โครงการ ค่ายอนุรักษ์สิ่งดีงาม  ( ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร ตอน สร้างบ้านปลา ปลูกป่าชายเลน )

วันที่เสาร์ที่ ๓๐ – วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มรกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๙ ม.ค. ๕๙)

[ สถานที่ ]

๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร

๒.พัก บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่

๓. หมู่เกาะต่างๆในทะเลชุมพร (ดำน้ำดูม้าน้ำและปะการัง)

๔.จุดชมวิวเขาถ่าน

๕.บ้านสวนนายดำ กับแนวคิดสร้างสรรค์ เรื่องส้วมและเรื่องขี้

ต. ตะโก อ. ทุ่งตะโก

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม 1,790 ( ๑,๗๙๐ บาท )  

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

(รับอาสาที่เดินทางพร้อมรถบัสเท่านั้น เพื่อความพร้อมเพียงเป็นหมู่คณะ )

 

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ] 

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ

๒.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ ๒ วัน ๑ คืน

๓.ค่าอาหารทะเล ๔ มื้อ

๔.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลา

๕ ค่าเหมาเรือยนต์ พาไปสร้างบ้านปลาและปลูกป่าชายเลน,

๖.ค่ากิจกรรมดำน้ำดูม้าน้ำและปะการัง

๗. ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

[ ความตั้งใจ ]

๑.เข้าไปเรียนรู้แนวคิดการทำรประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ของ กลุ่มชาวบ้านท้องตมใหญ่

๒. เป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างบ้านปลา พัฒนาเขตพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและขยายพันธ์ุสัตว์ทะเล

๓. ม้าน้ำศึกษา หนึ่งเดียวในสยาม ที่ม้าน้ำอยู่ร่วมชุมชน (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์)

[ กำหนดการ ]

คืนวันศุกร์ที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวลา 19.30 น. – 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่าง BTS สนามเป้า 500 เมตร)

เวลา 20.30 น. – 07.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่

 

วันเสาร์ที่ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 14. 00 น. 

๑. เข้าที่พัก โฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (เป็นที่พักบ้านอยู่ในทะเล) ล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้า ชุดเตรียมพร้อมสร้างบ้านปลาให้ เลชุมพร

๒. กิจกรรมวันแรกพบ สานสัมพันธุ์ชาวค่าย ช่วงหนึ่ง ช่วงสอง คุณพี่ วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) เจ้าของพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เรื่องราวของการพื้นที่อนุรักษ์ (สร้างบ้านปลา)

๓.พักรับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อที่ 1)

๔. ภ่าระกิจสร้างบ้านปลาในทะเลชุมพร สวมชูชีพให้พร้อม แบ่งทีมลงเรือ

๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำชมม้าน้ำ หมู่ปลา และปะการัง ก่อนเข้าที่พัก แวะปลูกป่าชายเลน รักษาชายฝั่งสร้างแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำ

๖. เวลา 13.00 น. – 14.00 น. กลับขึ้นฝั่ง มารับประทานอาหารกลางวันทีพัก  (สวัสดิการมื้อที่ 2)

 

ช่วงบ่าย  ตั้งแต่เวลา 14.00 น. – 19.30 น. 

๑.อาบน้ำเตรียมที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย

๒. ออกเดินทางไปชมวิว ณ จุดชมวิวเขาถ่านและศาลกรมหลวงชุมพร

๓. เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน

๔.พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด

เวลา 18.00 น. – 19.30 น. อาบน้ำทำภาระกิจสว่นตัวให้เรียบร้อย

ช่วงเย็น  ตั้งแต่เวลา 19.30 น. – 21.30 น. 

๑.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  (สวัสดิการมื้อที่ 3)

๒. ฟังบรรยายจาก คุณพี่วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) ในหัวข้ออนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ทั้งคน สัตว์ทะเล และระบบนิเวศน

๓.สรุปกิจกรรมพูดคุยเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา 21.30 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย   ในช่วงเวลา 23.00 น. – 05.00 น. ปิดไฟนอนหลับพักผ่อน

 

…วันอาทิตย์ที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ 

เวลา 05.00 น. – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 06.30 น. – 07.00 น. กิจกรรมชาวค่ายอำลา ฝากไว้ให้คิดถึงกัน

เวลา 07.00 น. -08.00 น. รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อที่ 4)

เวลา 08.00 น. – 09.30 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าบ้านสวนนายดำ กับแนวคิด เรื่องส้วมและเรื่องขี้ ต. ตะโก อ. ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

เวลา 09.30 น. – เวลา 11.00 น. แวะชม บ้านสวนนายดำ ซื้อของฝาก

เวลา 11.00 น.- 22.30 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

 

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

รูปภาพทั้งหมด เป็นภาพจากกิจกรรมสร้างบ้านปลา ครั้งที่ผ่านมา

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.arsa-dd.com/ 

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม 

(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ 

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ สอบถามเพิ่มเติม ] 

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนถึง กว่าอาสาสมัครจะครบจำนวน พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/14A7sU4WFbqyxmqyIp9evz-HTdrzU4YSiprq2CujmWMU/viewform?usp=send_form

 หมายเหตุ   ๑. หากกดลิงก์สมัครด้านบนไม่ได้ ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com
                    ๒. หากอาสาสมัครไม่มีอีเมล์ ให้สอบถามมาทางแฟนเพจ  คลิกFanpage

ค่าใช้จ่าย : 1,790