โครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล
กิจกรรม ค่ายพุทธอาสา รุ่น ๔ (ฅนทาสีรั้ววัด)
วันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๘ เมษายน เวลา ๒๐.๐๐ น.)

รับอาสาสมัคร ๕๐ ท่าน
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

สถานที่
๑.วัดพวกหงษ์ จ.เชียงใหม่
๒.พระธาตุดอยสุเทพ
๓.วัดพันเตา พระวิหารหอคำหลวงที่งดงามของเชียงใหม่
๔.ถนนคนเดิน ถนนวัวลาย

…………………………………………………………………..
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจรรม ๑,๓๐๐ บาท
(สำหรับอาสาที่เข้าร่วมค่ายจนจบกิจกรรม …มีเกียรติบัตร…จากทางกลุ่มร่วมกับทางวัด มอบให้)
ชี้แจงรายละเอียดค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศไป-กลับ
๒.ค่ารถแดงขึ้นดอยสุเทพ
๓.ค่าสีทารั้วและอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔.ชำระหนี้สงฆ์ ค่าที่พัก ค่าน้ำ ค่าไฟ
๕.ค่าอาหาร ๒ มื้อ
๖.ประกันการเดินทางวงเงิน ๑ แสนบาท

สิ่งที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง น้ำดื่มและอาหารบางมื้อรับผิดชอบตัวเอง

**กรณีเดินทางมาเอง หรือเป็นคนในพื้นที่ สามารถร่วมทำกิจกรรมทาสีด้วยกันได้ในวันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันเดียว ไปเช้า-เย็นกลับ) สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๒๐๐ บาท ( 200 ) รายละเอียดเพิ่มเติมเดินทางมาเอง คลิก

…………………………………………………………………..

ที่พัก 

– ผู้ชายกางเต็นท์นอน (กรณีไม่มีเต็นท์ ทางเรามีให้ยืมฟรี)
– ผู้หญิงนอนศาลาวัด / หรือ นำเต็นท์มากางนอนก็ได้

…………………………………………………………………..

ความตั้งใจ
๑.บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์
๒.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
๓.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ

…………………………………………………………………..

✿ กำหนดการ ✿

วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.เชียงใหม่

♥วันเสาร์ที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้า ทานข้าวเช้า ปั๊มปตท. จ.เชียงใหม่ (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. เดินทางมายังวัดพวกหงษ์
ขนสัมภาระเข้าที่พัก
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๐.๐๐ น. กิจกรรมวันแรกพบและประชุมแบ่งงาน

เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้วรอบวัด (รอบเช้า)
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น .พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการอาหารมื้อ ๑)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. น้อมใจถวายแรงกาย ด้วยการทาสีรั้วรอบโบสถ์ (รอบบ่าย)
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. ทำความสะอาดสถานที่และร่วมกันถวายสังฆทาน และสรุปกิจกรรมร่วมกับอาสาสมัครชาวเชียงใหม่ที่มาช่วย ทาสีรั้ววัด

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. จัดเตรียมที่พัก และทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย (ผู้ชายกางเต็นท์นอนผู้หญิงนอนในศาลาวัด )

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. เดินทางมา รับประทานอาหารเย็นและพักผ่อนตามอัธยาศัย บริเวณถนนคนเดินประตูท่าแพ
เวลา ๒๐.๐๐น. – ๒๑.๐๐ น.ประชุมวางแผน กิจกรรมวันพรุ่งนี้
เวลา ๒๑.๐๐ น.- ๐๕.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน

♥ วันอาทิตย์ที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๕๙

เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. กิจกรรมเจริญสติ ด้วยการเดินจงกลม ให้ตื่นรู้อยู่ทุกก้าวเดิน
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๘.๐๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว เก็บสัมภาระและทำความสะอาดที่พักให้เรียบร้อยและรับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๒)

เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. พิธีปิดค่าย รับเกียรติบัตร ถวายสังฆทานร่วมกัน และกราบลาเจ้าอาวาสวัดพวกหงษ์
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. เดินทางกราบ นมัสการพระวิหารหอคำหลวงที่งดงามของเชียงใหม่ วัดพันเตา

เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินทางด้วยรถแดง ขึ้นดอยกราบนมัสการพระธาตุดอยสุเทพ
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวันบนดอยสุเทพ (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น. เดินทางกลับลงดอยสุเทพ

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๒๓.๓๐ น. เดินทางกลับถึง กทม.อย่างปลอดภัย

( กิจกรรมอาจปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )
…………………………………………………………………..

 วัดพวงหงษ์ เชียงใหม่ สถานที่ ที่เราจะไปทาสีกันในครั้งนี้

 

……………………………………………………………………………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

✿✿ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ✿✿
https://docs.google.com/forms/d/1cQumokmZ-rmHe0cYKKMwQbrbfLo2LD8P0qhrlBOwp0w/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ หากกรอกลิงก์สมัครไม่ได้ ให้ส่งชื่อ - นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน มาที่ arsa.aree@gmail.com 

ค่าใช้จ่าย : 1300