ค่ายอาสาพัฒนาชุมชนคนเจ้าเมืองน้อย ชุมชนต้นน้ำปายเก่าแก่ที่สุดในแม่ฮ่องสอน
เสาร์-อาทิตย์-จันทร์-อังคารที่ 29-30-31-1 มกราคม พ.ศ.2562 (ค้าง 3 คืน)
สถานที่จัดกิจกรรม : บ้านเมืองน้อย อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน
รับอาสาสมัครจำนวน 50 ท่าน เดินทางโดยรถปรับอากาศ
องค์กรผู้จัดโครงการ : กลุ่มรอยยิ้มของพ่อ รอยยิ้มบ้านดิน
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กิจกรรมเรียนรู้จิตอาสา }
– กิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ แบบชาวปกาเกอะญอ
– กิจกรรมสร้างห้องน้ำ
– กิจกรรมพัฒนาและถวายผ้าป่าวัดตาลเจ็ดต้น
– กินนอนในวิถีโฮมสเตย์ชาวบ้านปกาเกอะญอ 2 คืน
– พักผ่อนถนนคนเดินปาย 1 ค่ำคืน
– ชมวิว ถ่ายรูป สัมผัสบรรยากาศหนาวระเยือก (อช.ห้วยน้ำดัง,สะพานประวัติศาสตร์ปาย,บ้านดินสันติชลจีนยูนาน)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเตรียมตัวเพื่อเข้าร่วมกิจกรรม }
– บัตรประชาชนตำรวจเรียกตรวจจะไม่ถูกปรับ(สำคัญมาก)
– นำเอกสารมาให้เซ็นรับรองได้เลย มีตราประทับองค์กรให้พร้อม
– เสื้อผ้าสบายๆ ๓-๔ ชุด ชุดเปียกน้ำสร้างฝายด้วยนะ
– เตรียมเสื้อกันหนาวถุงเท้า ถุงมือหนาๆ มาด้วยอากาศมากๆ
– รองเท้าเปียกน้ำได้ แห้งง่าย เช่น รองเท้าแตะ/รองเท้ายาง
– จัดกระเป๋าให้เบา น้อยที่สุด เพื่อความสะดวกการเดินทาง
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การเดินทางและสมทบทุนร่วมกิจกรรม }
ท่านละ 2,940 บาท (จ่ายครั้งเดียว) กรณีท่านยกเลิกไม่ไปได้รับเงินคืน 1600 บาท ต้องก่อนเดินทาง 15 วัน
หรือแบ่งจ่ายได้ 3 ครั้ง (กรณีท่านยกเลิกไม่ไป ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี แต่หาคนแทนได้)
==> 980 บาท หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว
==> 980 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย.61
==> 980 บาท ภายในวันที่ 20 ธ.ค.61

– ค่าเหมารถปรับอากาศ+น้ำมัน+คนขับ ตลอดการเดินทาง
– ค่าประกันอุบัติเหตุในประเทศ 100,000 บาท/ท่าน ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท/ท่าน
– ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำกิจกรรม และเรียนรู้
– ค่าวัสดุประกอบอาหารร่วมกับเจ้าของบ้าน ๕ มื้อ+ที่พัก 2 คืน+น้ำดื่มตลอดการทำกิจกรรม
– ค่าบำรุงพัก ค่าน้ำ-ไฟวัดตาลเจ็ดต้น ๑ คืน
– ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง
– มีไฟล์ใบประกาศให้ทุกท่านที่ต้องการให้แจ้งหลังจากทำกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว ทาง Line ID : Royyimbaandin เท่านั้น
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ กำหนดการ }
วันศุกร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ.2561

20.30-21.00 น. ลงทะเบียนอาสาข้าง 7-Eleven ปั้ม ปตท.สนามเป้า(ปั้มอยู่ติดกับ ททบ.5 ตรงข้าม รพ.พญาไท2)

21.00-08.00 น. เดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ ดูแลอาหารเช้าด้วยตนเอง จุดจอดรถระหว่างทาง

