รับสมัครจิตอาสาชาวไทย 20 คน ร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาและปรับปรุงบ้านพัก ทางตะวันออกของไอซ์แลนด์ 
“สักครั้งหนึ่งในชีวิต จะไปพิชิตแสงเหนือด้วยตาตัวเอง”
 
Aurora hunting and renovation in the East of Iceland 
18-28 กุมภาพันธ์ 2561
Camp code: WF115 
 
คุณสมบัติ
  1. อายุ 18 ปีขึ้นไป
  2. ใจสู้อากาศหนาว รวมทั้งสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น พายุหิมะ ถนนน้ำแข็ง รอดูแสงออโรร่าแต่ผิดหวังหลายคืนติดต่อกัน
  3. รักการเดินทาง

Project location: Scoured by Ice Age glaciers, the dramatic east coast boasts long, narrow fjords with steep sides and jagged peaks which contrast with inland fertile farmlands. Natural harbours depict postcard-like fishing villages and seemingly never-ending roads cross the region, providing beautiful views. This is one of the best places in Iceland to see the northern lights.

“Fjarðabyggð” is an association of villages in the Eastern fjords of Iceland. It includes the towns of Eskifjörður, Fáskrúðsfjörður, Mjóifjörður, Neskaupstaður, Reyðarfjörður and Stöðvarfjörður, all tiny fishing villages with steep mountains towering just behind the houses. In this area, you will see some of the features that make Iceland a unique place in the world: spectacular fjords with a rich sea life, a great variety of birdlife and countless breathtaking hiking paths. You will explore the area during your stay in the east.

 

Work: During this workcamp, volunteers will deal with different tasks related to renovation and maintenance of our houses in the east of Iceland. The work will depend on the skills and knowledge of each volunteer, but focuses mainly on tasks such as painting, cleaning, fixing small things, and acquires basic knowledge of carpentry and construction. During winter in Iceland the accommodations are prepared for the summer. This camp is extremely important for us and for our summer volunteers. If the weather conditions are good, we will also help the local community with various kind of environmental work. 

In addition to the work, winter in Iceland also means AURORA HUNTING. If you like photography, having an amazing time with friends from all over the world and the Northern lights, this camp will suit you perfectly. We will be on the lookout for Aurora borealis at night throughout the whole camp, so you will have the opportunity to take photos of this amazing and unique phenomenon. It is very important to bring your camera with you (only cameras that work in long exposure will catch those lights), so don’t forget your tripod and camera. The photos will be of your personal use, but we will also keep the best photos and use them in our brochures, on the website and on social media.

Leisure:  Volunteers have free access to the local swimming pool.Traditionally, natural pools have played an important social role in Icelandic culture. Most Icelandic pools offer indoor and outdoor swimming, as well as hot tubs and saunas or steam rooms. The area in the east is also good for hiking, so please bring your hiking shoes.

Iceland local organization will organise reasonably-priced weekend excursions to some of the most popular, beautiful areas and natural wonders that Iceland has to offer. Excursions include unique Icelandic sights, such as waterfalls, volcanic and geothermal areas, glaciers, lava forests, hot-springs, rhyolite mountain ranges, steam-vents or even icebergs.

We will also concentrate on intercultural learning and exchange. Every evening, volunteers from different countries will be in charge of presenting their country of origin and culture in an informal way. It can be a presentation, a game, theatre – the form of introduction is up to you! Therefore, we encourage you to bring along some food, photos or anything interesting related to your country for a fun and informative evening among other volunteers.

This workcamp gives you the opportunity to spend an amazing time in Iceland with other international volunteers and to have an incredible experience where participants share their knowledge with each other while exploring creativity, environmental issues and intercultural learning.

Keep in mind: If you own a camera and a tripod, please bring those with you. You can also bring your laptop, as it can come in handy. In addition, please bring warm clothes with you since we are going to spend our time in an isolated place where the temperatures can get very low. If possible, please bring along traditional food, photos or anything interesting related to your country for intercultural evenings.

Accommodation and food: Worldwide Friends volunteers will be staying in the WF houses. We offer basic facilities. Beds are provided, however, volunteers should bring their own warm sleeping bags. Wireless internet access is provided free of charge.

Food is included for the duration of the workcamp, however, everyone is expected to do their fair share of the cooking and cleaning. Since it is always nice to try new and different dishes, volunteers are encouraged to bring along their favourite recipes from home!

Language: A basic knowledge of English is required for this workcamp.

Requirements: No special requirements                                                                                              

Terminal: Intl. Airport: Keflavík (KEF), Reykjavík.

Flights arrive at Keflavik International Airport (KEF), just south of Reykjavik. WF Iceland will offer a minibus trip from Reykjavik to the east for 180 € that includes the round trip which is almost 1,400 km in total and takes 2 full days. On the way to the camp, we will drive through the south to the east of the island. After the camp, we will drive through the north and west to Reykjavik, if road conditions are favourable. This trip includes unique Icelandic sights, such as glacial lagoons, waterfalls, volcanic and geothermal areas, glaciers, lava fields, hot-springs, rhyolite mountain ranges, steam-vents or even icebergs.

ค่าใช้จ่าย
  1. ลงทะเบียน 6,000 บาท
  2. ค่าวีซ่า 60 ยูโร หรือประมาณ 2,800 บาท รวมค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ของสถานทูต 
  3. ประกันการเดินทางประมาณ 1,500 บาท (ใช้ในการทำวีซ่า)
  4. ตั๋วเครื่องบิน ประมาณ 33,000 บาท
  5. ค่าธรรมเนียมค่าย 220 ยูโร หรือประมาณ 8,700 บาท ค่าธรรมเนียมค่ายจะรวมค่าใช้จ่ายที่พัก อาหาร สามมื้อ ตลอดระยะเวลาค่าย ยกเว้นอาหารในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ค่าเดินทางจากเมืองหลวง (Reykjavik) ไปค่าย 180 ยูโร (ประมาณ 7,100 บาท) โดยเดินทางไปกลับ ระยะทาง 1,400 กม ใช้เวลาเดินทาง 8 ชั่วโมง ผู้ร่วมค่ายต้องไปก่อนวันเริ่ม 1 วัน และกลับหลังค่ายเสร็จ 1 วัน ส่วนการจาก สนามบินเข้าเมืองหลวงไปกลับ Reykjavik 800 บาท จาก 1,600 บาท อาสาสมัคร VSA ได้รับการลดราคาค่ารถโดยสารลงครึ่งหนึ่ง
  6. รวมค่าใช้จ่ายทั้งหมดประมาณ 60,000 บาท สำหรับ 12 วัน อาสาสมัครควรเตรียม Pocket Money ประมาณ 5,000-10,000 บาท สำหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวหรือของฝากหรือท่องเที่ยวต่อหลังจบค่าย (ขึ้นอยู่กับระยะเวลาของวีซ่าที่อาสาสมัครได้รับ)

วิธีการสมัคร
 
ติดต่อขอใบสมัครได้ที่ พี่แพร์ parin@volunteerspirit.or.th
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 090-302-8862
 
Website: http://www.volunteerspirit.or.th
 

ค่าใช้จ่าย : ประมาณ 60,000 บาท