วันเสาร์ที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘(ออกเดินทางคืนวันศกุร์ที่ ๑๑ ธันวาคม เวลา ๑๙.๓๐ น. )

[ ความตั้งใจ ]

๑.ปลูกฝังจิตสำนึก ฝึกฝนวินัยให้ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

๒. เก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ

๓. รับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมและธรรมชาติ พร้อมร่วมคิดแนวทางการแก้ไขโดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาตัวเราก่อน

๔.ชวนปรับทัศนคติใหม่ในรูปแบบสังคมจิตอาสา เน้นการให้ความร่วมมือในการกระบวนการกลุ่มและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

๕.สร้างพื้นที่แห่งการรับฟัง เรียนรู้เพื่อความเข้าใจตนเองและผู้อื่น

. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๖๙๐ บาท ( 690 ) 

เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ

[ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ] 

๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ

๒. ค่าธรมเนียมเข้าอุทยานฯ

๓.อุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม

๔. ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . .

เพิ่มเติมในส่วนที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง 

๑.ค่าพื้นที่กางเต็นท์ ท่านละ 30 บาท (กรณีเอาเต็นท์มาเอง)

(ถ้าไม่มีสามารถแจ้งยืมเต็นท์ทีมงานได้)

๒.ค่าเช่าเต็นท์โดมของอุทยานฯ สามารถนอนได้ 3 คน

หลังละ 225 บาท

๓.ค่าอาหารน้ำดื่มทุกมื้อ ร้านค้าของอุทยานฯมีอาหารตามสั่งราคาประหยัด 40 -50 บาท

. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .

 

กำหนดการ

คืนวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2558

เวลา 18.30 น. – 19.30 น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา 19.30 น. – 00.30 น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติ ชายหาดวนกร จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันเสาร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา 00.30 น. – 01. 30 น.กางเต็นท์นอนริมชายหาด เป็นจุดกางเต็นท์หน้าอุทยานฯ

(สำหรับอาสาที่เช่าเต็นท์อุทยาน เจ้าหน้าที่จะกางไว้ให้แล้ว)

เวลา 06.00 – 06.30 น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัว

เวลา 06.30 – 07.00 น. กิจกรรมสัมพันธุ์ กายบริหารและวิ่งออกกำลังกาย

เวลา 07.00 – 08.00 น. รับประทานอาหารเช้า ( ร้านค้าสวัดิการ รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา 08.00 – 09.30 น. กิจกรรมเก็บขยะท้ายชายหาด ในที่ลับตาคน ตั้งใจทำความดีแบบผู้ปิดทองหลังพระ

เวลา 09.30 น. – 10.30 น. กิจกรรม กีฬาชาวค่ายสัมพันธ์

เวลา 10.30 น. – 12.00 น. พักผ่อนเล่นน้ำตามอัธยาศัย

เวลา 12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน(รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา 13.00 น. – 14.00 น. อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้า เก็บสัมภาระให้เรียบร้อย (จะใช้ห้องน้ำอุทยานฯ อยู่บริเวณด้านหลังที่พัก)

เวลา 14.00 น. -14.30 น. ล้อมวงใต้ร่วมเงาธรรมชาติ พูดคุยรับฟัง สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา 14.30 น. – 21.00 น. เดินทางกลับถึง กทม.อย่างปลอดภัย

(กำหนดการและเวลา อาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)

 

ภาพกิจกรรมเก็บขยะ ที่จัดตามที่ต่างๆ ครั้งที่ผ่านมา

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

ประมวลผลภาพกิจกรรมที่ผ่านมา ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

……………………..……………………..………………………………..……………………..………………

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa_dd@hotmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]

https://docs.google.com/forms/d/1tvOPC6XnNFDlXXF-qO0thoxFRyG6tYC0N18nfQIqC9Q/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ 

1. หากกรอกใบสมัครเข้ามาไม่ได้ ให้ส่งรายชื่อ มาที่ arsa.aree@gmail.com (แจ้งกิจกรรมที่สมัคร ระบุความต้องการ : นำเต็นท์มาเอง หรือ เช่าเต็นท์อุทยาน หรือ ยืมเต็นท์ทีมงาน )
2. กิจกรรมนี้ ได้ชั่วโมงจิตอาสา 14 ชั่วโมง 

. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. . . . .. .

ค่าใช้จ่าย : 690