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ.2561

08.00-10.00 น.ไหว้พระพุทธมหาเศรษฐีนวโกฏิ ประดิษฐานเมืองล้านนา หนึ่งเดียว ณ วัดบ้านเด่นสะหรีเมืองแกน

10.00-13.30 น. เดินทางสู้ อช.ห้วยน้ำดัง เพลิดเพลินกับวิวหลักล้าน

13.30-15.00 น. เรียนรู้บนสะพานประวัติศาสตร์ปาย

15.00-17.30 น. เดินทางขึ้นดอยสู่บ้านเมืองน้อย ต้นน้ำปาย

17.30-19.30 น. เข้าที่พักโฮมสเตย์ชาวบ้านปกาเกอะญอ ประกอบอาหารเย็นทานร่วมกับเจ้าของบ้าน(มื้อ ๑)

19.30-21.00 น. กิจกรรมสัมพันธ์อาสา

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ.2561

06.00-08.00 น. ควรตื่นแต่เช้า เพื่อเรียนรู้การทำอาหารวิถีปกาเกอะญอแล้วทานด้วยกัน(มื้อ ๒)

08.00-09.00 น. ผู้นำชุมชนให้ข้อมูลประวัติเจ้าเมืองน้อย แบ่งหน้าที่ภารกิจ

09.00-12.00 น. กิจกรรมสร้างฝายแบบชาวปกาเกอะญอ

12.00-13.00 น. อาหารกลางวันที่แต่ละบ้านห่อมาทานร่วมกัน(มื้อ ๓)

13.00-16.30 น. กิจกรรมสร้างห้องน้ำ เก๋ไก๋ไอเดียธรรมชาติ

16.30-19.00 น. พักผ่อน อาหารเย็นบ้านที่นอนเช่นกัน(มื้อ ๔)

19.00-21.30 น. กิจกรรมการแสดงชาวค่าย

วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561 (หยุดวันสิ้นปี)

05.30-09.00 น. ตื่นเช้าสูดอากาศบริสุทธิ์ เก็บสัมภาระ ทำบุญตักบาตร ทานอาหารเช้าอาศัยข้าวก้นบาตรพระดูว่าจะอร่อยขนาดไหน?

09.00-11.00 น. กิจกรรมพัฒนาพระธาตุเมืองน้อยอายุกว่า ๗๐๐ ปี ชุมชนที่เก่าแก่ที่สุดในแม่ฮ่องสอน

11.00-14.00 น. ลาจากดอยสูงเสียดฟ้า สู่บ้านดินสันติชล (สัมผัสวิถีชีวิตชาวจีนยูนาน) มื้อนี้รับผิดชอบตัวเอง

14.00-16.00 น. กิจกรรมพัฒนาและถวายผ้าป่าวัดตาลเจ็ดต้น

16.00-17.30 น. พักผอนอาบน้ำ เตรียมตัวเตรียมเท้าไปเดิน

17.30-20.30 น. เลือกซื้อเลือกทานบรรยากาศถนนคนเดินปาย

วันอังคารที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 (หยุดวันขึ้นปีใหม่)

04.30-05.30 น. เก็บสัมภาระเตรียมตัวเดินทางออกจาก อ.ปาย

05.30-20.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ มีแวะพักรถระหว่างทาง

(กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ การสมัครเข้าร่วมกิจกรรม }

1. ผู้ร่วมกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน เป็นครั้งแรก ให้กด LikePage ::: รอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/royyim2009 ด้วย

2. ให้ท่านกรอกใบสมัครให้กับองค์กรผู้จัดให้ครบถ้วน

ใบสมัครคลิ๊กที่นี่เลย...

