สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา) เปิดรับสมัครอาสาสมัครไทยเข้าร่วมค่ายอาสาสมัครนานาชาติที่ประเทศไต้หวัน ร่วมกับองค์กร VYA Taiwan

ระหว่างเดือนกรกฎาคม ถึงสิงหาคม 

***ตรวจสอบช่วงเวลาของแต่ละค่ายได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

ประวัติองค์กรสมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)

“กลุ่มดาหลา” ได้รวมกลุ่มกันขึ้นเมื่อเดือน สิงหาคม 2547 โดยเพื่อนผู้รักงานอาสาสมัครทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ จัดกิจกรรมค่ายอาสาสมัครขึ้นครั้งแรกในปี 2548 และได้จดทะเบียนเป็นสมาคมโดยใช้ชื่อว่า “สมาคมอาสาสมัครนานาชาติเพื่อการพัฒนาสังคม (ดาหลา)” เมือวันที่ 16 มิถุนายน 2551 สำนักงานตั้งอยู่ที่  15/2 ม.3 ต. โคกม่วง อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา ถึงวันนี้กลุ่มดาหลาได้ดำเนินงานกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกันมาเกือบ 13 ปี เสมือนเด็กน้อย ที่เริ่มด้วยวัยแห่งการเรียนรู้ รอวันเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่แข็งแรงและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ ที่จะร่วมกันสร้างสรรค์สังคมโลกให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น ด้วยเจตนารมณ์ของความปรารถนาดีต่อสังคมร่วมกัน นอกเหนือจากการจดทะเบียนเป็นสมาคมในประเทศไทย ในเครือข่ายระหว่างประเทศนั้น กลุ่มดาหลาก็ได้ร่วมเป็นสมาชิกของ CCIVS หรือ (คณะกรรมการประสานงานเพื่ออาสาสมัครนานาชาติ) ซึ่งมีกลุ่มองค์กรเครือข่ายงานเกี่ยวกับอาสาสมัครทั่วโลก และกลุ่มองค์กรเครือข่ายในเอเชีย NVDA หรือ (เครือข่ายอาสาสมัครเพื่อการพัฒนาเอเชีย) ซึ่งทั้งสองเครือข่ายนี้ เสมือนตัวกลางในการประสานงานเพื่อการจัดส่งหรือแลกเปลี่ยนอาสาสมัครนานาชาติ เข้าร่วมโครงการที่ทางกลุ่มดาหลาและหน่วยงานต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น

รายละเอียดเพิ่มเติม : www.dalaa-thailand.com หรือ https://www.facebook.com/dalaa074242300

รายละเอียดค่าย (สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์นี้เลยนะคะ)

 Ongoing Memories in Guo Gang! (ทำกิจกรรมกับผู้สูงวัย)
https://www.workcamps.info/ica…/camp-details/camp-12131.html

Become Hakka and Experience the Taiping (ทำเสื้อมัดย้อมและเรียนรู้ชุมชน)
https://www.workcamps.info/ica…/camp-details/camp-12382.html

Agro-living Wellness at Shibi Village (กิจกรรมปกป้องสิ่งแวดล้อม)
https://www.workcamps.info/ica…/camp-details/camp-12132.html

Satoyama Life at Sanhe Community (เรียนรู้ชุมชน และ Organic Farm)
https://www.workcamps.info/ica…/camp-details/camp-12149.html

คุณสมบัติของผู้สมัคร

1. อายุ 20 ปีขึ้นไป และเคยมีประสบการณ์การทำงานอาสาสมัคร
2. มีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ และเปิดใจรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
3. สามารถเดินทางและดูแลตัวเองได้

  • ขั้นตอนการสมัครตามลิงค์นี้ https://drive.google.com/open?id=1WrqfdEPFgO6hLkInZMkkg0G2_NTxLFGH
  • ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : https://drive.google.com/open?id=0B9DFDzERMSvsNEZacjVTNndXdWM
  • ส่งใบสมัครเข้ามาที่ email : dalaa.outgoing@gmail.com
***รบกวนตรวจสอบและสมัครก่อนเวลาค่ายเริ่มประมาณ 1 เดือนครึ่งนะคะ เผื่อการเตรียมตัว