รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่ายสืบสานตำนานสงกรานต์นานาชาติ
4-16 เมษายน 2559
วัดคลองแห หาดใหญ่ สงขลา
 
ผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมตลอดสองสัปดาห์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรม

ค่ายสุดสัปดาห์ (Weekend Workcamp)

ได้ระหว่างวันที่ 8-11 เมษายน 2559 

Background

Songkran Festival is the biggest and well known festival in Thailand with the cerebration the  whole country.The collaboration with Klonghae Temple and Klonghae municipality, has allowed this camp for five times. The celebration is during the Thai New Year season, and we celebrate the Songkran day.

Living Organic Garden is the garden from Association to archive Sustainable Development Goals (SDGs)on Goal 1 End poverty in all its forms everywhere, Goal 2 End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture, Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Sustainable Development Goals (SDGs)

Goal 3 Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages

Goal 4 Ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all

Goal 10 Reduce inequality within and among countries

Goal 11 Make cities and human settlements inclusive, safe, resilient and sustainable

Goal 16 Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels

Goal 17 Strengthen the means of implementation and revitalize the global partnership for sustainable development

 

Working

One the first week the volunteer would stay at Living Organic Garden, working in small farm, planting and learning about vegetable, fruit, learning Thai cooking and sharing international food.

Second week; moving to the festival. Volunteers will help the villagers set up the festival, and be a part of the festival as international volunteers. You can bring a performance from your own country to perform during the festival including a music instrument to show in the festival. Volunteers are also expect to create a performance in the festival.

Location Klong Hae Temple, Hat Yai, Hat Yai is the biggest city in the Southern Thailand

Accommodation and food First week, stay at the Thai style house. Mattress and  pillow are provided. Second week; Volunteers will stay in the temple with no mattress, only a tin mat is provided. Volunteers take turns to cook Thai food, and you should bring some ingredients from your own country to share with other international volunteers to create intercultural exchange.

Terminal Hatyai International Airport , Hatyai train station, Hatyai bus station.

Leisure Activities Songkhla Beach, Tone Nga Chang Water fall, local Temple, Hatyai downtown, Floating market

http://www.tourismthailand.org/Where-to-Go/Songkhla

Special Remarks Cultural respect, open mind and love for learning and sharing.  

 

 

ค่าลงทะเบียน สำหรับที่พักและอาหาร

4,500 บาท สำหรับสองสัปดาห์ และ 2,500 บาท สำหรับค่ายสุดสัปดาห์

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

http://www.volunteerspirit.or.th/home/songkranfestivallivingorganicgarden-songkhla/songkran-festival-living-organic-garden--songkhla-details

ส่งไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th, 09 878 9355, 08 5073 1903 

รายละเอียดเพิ่มเติม V_Volunteer Indy

https://www.facebook.com/VSA-Thailand-109930182446494/