ค่ายอนุรักษ์ฯ รณรงค์ใช้ถุงผ้าลดขยะเกาะเต่า
วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๘ เวลา ๒๐.๓๐ น. ) ค่าย ๒ วัน ๑ คืน
????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????
[สถานที่] 
๑.อ่าวทุ่งมะขามน้อย ท่าขึ้นเรือลมพระยา จ.ชุมพร
๒.เกาะเต่า อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี


ความตั้งใจ 
สนับสนุนนโยบาย ใช้ถุงผ้าลดขยะและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรณรงค์เพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ในเขตอ่าวไทย เกาะเต่า

เป้าประสงค์กิจกรรม 
๑.ออกเดินทางเรียนรู้โลกกว้าง  และพัฒนาวุฒิภาวะตัวเอง
๒.ส่งเสริมความรับผิดชอบต่อส่วนรวม และแบ่งปันสิ่งดีงาม
๓.ศึกษาศิลปะวัฒธรรม และวิถีชีวิตผู้คนในท้องถิ่น
๔.ศึกษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในแต่ละภูมิประเทศ
๕.ฝึกฝนและพัฒนาตนเองในค่ายอาสาสมัคร
๖.รณรงค์เรื่องการเก็บขยะ การทิ้งขยะ ลดการสร้างขยะ ในที่สาธารณะ ผ่านกระบวนการ ทำให้ดู ทำให้ดี ทำให้เป็นแบบอย่าง  (การเดินเก็บขยะในสถานที่ต่างๆ )


[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม 690 บาท 
ชี้แจงค่าใช้จ่าย 
๑.ค่าเหมารถบัส (ไป-กลับ) กทม – อ่าวทุ่งมะขามน้อย ชุมพร ท่าขึ้นเรือลมพระยา
๒.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท  (เฉพาะการเดินทางด้วยรถบัสไป กลับ )
๓.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัคร ต้องดูแลตัวเอง 
๑.ค่าเรือ ไปกลับ ท่าเรืออ่าวทุ่งมะขาม – เกาะเต่า  โดยสารเรือลมพระยา ประมาณ 600 บาทต่อเที่ยว  (ไป กลับประมาณ 1200 บาท จ่ายวันเดินทางตอนลงทะเบียน )
๒.ค่าที่พัก นอนโฮสเทรล ราคาประหยัด ตั้งแต่250 – 350
๓. อาหารน้ำดื่มทุกมื้อ


เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 
๑.ฺBackpacker team 
ขอรับอาสาสมัครที่ทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้  โดยเราจะแบ่งกลุ่มตั้งแต่ ๔ – ๘ คน อาจเป็นกลุ่มที่มาด้วยกันเอง หรือเพื่อนใหม่ ที่เพิ่งเจอกันในค่ายอาสาก็ได้  หรือ ถ้ามาคนเดียว ก็จะให้จับกลุ่มคนที่มาคนเดียว มัดรวมให้ได้เป็นกลุ่ม ใครมาคนเดียว ไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องนี้ 

๒. Give me five! ทีมหรรษา
ต้องดูแลกันตลอดการเดินทาง ตั้งแต่การขึ้นเรือ  เหมารถหารเฉลี่ย หาที่พัก ไปไหนไปด้วยกัน
จะไม่แยกกันเด็ดขาด ซึ่งต้องแก้ปัญหาต้องช่วยเหลือกันตลอด มีน้ำใจ แบ่งปัน เสียสละ เมตตาต่อกันเอง 
โดยจะทำการคัดเลือกหัวหน้าทีม ๑ คนไว้ค่อยประชุมและตัดสินใจ
ห้ามจองที่พักล่วงหน้ามาก่อน สำหรับคนยังไม่มีกลุ่ม แต่สามารถหาข้อมูลมาก่อนเพื่อเป็นประโยชน์แก่ทีม  เราจะให้ประชุม วางแผนและเดินเท้าผจญภัย ให้หาเอาข้างหน้าด้วยกัน ในวันเดินทาง

๓.No problem with Koh Tao.  (เราจะไม่มีปัญหาต่อเกาะเต่า) 
ในฐานะจิตอาสาออกค่ายพัฒนา เราจะทำความดีอย่างนอบน้อม
ให้เกียรติสถานที่ และผู้คนท้องถิ่นรวมถึงเพื่อนร่วมโลก ทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จะไม่สร้างปัญหา ความขัดแย้ง หรือ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม  ถึงแม้ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมา เราจะเตรียมใจรับมือทุกข์การเปลี่ยนแปลง ยอมรับและให้ความเคารพทุกสิ่งที่เกิดขึ้นแบบไม่มีเงื่อนไข

