ค่ายอนุรักษ์เลชุมพร รุ่น ๕ (รุ่นพิเศษ) ๔ วัน ๓ คืน  
โครงการ อาสาพัฒนาชุมชน (ลุ่มน้ำใจ)
วันที่เสาร์ที่ ๓๐ ธ.ค. ๖๐ – วันอังคารที่ ๒ ม.ค.๖๑  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๒๙ ธ.ค. ๖๐ เวลา ๒๐.๓๐ น.)

[ สถานที่ ]
๑.หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่ อ.สวี จ.ชุมพร
๒.พัก บ้านลุงน้อยโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่
๓. หมู่เกาะต่างๆในทะเลชุมพร
๔.หาดทรายรี จุดชมวิวเขาถ่าน ศาลกรมหลวงชุมพร

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ 

[ ความตั้งใจ ]
๑.เข้าไปเรียนรู้แนวคิดการทำประมงชายฝั่งเชิงอนุรักษ์ของ กลุ่มชาวบ้านท้องตมใหญ่
๒. เป็นส่วนหนึ่งในการ สร้างบ้านปลา พัฒนาเขตพื้นที่อนุรักษ์ระบบนิเวศและขยายพันธ์ุสัตว์ทะเล
๓. ม้าน้ำศึกษา หนึ่งเดียวในสยาม ที่ม้าน้ำอยู่ร่วมชุมชนถึง ๕ สายพันธุ์ (สัตว์ใกล้สูญพันธุ์)
๔.ผู้ผ่านหลักสูตรดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์  จะได้เข้ามาช่วย ในกิจกรรมปลูกประการัง 
กิจกรรมกำจัดขยะใต้ทะเล และกิจกกรรมฟื้นฟูระบบนิเวศ ร่วมกับชุมชนต่อไปในกิจกรรมหน้าเฉพาะกิจ

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย
…………………………………………………………………….

รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ คน  โดยแบ่งการรับสมัครเป็น ๒ ชุดคือ 

ชุดที่ ๑ จำนวน ๓๐ คน กิจกรรม ฟื้นฟูระบบนิเวศน์ศึกษา
(สร้างบ้านปลา(ซังปักไม้ไผ่ในทะเล) ,สร้างบ้านปลาประกอบบนฝั่ง โครงสร้างแข็ง 

เป็นบ้านปลาเทียมและแนวประการังเทียม, ปลูกป่าชายเลน ,ปั้น EM บอลเก็บขยะชายฝั่ง )
มีค่าใช้จ่าย 3,900 บาท 

ชุดที่ ๒ จำนวน ๒๐ คน 
ในกิจกรรม นักประดาน้ำลึกเพื่อการอนุรักษ์ scuba  รุ่นนักเรียนฝึกหัด (จบหลักสูตร ได้รับ ใบอนุญาตดำน้ำสากล) *** ดำน้ำวางแนวบ้านปลาและประการังเทียม *** 

สมทบทุนกิจกรรม 15,900 บาท  
มัดจำค่าที่พักและจองคอร์ส ค่าใช้จ่าย 7,000 บาท  ที่เหลือจ่ายภายใน 7 วันก่อนเดินทาง 

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ] 
๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ ๔ วัน  และประกันการเดินทางและอุบัติเหตุ 1แสนบาท
๒.ค่าที่พักโฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ ๔ วัน ๓ คืน
๓.ค่าอาหาร ๑๑ มื้อ (รับประกันความอร่อย) มีทะเลทุกมื้อ  คืนละ 900*3 =2700 บาท
๔.ค่าอุปกรณ์ในการสร้างบ้านปลา และวัสดุต่างๆ
๕ ค่าเหมาเรือยนต์ชาวบ้าน
๖.ค่าเช่าอุปกรณ์ ดำน้ำสน็อกเกิ้ล 300 บาท

เพิ่มเติมสำหรับ หลักสูตรการดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลของชุมชน (scuba )
๑.ค่าอบรมตามหลักสูตร
๒.ค่าเช่าอุปกรณ์ดำน้ำและเครื่องช่วยหายใจ
๓.ค่าเช่าชุดดำน้ำ รองเท้าดำน้ำ
๔.ค่าเช่าสถานที่ สระน้ำเพื่อฝึกซ้อม
๕.ค่าเช่าเรือปฏิบัติกิจกรรมทางทะเล
๖.ค่าดำเนินการ ออกใบอนุญาตดำน้ำสากล

