แล้วรอทีมงานตอบกลับทางอีเมล์ ภายใน ๑-๒ วัน

https://docs.google.com/forms/d/12IFRCVLBFyfx4zqkDjfpU3QDkx9FnH__owVi7doxO_M/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ   ๑. หากกดลิงก์สมัครด้านบนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com
๒. หากอาสาสมัครไม่มีอีเมล์ ให้สอบถามมาทางแฟนเพจ  คลิกFanpage

 

 

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ 

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๑.๐๐ – ๒๓.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ วัดศรีศรัทธาธรรม จ.สมุทรสงคราม

เวลา ๒๓.๓๐ – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อนในศาลาวัด

 

วันเสาร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ตื่นนอน

เวลา ๐๖.๓๐ – ๐๗.๓๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ จุดเริ่มต้นที่ดีของชาวค่ายอาสา

เวลา ๐๗.๓๐- ๐๘.๔๐ น. พักรับประทานอาหารเช้า สวัสดิการอาหาร ๑ มื้อ

เวลา ๐๘.๔๐ – ๑๒.๐๐ น. เดินทางไปยังวัด ใหญ่ น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์ (รอบเช้า)

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๓๐ น .พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการอาหารมื้อ ๒)

เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. กิจกรรมพื้นที่แห่งการผ่อนพักตระหนักรู้ สู่สมดุลชีวิต ” ปล่อยกายและใจนี้ ให้ล่องลอยไปอย่างผ่อนคลาย

เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๐๐ น. น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์ (รอบบ่าย)

เวลา ๑๖.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. แวะตลาดแม่กลอง รับประทานอาหารเย็น รับผิดชอบตัวเอง

เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. เดินทางกลับที่พักวัดศรีศรัทธาธรรม อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว และพักผ่อนตามอัธยาศัย

เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. เดินทางมายัง ท่าน้ำขึ้นเรือพายชมหิ่งห้อย

เวลา ๒๑.๐๐น. – ๒๒.๐๐ น. กิจกรรมชาวค่าย รอบค่ำ

เวลา ๒๒.๐๐น. – ๒๒.๓๐ น.พูดคุย แจ้งกำหนดการและการเตรียมตัวในวันพรุ่งนี้

เวลา ๒๒.๓๐ น.- ๐๕.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน

 

วันอาทิตย์ที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๕๘

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมเจริญสติ ด้วยการเดินจงกลม ให้ตื่นรู้อยู่ทุกก้าวเดิน

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อย

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. พิธีปิดค่าย รับเกียรติบัตร ถวายสังฆทานร่วมกัน และกราบลาเจ้าอาวาสวัดศรีศรัทธาธรรม

เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. เดินทางกราบ นมัสการหลวงพ่อบ้านแหลม วัดเพชรสมุทร และรับประทานอาหรเช้าที่ตลาดน้ำท่าคา

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินทางมายังวัด ใหญ่ และ น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๒.๓๐ น. สรุปกิจกรรมสร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. เดินทางไปรับประทานอาหารกลางวัน และชมวิวที่ ดอนหอยหลอด

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับถึง กทม.อย่างปลอดภัย

 

( กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

 

ทำกิจกรรม ละลายพฤติกรรม

นิทานคำกลอน

ตลาดน้ำท่าคา

ตลาดน้ำท่าคา

ดอนหอยหลอด

ดอนหอยหลอดดอนหอยหลอด

** รูปภาพทั้งหมด เป็นภาพถ่ายอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรรมกับทาง องค์กร อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

สถานที่ในภาพ วัดศรีศรัทธาธรรม , ตลาดน้ำท่าคา , ดอนหอยหลอด

……………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เว็บไซต์ http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

……………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖.

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]  

กรอกใบสมัคร ตามลิงก์ แล้วรอทีมงานตอบกลับทางอีเมล์ ภายใน ๑-๒ วัน

https://docs.google.com/forms/d/12IFRCVLBFyfx4zqkDjfpU3QDkx9FnH__owVi7doxO_M/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ   ๑. หากกดลิงก์สมัครด้านบนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com
                   ๒. หากอาสาสมัครไม่มีอีเมล์ ให้สอบถามมาทางแฟนเพจ  คลิกFanpage

ค่าใช้จ่าย : 450