ค่ายอาสาสร้างสุข ( รอยยิ้มวันเด็ก เมืองน่านน่ะสิ ) 

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม – อาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ ๑๒ ม.ค. ๒๐.๐๐ น.)

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

ในภาพอาจจะมี 7 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังยืน และ สถานที่กลางแจ้ง

[ สถานที่ ] 
ร.ร.ดินชุมชนบ้านห้วยพ่าน ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน

[ รับสมัครอาสา ] 
จำนวน ๕๐ ท่าน เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ


[ ความตั้งใจ ]
๑. ไปจัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขและรอยยิ้มให้กับเด็กๆ ในพื้นที่ห่างไกล
๒.ไปเยี่ยยมชม รร.ดิน ที่ครั้งหนึ่งเคยได้มา ร่วมสร้างกับชาวบ้าน
๓. ไปให้กำลังใจ ครูอาสาที่เสียสละตัวเองไปสอนประจำที่นั่น
๔. ไปอยยู่กับธรรมชาติเมืองหุบเขา อาบน้ำแม่น้ำ ไร้สัญญญาณโทรศัพท์
๕ สร้างพื้นที่อาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน 


[ เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ] 
๑. จัดกิจกรรมวันเด็ก มอบความสุขให้แก่น้องๆ (เล่นเกมและซุ้มกิจกรรม )
๒. มอบทุนการศึกษาและของขวัญให้เด็กๆและ คณะครูอาสาผู้เสียสละ
๓. กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก (นอนอาคารดิน หรือ กางเต็นท์นอน อาบน้ำลำธาร ไร้สัญญาณโทรศัพท์ )
๔. กิจกรรมกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน รับฟัง
๕. ให้ความร่วมมือ และ ไม่เรื่องมาก
๖. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท ตลอดงาน 


มีค่าใช้จ่าย สมทบกิจกรรมท่านละ ๑,๔๔๐ บาท (1,440)
[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ] 
๑.ค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒. ค่าจ้างรถกระบะ นำเข้าพื้นที่
๓.ค่า อาหาร ๔ มื้อ
๔ สมทบทุน เลี้ยงอาหารกลางวัน น้องๆ
๕. สมทบทุนการศึกษา
๖. สมทบทุน ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่พัก
๗.ค่าสมทบทุนค่าอุปกรณ์ ซุ่มกิจกรรมวันเด็ก

ในภาพอาจจะมี 1 คน


Image result for ลงทะเบียน
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD3ljFZBHjDyeF3xNK4hCW_LPH78selgz2VVsT8R2xFkdpCQ/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


ในภาพอาจจะมี 2 คน, ดอกไม้ และ สถานที่กลางแจ้งในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม

Image result for กำหนดการ ไอคอน[ กำหนดการ ] 


วันศุกร์ที่ ๑๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! ครับผม )

วันเสาร์ที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ล้างหน้าแปรงฟัน พักรับประทานอาหาร ที่ปั๊มน้ำมัน (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ เดินทางถึง ต.เปือ อ.เชียงกลาง จ.น่าน
เวลา ๑๑.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น. เดินทางด้วยรถกระบะเข้าพื้นที่
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.ชี้แจงรายละเอียดและกิจกรรม ชาวค่ายสัมพันธ์
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการมื้อ ๑)
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. แบ่งทีมจัดเตรียมที่พัก ผู้หญิงนอนในอาคารเรียนดิน ผู้ชายกางเต็นท์นอน
เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๗.๐๐ น. อาบน้ำทำภารกิจส่วนตัว/ เนื่องจากห้องน้ำมีน้อย จะแบ่งบางส่วนไปอาบน้ำในลำธาร (อากาศหนาวเย็นต้องรีบอาบน้ำ)
เวลา ๑๗ .๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น (สวัสดิการมื้อ ๒)
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น. ประชุมค่าย / แบ่งกลุ่ม ออกแบบ จัดเตรียม ซุ่มกิจกรรม / ซ้อมการแสดง
เวลา ๒๑.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น. พักผ่อนทำภารกิจส่วนตัว
เวลา ๒๒.๓๐ น. – ๒๓.๓๐ น. นอนหลับพักผ่อน

อาทิตย์ที่ ๑๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจสว่นตัว
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้า (สวัสดิการมื้อ ๓ )
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๐๘.๐๐ น. เตรียมตัว การแต่งกายและอุปกรณ์/ จัดเตรียมสถานที่
เวลา ๐๘.๐๐ น. – ๐๙.๐๐ น. เริ่มงานวันเด็กหรรษา รอยยิ้มวันเด็ก เมืองน่านน่ะสิ
เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๑๒.๐๐ น. กิจกรรมฐานสัมพันธ์ สุขสนุกมีสาระ เสริมสร้าง สุขภาวะทางปัญญา  และในช่วงท้าย เก็บทำความสะอาดสถานที่
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. มอบของขวัญให้แก่เด็กๆและคณะครูอาสา มอบทุนการศึกษาให้กับทางโรงเรียน พร้อมกล่าวลา และ พักรับประทานร่วมกัน (สวัสดิการมื้อ ๔)
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินทาง ด้วยรถกระบะออกจากพื้นที่และเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดภูมิตวัดภูมินทร์ ตัวเมืองน่าน
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. พักผ่อนชมวัดภูมินทร์ (ภาพกระซิบรักบันลือโลก)
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๐๓.๐๐ น. เดินทางกลับสู่ กทม. อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ในภาพอาจจะมี สะพาน และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ท้องฟ้า และ สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ท้องฟ้า, สะพาน, ต้นพืช, เมฆ, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ผู้คนกำลังนั่ง และ อาหาร

ไม่มีข้อความกำกับภาพอัตโนมัติ

 

ค่าใช้จ่าย : 1440