ค่ายอาสาทาสีรั้วโบสถ์ (วัดคุริง ชุมพร )
เขาหลัก-เกาะตาชัย หมู่เกาะสิมิลัน

วันพฤหัสที่ ๕ – วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(ออกเดินทางคืนวันพุธที่ ๔ พ.ค. เวลา ๒๐.๓๐ น. ) ค่าย ๔ วัน ๓ คืน 
(วันที่ ๕ หยุดวันฉัตรมงคล วันที่ ๖ ครม.ประกาศหยุดเพิ่มส่งเสริมการ ททท. )

[ สถานที่ ]  ๑.วัดคุริง ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
                     ๒.อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน (เกาะตาชัย) จ.พังงา
……………………………………………..

[ ความตั้งใจ ]

๑.บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยการ ขัดทำความสะอาดและทาสีใหม่
๒.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
๓.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ

[ รายละเอียดค่าใช้จ่าย]

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๓๐๐ บาท ( 1,300 )
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ] ๑,๓๐๐ บาท ( 1,300 )

๑. เหมารถบัสปรับอากาศตลอดทริปกิจกรรมม
๒. ค่าอาหารพื้นเมือง ๔ มื้อ
๓. สีทารั้ววัด และอุปกรณ์ในการทาสี
๔. สมทบทุนค่าน้ำ ค่าไฟที่วัด
๖. ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

ราคานี้ไม่รวม
– ค่าใช้จ่ายที่ต้องรับผิดชอบตัวเอง
– ค่าแพจเก็ตทัวร์หมู่เกาะตาชัย ของ Sea Star  2,300 บาท (จ่ายล่วงหน้า 7 วันก่อนเดินทาง) จะไปหรือไม่ไปก็ได้ หากไม่ไปไม่ต้องจ่ายเพิ่ม (คนที่ไม่ไปจะมีรถไปส่งกินลมชมวิวรอที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก จ.พังงา)  

……………………………………………….

[ กำหนดการกิจรรม ]

คืนวันพุธที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา 19.30 น. – 20.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา 20.30 น. – 07.00 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดคุริง จ.ชุมพร

คืนวันพฤหัสบดีที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(วันหยุดวันฉัตรมงคล )

ช่วงเช้า
ตั้งแต่เวลา 07.00 น. – 13. 00 น.

๑.ล้างหน้าแปรงฟัน รับประทานอาหารเช้าที่วัด มื้อ ๑
๒. เข้าที่พัก ภายในวัด จัดเก็บสัมภาระ และเปลียนเสื้อผ้าสำหรับทำกิจกรรม
๓. กิจกรรมสัมพันธุ์, คณะสงฆ์แนะนำสถานที่และเนื้องานกิจกรรม
๔.ลงแรงร่วมใจ ขัดและทาสี รั้ววัด (ช่วงเช้า)
๕.พักรับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๒

ช่วงบ่าย
ตั้งแต่เวลา 13.00 – 18.00 น.

๖.ลงแรงร่วมใจ ขัดและทาสี รั้ววัด (ช่วงบ่าย)
๗.จัดเตรียมที่พัก (กลางเต็นท์นอน ในศาลาวัด ใครไม่มีเต็นท์ ทีมงานมีให้)
๘.อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวและ รับปะทานอาหารเย็น

ช่วงกลางคืน
ตั้งแต่เวลา 18.00 น. – 20.00 น.