(เป็นขั้นตอนสำคัญที่สุด ผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลในข้อนี้)

3. โอนเงินเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมได้ทันที (ไม่ต้องรอเจ้าหน้าที่ตอบกลับ)
##ให้โอนเงินค่าสนับสนุนกิจกรรม
ชื่อบัญชี นายเดชา ฤทธิ์แดง
• ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 236-0-13179-6
• ธ.ไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์ สาขาสระแก้ว เลขบัญชี 738-223646-8
• ธ.กสิกรไทย ออมทรัพย์ สาขาเชียร์รังสิต เลขบัญชี 017-8-49688-3

4. โอนเงินแล้วต้องรีบแจ้งให้ด่วน (ถ้าอาสาเต็มแล้ว...คืนเงินให้เต็มจำนวน) มาหลายคน...ให้รวมเงินโอนมาทีเดียวได้
@ ภาพถ่าย/สำเนา หลักฐานการโอนเงิน
>>แจ้งข้อมูลตามที่กรอกใบในสมัคร
@ ชื่อ-นามสกุล (ชื่อเล่น)
@ เบอร์โทรศัพท์/มือถือ
@ วันเวลาโอนเงิน
@ ชื่อกิจกรรม...
@ วันที่ทำกิจกรรม

#แจ้งหลักฐานการโอนเงิน เลือก1ช่องทางจาก3ช่องทางนี้เท่านั้น
@ ส่งมาที่ royyimbaandin@gmail.com (อาจตอบรับได้ช้ากว่า)
แนะนำให้แจ้ง ๒ ช่องทางนี้ (ตอบรับได้เร็วกว่า)
@ ส่งผ่านทาง Inbox (ข้อความ) มาที่เพจ : รอยยิ้มบ้านดิน
@ ส่งผ่าน Line ID : Royyimbaandin
#แล้วรอการตอบกลับจากผู้จัดโครงการ
<:::::::::::::::::::::::::::::::>

{ ข้อมูลเพิ่มเติม - เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม }

ผู้ดูแลโครงการ/กิจกรรม/วิทยากร
นายเดชา ฤทธิ์แดง
✔โครงการอาสารอยยิ้มบ้านดิน
✔โครงการสวนรอยยิ้มของพ่อ
(ศูนย์เรียนรู้วิถีชีวิตบ้านดินเชิงเกษตรพึ่งตนเอง)
☎ 085-4805595 Ais
☎ 086-4125311 True
?Line ID : Royyimbaandin
?Twitter : Royyimbaandin
?Instagram : Royyimbaandin
?Youtube : Royyimbaandin
?FB : มหาบ้านดิน อยู่กินพอเพียง
?เพจ FB : รอยยิ้มบ้านดิน
?เพจ FB : สวนรอยยิ้มบ้านดิน
?e-mail : Royyimbaandin@Gmail.com
???????????
อัลบั้มภาพกิจกรรมดูแลโดยรอยยิ้มบ้านดิน
https://web.facebook.com/pg/royyim2009/photos/?tab=albums
???????????
รวมกิจกรรมที่เปิดรับอาสาสมัครในขณะนี้
https://web.facebook.com/royyim2009/events
???????????
รวมวีดีโองานกิจกรรมรอยยิ้มบ้านดิน(จัดแล้ว)
https://www.youtube.com/channel/UCNSFMkj67s2DfUn-QlN6-0g/videos?view_as=subscriber
???????????
วีดีโอประชาสัมพันธ์กิจกรรม(กำลังจะเกิดขึ้น)
https://www.youtube.com/channel/UC_gVBgrYJji7DdKjGhfCvEQ/videos?view_as=subscriber

ค่าใช้จ่าย : ท่านละ 2,940 บาท (จ่ายครั้งเดียว) กรณีท่านยกเลิกไม่ไปได้รับเงินคืน 1600 บาท ต้องก่อนเดินทาง 15 วัน หรือแบ่งจ่ายได้ 3 ครั้ง (กรณีท่านยกเลิกไม่ไป ไม่คืนเงินให้ในทุกกรณี แต่หาคนแทนได้) ==> 980 บาท หลังจากกรอกใบสมัครแล้ว ==> 980 บาท ภายในวันที่ 30 พ.ย.61 ==> 980 บาท ภายในวันที่ 20 ธ.ค.61