ไปค่ายที่ไต้หวันไม่ต้องขอวีซ่าแล้วค่ะ!!

ผู้ที่ถือหนังสือเดินทางไทย สามารถเดินทางเข้าออกประเทศไต้หวันได้ภายในระยะเวลา 30 วัน โดยไม่ต้องขอรับการตรวจลงตราวีซ่า ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2560 ถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ผู้ที่สนใจสามารถศึกษา “ตารางค่ายและรายละเอียดกิจกรรม” ได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZ3JlNE05MS1iQmc

คุณสมบัติของผู้สมัคร
– อายุ 16 หรือ 18 ปีขึ้นไป (ดูในตารางค่าย)
– สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอดระยะเวลาของค่าย
– มีความสนใจและความตั้งใจในการไปร่วมกิจกรรมที่เลือก
– สามารถเตรียมตัวก่อนเดินทาง และเดินทางได้ด้วยตนเอง
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับปานกลาง

ค่าใช้จ่าย
1. ค่าบำรุงสมาคม 3,000 บาท ชำระหลังจากได้รับการยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม
2. ค่าเดินทางระหว่างประเทศ ประกันการเดินทาง
3. ค่าธรรมเนียมในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 300 เหรียญดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 10,300 บาท ต่อค่าย เพื่อเป็นค่าอาหาร ที่พัก และอุปกรณ์ซึ่งใช้ในการจัดกิจกรรม (ชำระเมื่อเดินทางไปถึงค่าย)

 

วิธีการสมัครเข้าร่วมโครงการอาสาสมัครในต่างแดน
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsZGdqbEpmRVhTNVE

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
อีเมล์ dalaa.outgoing@gmail.com
โทรศัพท์ 098-667-1684
ภัทราภรณ์ พรมโคตร (ใบเตย)
ผู้ประสานงานโครงการ

ค่าใช้จ่าย : 3,000