การเดินทางเพื่อตระหนักรู้โลกภายในในครั้งนี้  หลังจากกลับออกมาแล้วเราจะ สรุปกิจกรรม  ผ่านกระดาษ ฟิบชาต บนรถบัส (ใช้พื้นที่โต๊ะชั้นล่าง ให้เวลาประชุมทีละกลุ่ม) เพื่อถ่ายอดเรื่องราว ประสบการณ์ มุมมองต่างๆ
ให้เพื่อนร่วมค่ายอาสาได้เรียนรู้


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ลงทะเบียน

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒

เวลา 19.300 น. – 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา 20.30 น. รถบัสออกจากจุดที่ ๑ ปตท.สนามเป้า
เวลา 21.00 น.จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซีพระราม ๒ (ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัล ) จะมีทีมงานลงไปเรียกขึ้นรถให้รอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น หากรถบัสมาล่าช้าเนื่องจากรถติดให้รอก่อนนะครับ

(โปรดรักษาเวลา หากมาสายตกรถเพื่อส่วนรวม)

วันเสาร์ที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
เวลา 04. 00 น. – เวลา 05. 00 น.

๑. จุดพักรถครัวคุณสาหร่าย ทำภาระกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน
๒.รับประทานอาหารเช้า (ถ้ายังไม่หิวให้ซื้อใส่กล่องไปกินบนเรือ)
(นักอนุรักษ์ทุกคน งดใช้กล่องโฟมลดใช้ถุงพลาสติก ให้เตรียมกล่องพลาสติกใส่ข้าว และถุงผ้ามาใส่ของด้วย )
เป็นการรณรงณ์ลดขยะในทะเล และลดขยะในชุมชน

เวลา 05.00 น. – เวลา 07. 00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ่าวทุ่งมะขามน้อย ท่าขึ้นเรือลมพระยา จ.ชุมพร เตรียมตัวขึ้นเรือ ถ่ายรูปชมวิวระหว่างรอ
เวลา 07.00 น. – เวลา 08. 45 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เกาะเต่า

เมื่อเดินทางถึงเกาะเต่า เริ่มกิจกรรมอาสาปล่อยเกาะ ทำภาระกิจตามที่ได้รับมอบหมายไว้เป็นกลุ่ม
เช่น เดินทาง เข้าที่พัก วางแผนไปยังที่ต่างๆ กินข้าวซื้อของใช้ถุงผ้า เก็บขยะในที่สาธารณะ พูดคุยหาข้อมูล
มีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทาง วางแผนการดำน้ำสำรวจโลกใต้ทะเลในวันพรุ่งนี้เป็นต้น
จะมีการติดต่อทางไลน์ เพื่อส่งข้อมูลข่าวสารและการรายงานผลกิจกรรม เช็คจำนวนคน พร้อมทั้งนัดประชุม โดยระบุสถานที่และเวลา

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒
ช่วงเช้าวางแผนการเดินทางภายในเกาะเต่าและกิจกรรมที่แต่ละกลุ่มเลือกทำร่วมกัน

เวลา 14.00 น. – 14.45 น. รายงานตัวที่ท่าเทือบเรือเกาะเต่าพิกัดจะแจ้งทางไลน์ เพื่อเช็คจำนวนคนและเช็คตั๋วเรือ ว่าพร้อมเดินทางกลับตามเวลาไหม
(ตั๋วเรือลมพระยาไป กลับประมาณ 1200 บาท จ่ายวันเดินทางตอนลงทะเบียน )

เวลา 14.45 น. – 16.30 น.ลงเรือรอบ 14.45 เดินทางกลับท่าเรืออ่าวทุ่งมะขามน้อย ชุมพร

เวลา 16.30 น.- 01.30 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะสรุปกิจกรรมและ
พักรับประทานอาหารมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

 

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

????????›?? ?????ž??—?????ˆ??„?????ˆ????????„?????š???????????????

[ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]
เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com/
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ facebook
 
https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree
กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/
ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ 
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม
 

......................................................................
[ สอบถามเพิ่มเติม ] 
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ - ๗๗๙ - ๒๒๕๖

ค่าใช้จ่าย : 690