โครงการระดมทุน อาสาจากป่าสู่ทะเล

โดยมีจุดประสงค์เพื่อ พาเด็ก ๆ ชนเผ่าปกากะญอ มาสัมผัสทะเลครั้งแรก เพื่อเป็นการแบ่งปันมุมมองใหม่ กำลังใจ และเติมเต็มความฝันให้กับเด็ก ๆ และอยากให้เด็ก ๆ มาเรียนรู้สิ่งที่สามารถนำไปพัฒนาต่อยอด และประยุกต์เข้ากับสังคมในป่าได้

โครงการนี้เริ่มต้นจากการไปเป็นครูอาสา ในนามครูอาสาในป่าใหญ่ เป็นเวลาสองเดือน ที่ ศศช. มอตะหลั่ว (ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา*) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก และมีโอกาสได้ไปอีกในปีถัด ๆ มา ได้ยินเสียงจากเด็ก ๆ ถามมาว่า น้ำทะเลเค็มจริงไหมครับครู เลยตั้งใจว่ากลับไปครั้งต่อ ๆ ไปจะนำน้ำทะเลไปฝากเด็ก ๆ และจากการเริ่มต้นเป็นครูอาสาทำให้รู้สึกว่า ได้เป็นทั้งผู้ให้ และผู้รับ ความฝันและความหวังของเด็ก ๆ ส่งต่อพลังมาให้เราจนล้น แน่นอนว่าสิ่งที่ได้รับและประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากที่นี่ เป็นแรงผลักดันให้เราอยากส่งต่อสิ่งดีดี จึงได้ตัดสินใจกับเพื่อน ๆ และน้อง ๆ ร่วมกันจัดทำโครงการนี้ขึ้น

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในวันที่ 29-31 มีนาคม 2562
ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

ผู้เข้าร่วมโครงการ
1) นักเรียนจาก ศศช. มอตะหลั่ว (ศูนย์การเรียนรู้ชาวไทยภูเขา*) ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก จำนวนประมาณ 25 คน
2) อาสาสมัคร 20 คน(จำนวนอาจมีการเปลี่ยนแปลง)

โดยรายได้ทั้งหมดจะมาจาก
1) กำไรจากการขายเสื้อ ถุงผ้า เข็มกลัด
2) การระดมทุน และเงินสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ

ซึ่งจะนำไปใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
• ค่ารถจากหมู่บ้าน – แม่สอด 7000 บาท
• ค่ารถจาก แม่สอด – ชลบุรี 30000 บาท
• ค่ารถบัสระหว่างทัศนศึกษา 10000 บาท
• ค่าธรรมเนียมเข้าสถานที่ต่าง ๆ 2000 บาท
• ค่าอาหาร 40000 บาท
• ค่าที่พักสำหรับเด็ก ๆ 8000 บาท
• ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม
• ค่าประกันการเดินทาง 2000 บาท
เป็นเงินทั้งสิ้นประมาน 99000 บาท(ประมานการจากค่ายต่าง ๆ ที่เคยเข้าร่วม และการโทรสอบถามราคาเบื้องต้น)

? ตารางกิจกรรม ค่ายอาสาจากป่าสู่ทะเล ?

รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook event: https://www.facebook.com/events/340715976725429/permalink/358508978279462/

วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562
**มีอาสาจำนวนหนึ่งไปรับเด็ก ๆ ที่ อ.แม่สอด
09.00 น.: เด็ก ๆ เดินทางออกจากโรงเรียน ไป อ.อุ้มผาง
12.00 น.: แวะทานข้าวกลางวัน ที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก
18.00 น.: เด็ก ๆ เดินทางถึงสถานีขนส่ง อ.แม่สอด จ.ตาก
20.00 น.: เดินทางออกจากแม่สอด ไป จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562
06.00 น.: อาสาและเด็ก ๆ เดินทางถึงจุดนัดพบ จ.ชลบุรี
08.00 น.: เดินทางโดยรถบัส ถึงชายหาดบางแสน ละลายพฤติกรรมและจับบัดดี้
09.00 น.: ออกเดินทางไปทัศนศึกษาที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
12.00 น.: รับประทานอาหารกลางวันที่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำบางแสน
13.00 น.: ออกเดินทางสู่เรือหลวงจักรีนฤเบศร อ.สัตหีบ
14.30 น.: เที่ยวชมเรือหลวงจักรีนฤเบศร
15.30 น.: เยี่ยมชมศูนย์อนุรักษ์พันธุ์เต่าทะเล
17.00 น.: เดินทางสู่ที่พัก และพักผ่อนตามอัธยาศัย
19.00 น.: กิจกรรมสันทนาการ
21.00 น.: เข้านอน
21.30 น: อาสาประชุมสรุปกิจกรรม และเตรียมกิจกรรมวันถัดไป

