วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ – วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธุ พ.ศ. ๒๕๕๙ (๓ วัน ๒ คืน )
(ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๑๙ ก.พ ๕๙ ๒๐.๓๐ น.)

กาเดินทาง
เดินทางโดยรถบัสพัดลม
ต่อด้วย เรือซีทราน เฟอร์รี่

สถานที่ (เกาะสมุย)

 • วัดประเดิม
 • น้ำตกหน้าเมือง
 • หินตาหินยาย หินประหลาดกับตำนานแห่งคำมั่นสัญญา
 • จุดชมวิวเขาแหลมสอ
 • ล่องเรือชมหมู่เกาะ เกาะแตน เกาะมัดสุม และ ดำน้ำตื้นดูประการัง

 

เนื้องานกิจกรรม-ชวนอ่านก่อนสมัคร
๑.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดถวายวัด
๒. ปลูกฝังจริยธรรมและคุณธรรม ผ่านงานอาสาสมัคร (จิตอาสาถักไม้กวาดถวายวัด)
๓. (อยู่ง่าย กินง่าย ไม่เรื่องมาก)
๔. ช่วยกันทำอาหารกินเอง
๕.เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ เล่นน้ำตก หน้าเมือง (น้ำตกใหญ่ใจกลางสมุย)
๖..แวะชม หินตาหินยาย หินประหลาดกับตำนานแห่งคำมั่นสัญญา
๗.อาสาทำความสะอาดชายหาดและ เดินขึ้นเขาจุดชมวิวพระเจดีย์แหลมสอ
๘. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำตื้นดูปะการัง
๙.ให้ความร่วมมือทุกกิจกรรม
๑๐.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน
๑๑.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมาและอบายมุขทุกชนิด

ที่พัก
ผู้ชาย  กางเต็นท์นอน ศาลาวัด (ทีมงานมีเต็นท์ให้ยืม กรณีไม่ได้นำมาเอง)
ผู้หญิง นอนในห้องพัก ต้องเตรียมเครื่องนอนมาเอง

 


รายละเอียดค่าใช้

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 1,990 บาท

 • โอนเงินมัดจำตน 1000 บาท งวดที่ 1
 • โอนเงินส่วนที่เหลือ 990 บาท งวดที่ 2.

ชี้แจงค่าใช้จ่าย

 • ค่าเช่าเหมารถบัสพัดลม 3 วัน  (เอารถบัสลงเรือเพื่อนำไปใช้เดินทางบนเกาะ)
 • ค่าตั๋วลงเรือ ซีทราน เฟอร์รี่ ข้ามไปเกาะสมุย (ไป-กลับ)
 • ค่าอาหาร ๓ มื้อ (อาสาช่วยกันทำกับข้าวกิน)
 • สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟที่วัด
 • สมทุบทุนค่าอุปกรณ์ในการถักไม้กวาดถวายวัดและดำเนินกิจกรรมทั้งหมด
 • ค่ากิจกรรม ล่องเรือดำน้ำดูประการัง 
 • ประกันการเดินทาง วงเงิน 1 แสนบาท

กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง 

วันเสาร์ที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๗.๐๐ – ๐๘.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเช้าและทำภารกิจส่วนตัวที่ปั๊มปตท. (มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๘.๐๐- ๐๘.๔๐ น. มุ่งหน้าสู่ ท่าเรือดอนสัก
เวลา ๐๘.๔๐ – ๑๐.๒๐ น. ลงเรือซีทราน เฟอร์รี่ มุ่งหน้าสู่ เกาะสมุย ( รับประอาหารกลางวันบนเรือ (รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๔๐ น. เดินทางเข้าที่พัก วัดประเดิม
เวลา ๑๑.๔๐ น. – ๑๓.๐๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น.อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวในขั้นต้น รอบ ๑
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. เดินทางไปช่วยทำความสะอาดชายหาดวัดแหลมสอ และกราบนมัสการพรเจดีย์แหลมสอ
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. เล่นน้ำทะเลและ ดูพระอาทิตย์ตกที่ จุดชมวิว หินตาหินยาย หินประหลาดกับตำนานแห่งคำมั่นสัญญา (รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับที่พัก อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๒๓.๐๐ น. อบรมถักไม้กวาดทางมะพร้าวในขั้นต้น รอบ ๒
เวลา ๒๓.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา ๐๕.๓๐ น.- ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนตอนเช้า ล้างหน้าแปรงฟัน
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๖.๓๐ น. ออกกำลังกายและกำลังใจ ด้วยการเดินจงกลม
เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น.อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเช้า (มื้อ ๑) / จัดเตรียมมื้อกลางวันไปกินบนเรือ (มื้อ๒) (ช่วยกันทำกับข้าวที่วัด)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินทางล่องเรือชมหมู่เกาะ เกาะแตน เกาะมัดสุม และ ดำน้ำตื้นดูประการัง และรับประทานอาหารกลางวันบนเรือ
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินเท้าศึกษาเส้นทางธรรมชาติขึ้นเขาและเล่นน้ำตกหน้าเมือง ๒
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เดินทางกลับวัด อาบน้ำทำภาระกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ช่วยกันทำอาหารเย็น
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๑๙.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น (มื้อ ๓ )
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมถักไม้กวาดภาวนา
เวลา ๒๓.๓๐ น. – ๐๕.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

วันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙ (วันมาฆบูชา)

เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๕.๓๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๐๕.๓๐ น. – ๐๖.๒๐ น. เดินจงกลม และนั่งสมาธิ
เวลา ๐๖.๒๐ น. – ๐๗.๓๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวและ ล้างห้องน้ำ ทำความสะอาดศาลา กวาดลานวัด
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. ถวายไม้กวาดทางมะพร้าวที่วัดประเดิม
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๐๙.๓๐ น. เดินทางมารอขึ้นเรือที่ท่าซีทราน และรับประทานอาหาร ในห้องรับรองผู้โดยสารเรือ (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ออกเดินทางโดยเรือซีทรานเฟอร์รี่ ไปยังท่าเรือดอนสัก
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๒๓.๓๐ น. ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

ภาพเรือที่เดินทางไปยังเกาะสมุย

ไม้กวาดถวายวัด

 

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa_dd@hotmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖.

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] กรอกข้อมูลการสมัครของท่านได้ที่ลิงก์นี้ 
https://docs.google.com/forms/d/19gE4C8xcewbU2WJZH3KGGScr4psXp4fAycPxmGaAsn4/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ หากกดลิงก์สมัครไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com

 

ค่าใช้จ่าย : 1,990 บาท (แบ่งจ่ายได้ 2 ครั้ง)