ค่ายระยะสั้นในประเทศออสเตรีย เดือน ส.ค.-ก.ย. 2560
 
เป็นกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้ง 3 ค่ายเลยค่ะ
 
1. Volunteering in the Wachau-Thayatal-Donauauen Nationalparks
– ระหว่างวันที่ 20 ส.ค. – 2 ก.ย. 2560 (14 วัน)
– รายละเอียด
https://www.workcamps.info/icamps/camp-details/camp-10762.html
 
2. Nationalpark Donau-Auen
– ระหว่างวันที่ 25 ส.ค. – 8 ก.ย. 2560 (15 วัน)
– รายละเอียด
https://www.workcamps.info/icamps/camp-details/camp-10893.html
 
3. Green Belt Work-Camp Northern Weinviertel
– ระหว่างวันที่ 18 – 24 ก.ย. 2560 (7 วัน)
– รายละเอียด
https://www.workcamps.info/icamps/camp-details/camp-11293.html
 
ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบำรุงสมาคมฯ จำนวน 3,000 บาท ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ค่าเดินทาง ตั๋วเครื่องบินไปกลับ วีซ่า และประกันการเดินทาง อาสาสมัครจะต้องเตรียมตัวและรับผิดชอบในส่วนนี้เอง
* ในการขอวีซ่า * สมาคมฯ และองค์กรผู้จัดในประเทศออสเตรียจะออกจดหมายเชิญในการเข้าร่วมกิจกรรมให้เท่านั้น
3. ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมกิจกรรม ค่าอาหาร และที่พัก (ทั้ง 3 ค่าย ไม่มีการเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้ค่ะ)

ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM
 
ส่งใบสมัคร และ Motivation Letter หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3000