วันเสาร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2562
07.30 น.: รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.: แนะนำสถานที่และกฎระเบียบของค่าย
09.30 น.: กิจกรรมนันทนาการ/แบ่งกลุ่ม
10.00 น.: กิจกรรมเรียนการอนุรักษ์ทรัพยาการทางทะเล (โดยวิทยากรหรือเจ้าหน้าที่ทหาร)
12.00 น.: รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.: กิจกรรมฐานเกี่ยวกับการอนุรักษ์
15.00 น.: เด็ก ๆ พักผ่อนเล่นน้ำทะเล
17.00 น.: รับประทานอาหารเย็น
19.00 น.: กิจกรรมสันทนาการ/อำลา
22.00 น.: เข้านอน
22.30 น: อาสาประชุมสรุปกิจกรรม และเตรียมกิจกรรมวันถัดไป

วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
07.30 น.: รับประทานอาหารเช้า
09.00 น.: กิจกรรมนันทนาการ/เด็ก ๆ แสดงกิจกรรม
12.00 น.: รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 น.: กิจกรรมฐาน
14.30 น.: มอบของบริจาค พักผ่อนตามอัธยาศัย
16.30 น.: ออกเดินทางกลับ
หมายเหตุ:
1) กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
2) อาสาทุกคนต้องสามารถเข้าร่วมประชุมวางแผนกิจกรรมในวันเสาร์ที่ 9 มีนาคม 2562 (สถานที่และเวลาจะนัดหมายอีกครั้ง)

ค่าสมัคร: คนละ 1,200 บาท
ขออนุญาตชี้แจงเรื่องการเก็บเงินอาสาสมัคร
เนื่องจากโครงการนี้เป็นโครงการระดมทุน และรายละเอียดค่าใช้จ่ายโครงการคิดจากจำนวนของเด็ก ๆ เท่านั้น
ซึ่ง 1,200 บาท จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายสำหรับ
– ค่าที่พักของอาสา
– ค่าอาหาร 8 มื้อ
– ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ
– ค่ารถบัส
– ค่าประกันการเดินทาง
– ค่าเสื้อโครงการ 1 ตัว (ในกรณีที่อาสามีเสื้อโครงการแล้วค่าสมัครจะเป็น 1200-360=840 บาท)
ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปกลับจากกรุงเทพมาชลบุรี (หารค่ารถตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ณ วันเดินทาง)
และหากมีค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น อาจมีการเก็บเพิ่มตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

?‍♀️คุณสมบัติ?‍♂️
1. ไม่ติดโทรศัพท์
2. แต่งกายสุภาพกางเกงขายาว หรือเลยเข่าลงมาเท่านั้น
*อาสาสามารถแต่งกายเสื้อพื้นเมืองได้ เนื่องจากเด็ก ๆ ใส่ชุดประจำเผ่า จึงไม่อยากให้เกิดความรู้สึกแตกต่างของเด็ก ๆ กับอาสา
3. กล้าแสดงความคิดเห็น และรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
4. อยู่ง่ายกินง่าย
5. เปิดใจรับได้ทุกสถานการณ์
6. สามารถเข้าร่วมประชุมในวันที่ 9 มีนาคม 2562

หน้าที่ของพี่เลี้ยงอาสา
1. ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ๆ และร่วมจัดกิจกรรมฐานต่าง ๆ

 

ขั้นตอนการสมัคร
1. อ่านรายละเอียดกิจกรรมที่แนบไว้ในโพสนี้อย่างถี่ถ้วน
2. กรอกใบสมัครได้ที่ >> https://docs.google.com/…/1FAIpQLSeMkjzmT7TcsGnAhr…/viewform
3. อย่าโอนเงินจนกว่าจะได้รับอีเมล์ตอบกลับจากทางโครงการ พร้อมรายละเอียดบัญชี และจำนวนเงิน
**คำถามในใบสมัครไม่มีผลต่อการคัดเลือกอาสา ทางทีมอาสาจะพิจารณาจากลำดับผู้ที่สมัครเข้ามาก่อนเท่านั้น**
**ข้อมูลส่วนตัวในใบสมัครจะใช้เป็นข้อมูลสำหรับการทำประกันการเดินทาง
รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คน ตั้งแต่วันนี้ - วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562(หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน)
หากขั้นตอนการสมัครเสร็จสิ้น แต่ไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้
- กรุณาแจ้งก่อนวันที่ 2 มีนาคม เพื่อทางทีมอาสาจะได้หาอาสามาแทน และจะโอนเงินคืนเต็มจำนวน
- หากแจ้งหลังวันที่ 9 มีนาคม ขออนุญาตหักเงินค่าเสื้อโครงการ และโอนคืนส่วนที่เหลือ
- และหากแจ้งหลังวันที่ 16 มีนาคม ขออนุญาตไม่คืนเงินค่าสมัครเพื่อร่วมสมทบทุนโครงการ เนื่องจากจะมีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่จะต้องจ่ายก่อนเพื่อให้ทันกำหนดการต่าง ๆ

 

สอบถามเพิ่มเติม
ใต้โพสนี้ หรือ หน้า Event :https://www.facebook.com/events/340715976725429/permalink/358508978279462/
? Email: Wichuda.mr@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 1200