โรงเรียนร้อยหวันพันป่า

ตั้งอยู่ที่ บ้านควนไม้บ้อง ม.9 ตำบลวังอ่าง อำเภอชะอวด จังหวัด นครศรีธรรมราช ภายใต้การดูแลและแนวความคิดของ นายสุรศักดิ์ เย็นทั่ว (พี่จู) เป็นผู้ริเริ่มแนวความคิดที่จะจัดตั้งโรงเรียนทางเลือกขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ กับ ทุกคนที่สนใจด้านการเกษตร ปลูกอาหารไว้กินเอง และแจกจ่ายคนอื่น โดยเน้นการพึ่งพาตนเอง ไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม โดยทางศูนย์ เรียกว่า  โรงเรียน หมายถึง สถานที่ ที่ผู้สนใจ สามารถมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ด้านการเกษตร สิ่งแวดล้อม และกิจกรรมด้านต่าง ๆ ตามความถนัดของผู้เข้าร่วม โดยการลงมือทำจริง เพื่อที่จะได้เข้าใจได้ง่ายขึ้น  ไม่ใช่ โรงเรียน แบบมีครูสอน และมีการบ้านตามที่เราเข้าใจในความหมายของโรงเรียน

                                โดยพี่จู และครอบครัว (พี่นงค์ และน้องร้อย) ได้เริ่มกิจกรรมที่ โรงเรียนร้อยหวันฯ เมือ ปี  2555 เน้นปรัชญา ว่า ห้องเรียนธรรมชาติเปิดโอกาสให้เด็กบ้านป่า รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจด้านเกษตรได้มาศึกษาเพื่อเป็นแนวทางนำไปปฏิบัติจริง

กิจกรรมที่จะทำ

–    ดูแลสวนผัก ผลไม้ ต้นไม้ ที่ยังเล็ก ๆ ต้องดูแล ตัดหญ้า ใส่ปุ๋ยหมัก

–     กิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม เพาะพันธุ์ผลไม้ ต้นไม้ เพื่อปลูกเพิ่มเติม และแจกจ่ายให้คนที่สนใจ

–     ทำสวนผักเพื่อนำมาเป็นอาหาร

–      ทำกิจกรรมกับเด็ก ๆ ที่โรงเรียนร้อยหวันพันป่าทุกวันเสาร์ และกิจกรรมกับเด็กประถมในโรงเรียนแถวหมู่บ้าน

–    งานบ้าน เช่น ทำอาหาร ทำความสะอาด บริเวณ ที่พัก และ ศูนย์

ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.dalaa-thailand.com/wordpress/?page_id=599

ส่งใบสมัคร dalaa.thailand@gmail.com

ข้อมูลเพิ่เติม 074 242 300 และ 089 738 7417 

ค่าใช้จ่าย : 2500