๑.ประชุมสรุปกิจกรรม
๒.นั่งสมาธิ เจริญภาวนา
๓.นอนหลับพักผ่อน
ในส่วนการนอน ทางทีมงานมีเต็นท์ให้ 15 หลัง
หลังละ 2 ท่าน สำหรับท่านใดที่มี เต็นท์ส่วนตัว รบกวนนำมาด้วยนะครับ

วันศุกร์ที่ ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา 05.00 น. – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. – 07.00 น. เดินจงกลม ปฏิบัติภาวนา

เวลา 07.00 น. -08.30 น. รับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง จะพาอาสาสมัครไปที่ตลาดในชุมชน )
เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ลงแรงร่วมใจ ทาสีรั้วโบสถ์ (รอบเช้า)

เวลา 12.00 น.- 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน มื้อ ๓
เวลา 13.00 น.- 14.00 น. กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้
เวลา 14.00 น. – 16.00 น. ลงแรงร่วมใจ ทาสีรั้วโบสถ์ (รอบบ่าย)

เวลา 16.00 น. – 18.00 น พักผ่อนตามอัธยาศัย และอาบน้ำทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา 18.00 น. – 19.00 น. รับประทานอาหารเย็น จะพาอาสาสมัครไปทานข้างนอกวัด

เวลา 19.00 น. – 20.00 น. พูดคุยสรุปกิจกรรม และนัดหมายกำหนดการ
เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน

วันเสาร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา 01.00 น. – 02.00 น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว
จัดเตรียม สัมภาระเพื่อเดินทางไป ทริปทัวร์หมู่เกาะตาชัย ของ Sea Star หรือ อุทยานแห่งชาติเขาหลักสำหรับคนไม่ไปเกาะตาชัย 

เวลา 02.00 น. – 08.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ บ้านน้ำเค็ม อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา (แวะปั๊มเตรียมมื้อเช้า รับผิดชอบตัวเอง) 

เวลา 08.30 – 16.30
โปรแกรมทัวร์หมู่เกาะตาชัย ของ Seastar คนที่ไม่ไปทัวร์ จะอยู่ที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์ ตามลิงค์นี้
http://www.seastarandaman.net/?p=146

เวลา 16.30 – 23.00 น. ไปรับอาสาที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก และเดินทางกลับที่พัก วัดคุงริง จ.ชุมพร
เวลา 23.00 น.เป็นต้นไป ทำภารกิจส่วนตัวและนอนพักผ่อน

วันอาทิตย์ที่ ๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เวลา 05.00 น. – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา 06.30 น. – 07.00 น. เดินจงกลม ปฏิบัติภาวนา
เวลา 07.00 น. – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า มื้อ ๔
เวลา 08.00 น. – 09.30 น. เก็บสัมภาระทำความสะอาดสถานที่ให้เรียบร้อย

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. ถวายสังฆทานและมอบของที่ระลึกให้ ตัวแทนชุมชน

เวลา 10.30 น. – 18.00 น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพมหานคร อย่างปลอดภัย

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

…………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/


https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://www.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa_dd@hotmail.com
e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

สิ่งที่เราทำไว้ มันส่งผลให้จิตใจเรางดงาม ภาพกิจกรรม จากรุ่นที่ ๑

 

สวรรค์แห่งใหม่ งามจับใจ “เกาะตาชัย” ทรายสวยน้ำใส เต็มตา“ปูไก่” อันซีน “หอยมรกต” ที่เดียวในไทย

สิ่งมีชีวิตบนเกาะตาชัย ซึ่งท่านจะได้พบกับแม่ปูไก่ ปูเสฉวนตัวใหญ่ และหอยมรกต ซึ่งท่านสามารถพบเห็นที่เกาะตาชัยที่เดียวในโลก

ใครไม่ไปทริป เกาะตาชัย (จะมีรถไปส่งที่อุทยานแห่งชาติเขาหลัก) 
ที่อุทยานจะมีชายหาด และน้ำตก

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/1A4H1cSbMdD3MZJhvOkUoPxs2e6tAT0orTLX_ONw-fho/viewform

หมายเหตุ

  • หากไม่สามารถกรอกใบสมัครในลิงก์ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อ กิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com 
  • ทีมงานจะตอบกลับการสมัคร ทุกวัน ยกเว้นกรณีช่วงวันเสาร์-อาทิตย์ จะมีภารกิจไปจัดกิจกรรมที่ต่างจังหวัด อาจตอบช้า ไปบ้าง ขออภัย 

 

ค่าใช้จ่าย : 1300