โครงการ อาสาสมัครช่วยงานการกุศล 
ค่ายอาสาสร้างสุข บ้านโฮมฮัก ( หอบรักไปฮักน้อง ) จ.ยโสธร

วันเสาร์ที่ ๙ – วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๘ ก.ย. เวลา ๒๐.๓๐ น.)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ความตั้งใจในครั้งนี้

๑.ไปมอบความรักความอบอุ่นและกำลังใจให้น้อง (กิจกรรมสัมพันธ์สร้างสุขและรอยยิ้ม )

๒.เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้สอยที่จำเป็นให้แก่มูลนิธิ

๓.มอบเงินสมทบทุน ค่าอาหารและยาปฏิชีวนะ สร้างภูมิคุ้มกันและต้านไวรัส

[ สถานที่ ]

>> จ.ยโสธร << 
๑.บ้านโฮมฮัก มูลนิธิสุธาสินี น้อยอินทร์ เพื่อเด็กและเยาวชน ( น้องผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัส HIV ) อายุ 4 เดือน – 18 ปี จำนวน 70 คน
สิ่งของที่ทางมูลนิธิต้องการ 
ยาสระผม สบูเหลวสูตรเด็ก น้ำยาซักผ้าเด็ก ผ้าอ้อมเด็ก 
น้ำยาล้างจาน น้ำยาถูพื้น ไม้กวาดไม้ถูพื้น
๒.วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ (ที่พัก นอนศาลาวัดเตรียมเครื่องนอนมาเอง)  
๓.พระธาตุก่องข้าวน้อย (ตำนานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่) 
๔. “มหายุทธแดนอีสาน” พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ชมวิวลำน้ำชี 

>> จ.อุบลราชธานี << 
๖.สามพันโบก Unseen Thailand (ล่องเรือชมแก่งหิน แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม สามพันโบกเมืองอุบล)
๗.อุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย (ชื่นชมความงามน้ำตกห้วยหลวง หรือ น้ำตกถ้ำบักเตว ที่มีความสูง 40 เมตร)

Image result for สามพันโบกRelated image

Related imageImage result for พระธาตุก่องข้าวน้อย


รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน 
เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท (1,200)

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ 
๒.ค่าอาหารกลางวันเลี้ยงน้องๆ และพี่ๆ 
๓.สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๔.สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์ 
๕.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

ในส่วนค่าใช้จ่ายที่อาสาต้องรับผิดชอบตัวเอง 
๑.ค่าอาหารและน้ำดื่ม 
๒.ธรรมเนียมเข้าอุทยานฯ ภูจองนายอย 
๓.ค่าล่องเรือชม แก่งหินสามพันโบก


[ เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม] 
๑.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่สร้างความรำคาญให้ผู้อื่น
๒.ให้ความร่วมมือในทุกกิจกรรม 
๓.ไม่ออกนอกค่ายตอนกลางคืน 
๔.งดสุรา เครื่องดื่มมึนเมา การพนัน และอบายมุขทุกชนิด 


Related image

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน  หากไม่มีอีเมล์ ให้สมัครผ่านทาง FACEBOOK**


คืนวันศุกร์ที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ จ.ยโสธร ( เมืองบั้งไฟโก้ แตงโมหวาน หมอนขวานผ้าขิด แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิ )

วันเสาร์ที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๖.๓๐น. – ๐๘.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน ปั๊มปตท เดินตลาดหาข้าวเช้ากิน 
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๘.๓๐ น. มุ่งหน้าสู่ วัดทุ่งสว่างชัยภูมิ 

เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๓๐ น.กิจกรรมวันแรกพบ เริ่มต้นพูดคุยสร้างพื้นฐานความเข้าใจร่วมกัน (แบ่งทีม แบ่งงาน)
เวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. ออกเดินทางไปบ้านโฮมฮัก 
และทำกิจกรรมอาสาสร้างกับน้องๆผู้ที่มีความหวัง 

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.เลี้ยงอาหารน้องและร่วมรับประทานอาหาร (ระหว่างทานข้าวจะมี พี่ๆอาสาเปิดวงดนตรีโฟร์คซอง ร้องเพลงสร้างความบันเทิงใจให้น้องๆฟัง )

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. กิจกรรม หอบรักไปฮักน้อง นิทานประกอบการแสดง กล่อมนอน 
และส่งน้องเข้านอน (เด็กๆต้องนอนกลางวัน เนื่องด้วยต้องรับประทานยาต้านไวรัสจะทำให้ง่วงและอ่อนเพลีย )

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น.กิจกรรมฝากไว้ให้คิดถึงกัน จัดบอร์ดติดรูปเขียนข้อความประดับดอกไม้กระดาษให้สวยงาม
จากใจพี่ๆแทนกำลังใจถึงน้องๆ ( ให้รู้ว่ายังมีฉันเป็นกำลังให้เธอเสมอ )

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
ออกเดินทางไปไหว้ พระธาตุก่องข้าวน้อย (ตำนานก่องข้าวน้อยฆ่าแม่) ต่อด้วยชื่นชมวัฒนธรรมอีสาน 
, “มหายุทธแดนอีสาน” พิพิธภัณฑ์พญาคันคาก ชมวิวลำน้ำชี 
เวลา ๑๘.๐๐ – ๑๙.๓๐ น. รับประทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดิน 

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. กลับที่พัก ทำภารกิจส่วนตัว และประชุมพูดคุยสรุปกิจกรรม 
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ๐๒.๐๐ น. นอนหลับพักผ่อน 

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เวลา ๐๒.๐๐ น. – ๐๓.๐๐ น.ตื่นนอน อาบน้ำเก็บสัมภาระทำความสะอาดที่พัก 
เวลา ๐๓.๐๐ น.- ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ สามพันโบก Unseen Thailand จ.อบุลราชธานี
เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๘.๓๐ น. ล่องเรือชมแก่งหิน แกรนด์แคนยอนเมืองสยาม สามพันโบกเมืองอุบล
เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๐๙.๓๐ น.พักรับประทานอาหารเช้า (รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๐๘.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.ออกเดินทางไปอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอย (ชื่นชมความงามน้ำตกห้วยหลวง หรือ น้ำตกถ้ำบักเตว ที่มีความสูง 40 เมตร)  เล่นน้ำตกอาบน้ำให้เรียบร้อย 
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๐๓.๓๐ น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย 

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com


https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้จนกว่าจะเต็ม พร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdnAzz0r8h9wr_6DqBNorgNvmBpQPRiaCinVwIwEg1mMxoehQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }
** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

ค่าใช้จ่าย : 1200