สำหรับกิจกรรมที่ต้องจ่ายเอง
๑.ย่างปลาหมึกสด กินวันปีใหม่ เฉลี่ยคนละ 20 -30 บาท ใครทานปลาหมึกไม่ได้ ก็ไม่ต้องจ่ายจ้า


 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe3EXYxsLw1dj7_v4FUcrPgouyXS8Dr6N-7k8qi2AuHHB6SAQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **Image result for กำหนดการ ไอคอน[ กำหนดการ ] 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ภาคปกติ

คืนวันศุกร์ที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
เวลา 19.30 น. – 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา 20.30 น. – 08.00 น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่หมู่บ้านชาวประมงท้องตมใหญ่

วันเสาร์ที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ช่วงเช้า  ตั้งแต่เวลา 04.00 น. – 14. 00 น. 

๐. แวะชุดพักรถ คุณสาหร่าย ทำภาระกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟันเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
๑. เข้าที่พัก โฮมสเตย์ ท้องตมใหญ่ (เป็นที่พักบ้านอยู่ในทะเล)
ชุดเตรียมพร้อมสร้างบ้านปลาให้ เลชุมพร
๒. กิจกรรมวันแรกพบ สานสัมพันธุ์ชาวค่าย ช่วงหนึ่ง

พักรับประทานอาหารเช้า 
ช่วงสอง คุณพี่ วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) เจ้าของพื้นที่ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับ เรื่องราวของการพื้นที่อนุรักษ์ (สร้างบ้านปลา)
๓. ภ่าระกิจสร้างบ้านปลาในทะเลชุมพร สวมชูชีพให้พร้อม แบ่งทีมลงเรือ
๕. ล่องเรือชมหมู่เกาะ ดำน้ำชมม้าน้ำ หมู่ปลา และปะการัง ก่อนเข้าที่พัก (ในช่วงเวลา12.00 น. อาหารรองท้องให้ คือ กล้วยและข้าวเหนียวสังขยา)
๖.ทำกิจกรรมชายหาด และเก็บขยะคืนความสะอาดให้พื้นที่


เวลา 14.00 น. – 15.30 น. กลับขึ้นฝั่ง มารับประทานอาหารมื้อกลางวันทั้งหมดก่อน ค่อยแยกย้ายไปอาบน้ำและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 15.30 – 18.30 น. อาบน้ำเตรียมที่พัก  และพักผ่อนตามอัธยาศัย เดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน  พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด 

เวลา 18.30 – 19.30 น.ประชุมเตรียมกิจกรรมสานสัมพันธ์

เวลา 19.30 – 21.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม
เวลา 21.00 – 22.00 น.กิจกรรมละครชาวค่ายเรื่องที่ ๑ เงือกน้อย Little Mermaid กับความรักที่ยิ่งใหญ่ และ ทำแผนสรุปงานวันแรกพบ
เวลา 22.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอาทิตย์ที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 – 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า 
เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  กิจกรรมปลูกป่าชายเลนอนุรักษ์พื้นที่อนุบาลสัตว์น้ำ
เวลา 12.00 น. – 13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
เวลา 13.30 น. – 14.30 น. พักผ่อน ทำความสะอาดร่างกาย  เปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปลื้อนโคน
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. ปั้น EM บอลเพื่อการฟื้นฟูทรัพยากรเพิ่มห่วงโซอาหารในระบบนิเวศ
เวลา 16.00 น. – 18.30 น.  เดินทางไปจุดชมวิวเขาถ่าน วิวหมู่เกาะต่างๆ ไหว้ศาลกรมหลวงชุมพร และพักผ่อนเล่นน้ำหาดทรายรี

ตั้งแต่เวลา 18.30 น. – 22.30 น. 

