ค่ายอนุรักษ์พิทักษ์ป่าผาดำ จ.สงขลา รุ่น ๒
ป่าต้นน้ำผืนสุดท้ายของจังหวัดสงขลา

วันเสาร์ที่ ๑๐ – อาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๙ มี.ค. เวลา ๒๐.๐๐ น. )

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[สถานที่] จ.สงขลา (หาดใหญ่)
๑.ศูนย์เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ(สร้างฝายผสมผสาน /กางเต็นท์นอนริมอ่างเก็บน้ำ )
๒. หาดสมิหลา (ตามหาเงือกนั่งหวีผม อันผู้ใดได้จับนมเงือก จะได้หวนคืน สมิหลานี้อีกครั้ง )
๓.อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนงาช้าง (น้ำตกที่สวยที่สุดของภาคใต้)
๔.ร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าผาดำ หาทุนสนับสนุน ในการอนุรักษ์ป่าผาดำ


[ ข้อตกลง ] 
๑.ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำแบบผสมผสาน
๒.ร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าผาดำ
หาทุนสนับสนุน ในการอนุรักษ์ป่าผาดำ
๓.ส่งมอบเสบียง อาหารแห้ง ให้หน่วยลาดตะเวน
๔.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
๕.ดูแลตัวเองได้ ไม่รบกวนหรือสร้างความรำคาญแก่ผู้อื่น
๖.ปฏิบัติตามระเบียบค่าย และให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
๗.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก
๘.งดสุรา อบายมุขทุกชนิด ฝ่าฝืนให้พ้นจากการเข้าร่วมค่ายอาสา


[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๔๓ ท่าน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๓๐ บาท (1,330 )
ชี้แจงค่าใช้จ่าย 
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.สมทบทุนศูนย์เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ
๓.สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟสถานที่ ,ค่ารถเข้าพื้นที่สร้างฝาย
๔.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมและสร้างฝาย
๕.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 
๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.เครื่องนอน หมอน ถุงนอน
๒.อาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ (อาหารแห้ง มาม่าโจ๊กคัพ ขนมปัง )
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนงาช้าง ๔๐ บาท
๔.ค่าบัตรคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าผาดำ  หาทุนสนับสนุน ในการอนุรักษ์ป่าผาดำ ๒๐๐ บาท


Image result for ลงทะเบียน
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะครบจำนวน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeg93m7aLGCh_QkF5qMN5AFE0Z1pY_7U03iL_4oX0zpmzv2fg/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๙ มีนาคม ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้าและเตรียมอาหาร เสบียงไปกิน มื้อกลางวัน เย็นและเช้า )
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ น. มุ่งหน้าสู่  ศูนย์เยาวชนรักษ์ป่าต้นน้ำผาดำ
เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. เริ่มกิจกรรมสัมพันธ์ แบ่งกลุ่มและชี้แจงกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
เวลา ๑๑.๐๐ น – ๑๒.๓๐ น. เดินทางเข้าพื้นที่และเริ่มภารกิจอาสาสร้างฝาย
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (เตรียมมาเอง รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำ(รอบบ่าย)
เวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับที่พักกางเต็นท์นอนและพักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย
เวลา ๑๗.๐๐ น.- ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น (รับผิดอบตัวเอง ทีมงานจะต้มน้ำให้ อาสาเตรียมมาม่า อาหารแห้งมาทานร่วมกัน )
เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. ร่วมงานมหกรรมคอนเสิร์ตอนุรักษ์ป่าผาดำ หาทุนสนับสนุน ในการอนุรักษ์ป่าผาดำ
เวลา ๒๒.๐๐ น. เป็นต้นไปนอนหลับพักผ่อน 

อาทิตย์ที่ ๑๑ มีนาคม ศ. ๒๕๖๑ (วันพักผ่อนชาวค่ายอาสา)

เวลา ๐๔.๐๐ น.- ๐๕.๐๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๕.๐๐ น.- ๐๘.๓๐ น. เดินทางมุ่งหน้าสู่ หาดสมิหลา (ตามหาเงือกนั่งหวีผม อันผู้ใดได้จับนมเงือก จะได้หวนคืน สมิหลานี้อีกครั้ง ) ชมวิวทะเล ชายหาดและ รับประทานอาหารเช้า
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๑.๓๐ น.อุทยานแห่งชาติน้ำตกโตนงาช้าง (น้ำตกที่สวยที่สุดของภาคใต้) เล่นน้ำพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา ๑๑.๓๐ น.- ๐๓.๐๐ น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย
(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]
เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www. อาสาสมัคร .com/
Image result for facebook fan page
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม


[ สอบถามเพิ่มเติม ] 
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ไฟ, สถานที่กลางแจ้ง และ อาหาร

ในภาพอาจจะมี 5 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังนั่ง, เด็ก และ สถานที่กลางแจ้ง

Image result for หาดสมิหลา

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ภูเขา, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ค่าใช้จ่าย : 1,330