ปิดรับสมัคร เต็ม 

 

 

ค่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล  ตอน ปลูกประการังฟื้นฟูระบบนิเวศ แสมสาร ชลบุรี วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑ รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย [สถานที่] แสมสาร จ.ชลบุรี  ๑.ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร ๒.ชายหาดทะเลแสมสาร หาดวิหารหลวงพ่อดำ  ( ดำน้ำชมระบบนิเวศแนวประการัง ) ๓.วิหารหลวงพ่อดำ เขาเจดีย์ วัดช่องแสมสาร ๔.ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล ๕.เรือรบหลวงจักรีนฤเบศ


[ ความตั้งใจ ] ๑.เรียนรู้การฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล ด้วยการปลูกประการัง ๒. สร้างเครื่อข่ายนักอนุรักษ์เพื่อการ อนุรักษ์และพัฒนา ชายฝั่งและทะเลไทย ๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไข โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน ๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น ๕. สร้างพื้นที่กิจกรรม ให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนารและใช้พื้นที่ตรงนี้ฝึกฝน ขัดเกลา ปรับปรุง พัฒนา สภาวะจิตใจตัวเอง


[ ค่าใช้จ่าย ] สมทบทุนกิจกรรมท่านละ 350 โดยแจกแจงดังนี ๑.สมทบทุน เหมารถบัสปรับอากาศ ๒.สมทบทุน สวัสดิการอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/ กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ ๓.สมทบทุน ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม [ ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง ] ๑.ค่าบำรุงศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ ๒.วัสดุอุปกรณ์ปลูกปะการัง ๓.ค่าเรือ ๔.ค่าอุปกรณ์ดำน้ำ ดำน้ำตื้น (Snorkelling) ๕.ค่าวิทยากรศูนย์ฯ อบรมให้ความรู้ สอนการดำน้ำเบื้องต้น ดูแลความปลอดภัยขณะดำน้ำ รวมค่าใช้จ่าย 400 บาท เฉพาะอาสาที่มารถบัสจ่ายในส่วนนี้ ชำระวันลงทะเบียน ส่วนเดินทางมาเองค่าใช้จ่ายส่วนนี้ เรารวมในค่าสมัครชำระทั้งหมดในครั้งแรก เผื่อท่านไม่มา  เดินทางมาเอง สมทบทุนค่ากิจกรรม 450 บาท


ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ แสมสาร  มีเกียรติบัตรมอบให้ สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม 


Related image https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelXfR-qbtbSTYu2XaS-RTFLjYgy0JDgsuJVIwDYXgb6YGe_w/viewform?usp=send_form


[ กำหนดการ ]  วันเสาร์ที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑  มาพร้อมรถบัส  เวลา 06.00 น.- 06.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) เวลา 06.30 น. – 10.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ (ระหว่างเดินทางจะพักรับประทานอาหารเช้าและเปลี่ยนชุดพร้อมลงทะเลปลูกปะการัง ) สำหรับอาสาที่เดินทางมาเอง (อาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้รอที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ทางทะเลและการอนุรักษ์ บริเวณทางลงทะเล วิหารหลวงพ่อดำ วัดช่องแสมสาร(เปลี่ยนชุดลงทะเลปลูกประการังให้พร้อม ) ระหว่างเวลา 10.00 น. – 10.30 น. เมื่อทีมงานเดินทางด้วยรถบัสไปถึง จะทำการลงทะเบียนในช่วงเวลานี้ เวลา 10.30 น. – 11.30น. ฟังบรรยายเรื่องชีวะวิทยาแนวประการัง ปัญหาผลกระทบและการฟื้นฟูปะการัง สอนการใช้อุปกรณ์ การดำผิวน้ำเบื้องต้น เวลา 11.30 น. – 12.00น. กิจกรรมปลูกประการังบนท่อPVC โดยแบ่งเป็นกลุ่ม ภายใต้การดูแลของอาจารย์ประจำศูนย์ เวลา 12.00 น. – 13.00น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง และไข่ต้ม) น้ำดื่ม เตรียมแก้วน้ำ/กระบอกน้ำ มาใส่น้ำเอง ลดขยะ เวลา 13.00 น. – 14.30 น. เดินทางไปยังชายหาด หลวงพ่อดำ (ระหว่างทางลงเก็บขยะรอบบริเวณท่าเรือและชายหาด)ลงเรือไปยังแปลงปลูกประการัง และดำน้ำศึกษาระบบนิเวศแนวประการัง ชมตงามสำเร็จในการฟื้นฟูตามแนวแปลงสาธิต เวลา 14.30 – 15.30 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย เวลา 15.30 – 17.30 น. ออกเดินทางไปยัง ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเล และชมเรือรบหลวงจักรีนฤเบศ เวลา 17.30 – 20.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม) รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ fanpage

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

 

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 350