๑.รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน 
๒. ฟังบรรยายจาก คุณพี่วัชรินทร์ (ชาวบ้านหัวใจอนุรักษ์) ในหัวข้ออนุรักษ์อย่างไรให้ยั่งยืน ทั้งคน สัตว์ทะเล และระบบนิเวศน
๓.รับชมละครชาวค่าย เรื่องที่ ๒ ตำนานรักแห่งท้องทะเล ปลาผีเสื้อเหลืองชุมพร ( Ver.สะพรึงรัก ) และ เรื่องที่ ๓ สุดสาคร ท้องตมใหญ่
๔.ของขวัญสำหรับคนพิเศษ
๕.สรุปกิจกรรมพูดคุยเรียนรู้ร่วมกันในวันที่ ๒

เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป พักผ่อนตามอัธยาศัย

วันจันทร์ที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันปีใหม่)

เวลา 06.00 – 07.00 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.00 – 08.30 น.กลับที่พัก เตรียมรับประทานอาหารเช้า 

เวลา 08.30 น. – 12.00 น.  กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง
(เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบเช้า
เวลา 12.00 น. – 14.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวันและพักผ่อนตามอัธยาศัย
เวลา 14.00 น. – 16.00 น. กิจกรรม สร้างบ้านปลาเทียม เป็นโครงสร้างประกอบบนฝั่ง  (เตรียมไว้ให้ ทีมดำน้ำ ดำลงไปวางไว้ใต้ท้องทะเล) รอบบ่าย
เวลา 16.00 น. – 18.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัยเดินเล่น สะพานปลา,ท่าเทียบเรือ ดูพระอาทิตย์ตกดิน  พายเรือพายัค ,เล่นน้ำริมชายหาด

เวลา 18.30 – 19.30 น.รับประทานอาหารเย็นร่วมกันเป็นกลุ่ม
เวลา 19.30 – 22.00 น. กิจกรรมชาวค่าย

กิจกรรม เส้นทางแห่งตัวตน คนดี คนเลว  (เกมส์การด์ ส่องพฤติกรรมอำพลาง) เพื่อการเรียนรู้เข้าใจตนเองและผู้อื่น

เวลา 22.00น. – 00.00น. กิจกรรม ย่างปลาหมึกสด (ลงขันซื้อหมึกสดที่ชาวบ้านหามาได้เฉลี่ยคนละ 20-30 บาท)
เวลา 00.00 น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันอังคารที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

เวลา 05.00 น. – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. – 07.30 น. กิจกรรมกายบริหารริมทะเล
เวลา 07.30 น. – 08.30 น. รับประทานอาหารเช้า
เวลา 08.30 น. – 11.00 น. รณรงค์เก็บขยะคืนความสะอาดให้ชายหากและท้องทะเล และกิจกรรมชายหาด คืนอาสาสู่ท้องทะเล
เวลา 11.00 น. – 14.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน  เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา 14.30 น. – 16.00 น. สรุปกิจกรรม และร่วม
กิจกรรมชาวค่ายอำลา ฝากมิตรภาพไว้ให้คิดถึงกัน 

เวลา 16.00 น.- 03.00 น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย ระหว่างจะพักรับประทานอาหารกลางวันและมื้อเย็น ตามจุดพักรถ

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

Related imageหมายเหตุ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม พิเศษ นักประดาน้ำที่รักษ์ (scuba )

รายละเอียดต่างๆ จะเหมือนผู้เข้าร่วมกิจกรรมปกติ แต่จะมีบางช่วงเวลาที่ต้องแยกไป อบรมภาคทฤษฎี
อบรมปฏบัติในสระ ปฎิบัติทางทะเล  จะมีการดำน้ำลงไปวางแนวบ้านปลาประการังเทียม
เป็นการสอบปฎิบัติจริงในทะเล  จะแจ้งเพิ่มเติม กำหนดการและการเตรียมตัวให้ทางเมล์  หลังจากมัดจำตนเข้าร่วมกิจกรรมแล้วอีกที

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ดำน้ำลึก

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ scuba diving

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ] 

เว็บไซต์ http://www.อาสาสมัคร.com/

 Image result for facebook fanpage

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/ 

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

 https://web.facebook.com/groups/148850101973404/ 

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ 

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม


[ สอบถามเพิ่มเติม ]  

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://web.facebook.com/Mr.areee 

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com 

 

??️ใบสมัคร https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe3EXYxsLw1dj7_v…/viewform… ❤️

ค่าใช้จ่าย : 3900