โครงการ อาสาสมัคร ช่วยงานการกุศล
ค่ายอาสา ฅนทาสีรั้ววัด อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ รุ่น ๔
วันเสาร์ที่๒๖ – วันอาทิตย์ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙  (ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๕ พ.ย. เวลา ๒๐.๐๐ น.)

[สถานที่ ]
๑.วัดมหาธาตุ เมืองพิชัย (สถานที่ทาสีรั้วและที่พัก) กางเต็นท์นอนในศาลาวัด ถ้าไม่มีเต็นท์ทีมงานจะเตรียมให้
๒.วัดหน้าพระธาตุ (กราบหลวงพ่อโต วัดสำคัญ คู่เมืองพิชัย พระยาโครตบองสร้างไว้เมื่อปี 1470)
๓.พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก (ทหารเอกในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช อดีตเจ้าเมืองพิชัย)
๔.อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า (เส้นทางศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตร์การสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต)
– สุสานนักรบ(กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย) – ผาหินกบ -ผาหินรูปหัวใจ-หินนาคราช -เนินสู้ตาย – ลานหินปุ่ม -ผาชูธง -ที่หลบภัยทางอากาศ-สำนักอำนาจรัฐ
๕.วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พิษณุโลก ) ประดิษฐานพระพุทธชินราช กราบนมัสการพระคู่เมืองสองแคว  และซื้อของฝากได้ที่นี่


[ ความตั้งใจ ]

๑.บูรณปฏิสังขรณ์ ด้วยการ ขัดทำความสะอาดและทาสีใหม่
๒.ดำเนินกิจปฏิบัติในหน้าที่ชาวพุทธ เพื่อสืบทอดอายุขัยของพระพุทธศาสนา
๓.ใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้โลกกว้างและขัดเกลาพัฒนาจิตใจ


รับอาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน  เดินทางโดยรถบัสปรับอากาศ
ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๑,๒๐๐ บาท (1,200)
สามารถแบ่งจ่ายมัดจำตน ๖๐๐ (600) ๒ งวด

ครั้งที่ ๑ เดือนตุลาคม  ๖๐๐ (600)
ครั้งที่ ๒ เดือนพฤศจิกายน  ๖๐๐ (600)

……………………………………………………………………….

ชี้แจงค่าใช้จ่าย
๑. ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒. สวัดิการอาหาร ๒ มื้อ
๓. สมทบทุน ค่าที่พัก ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
๔. สมทบทุน ค่าวัสดุ อุปกรณ์
๕.ค่าประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท

ค่าใช้จ่ายที่อาสาสมัครต้องรับผิดชอบตัวเอง
๑.ค่า่อาหารและน้ำดื่มบางมื้อ
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า
-นักศึกษามีบัตร 20 บาท ,ผู้ใหญ่ 40 บาท
– ค่าเหมารถกระบะเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ คนละ 120 บาท รับส่ง ไป – กลับ


[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม
https://docs.google.com/forms/d/1YcnrUwgPNyp1hlEoEHM3b1eu_dAIz76hRdhsvqLnE1U/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการกิจกรรม

คืนวันศุกร์ที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๐๕.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์

…………………………………………………………………….
วันเสาร์ที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๖.๐๐ น. เดินทางถึงวัดพระศรีมหาธาตุ อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์ เข้าที่พักทำภารกิจส่วนตัว เปลี่ยนเสื้อผ้าชุดลุยงานทาสีรั้ววัด
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๓๐ น. เดินเท้าไปยังตลาดพิชัยประมาณ ๑๐๐ เมตร เพื่อไปกราบสักการะศาลพระยาพิชัยดาบหัก และพักรับประทานอาหาร ในตลาดเช้าตามอัธยาศัย (รับผิดชอบตัวเอง )
เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๘.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ สานสัมพันธ์ชาวค่ายอาสา
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๑.๓๐ น. อาสาสมัครร่วมใจปฏิบัติดี ขูดสนิม ทาสีรั้ววัด รอบเช้า(เนื่องด้วย เรามาทำงานในนามอาสาสมัคร ไม่ใช่คนงานประจำ ดังนั้นเราจะทำกันแบบสบายๆ สบายใจ ไม่เร่งรีบไม่มีใครมาบังคับหรือสั่งการ แต่การทำงานของเรานั้นจะทำด้วยความประณีต ตั้งใจ ให้ดีที่สุด ได้แค่ไหน ก็ทำตามอัตตาภาพแค่นั้น )
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น.พักรับประทานอาหารกลางวัน (สวัสดิการมื้อ ๑ )
เวลา ๑๒.๒๐ น. – ๑๓.๓๐ น. ประชุมบนศาลาวัดพูดคุย สรุปกิจกรรมช่วงเช้า และกราบนมัสการเจ้าอาวาสถวายสังฆทาร่วมกัน
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. พักงานทาสีเพราะอากาศร้อนจะพาออกเดินทางไปศึกษาดูประวัติศษสตร์ที่ พิพิธภัณฑ์บ้านเกิดท่านพ่อพระยาพิชัยดาบหัก (ทหารเอกในสมัยพระเจ้าตากสินมหาราช อดีตเจ้าเมืองพิชัย)และวัดหน้าพระธาตุ (กราบหลวงพ่อโต วัดสำคัญ คู่เมืองพิชัย พระยาโครตบองสร้างไว้เมื่อปี 1470)
เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น. อาสาสมัครร่วมใจปฏิบัติดี ทาสีกันสนิมที่รั้ว ในรอบเย็น แดดร่มแล้ว
เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๗.๓๐ น. คืนความเป็นปกติสุขให้สถานที่ ทำความสะอาดเก็บขยะ จัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย
เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๑๙.๐๐ น. อาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย
เวลา ๑๙.๐๐ น. – ๒๐.๐๐ น. พักรับประทานอาหารเย็น ทานบนศาลาวัด ( สวัสดิการมื้อ ๒ )
เวลา ๒๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น. สรุปกิจกรรม พูดคุยแลกเปลี่ยน เรียนรู้ร่วมกัน
เวลา ๒๑.๐๐ น.เป็นต้นไป นอนหลับพักผ่อน บนศาลาวัด
กางเต็นท์เพื่อกันยุง นอนในศาลาวัด ถ้าไม่มีเต็นท์ทีมงานจะเตรียมให้

…………………………………………………………………….
วันอาทิตย์ที่๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
เวลา ๐๔.๓๐ น. – ๐๖. ๐๐ น. ตื่นนอนทำภารกิจส่วนตัวและเก็บสัมภาระให้เรียบร้อย
เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗. ๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าในตลาดรับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า ( ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน๓ูหินร่องกล้า
-นักศึกษามีบัตร 20 บาท ,ผู้ใหญ่ 40 บาท
– ค่าเหมารถกระบะเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ คนละ 120 บาท รับส่ง ไป – กลับ )
เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๔๐ น. เดินทางโดยรถกระบะเจ้าหน้าที่ฯเข้าพื้นที่และรับชมภาพยนต์ประวัติความเป็นมาของสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ การสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต
ประมาณ 15 นาที ก่อนจะเดินทางขึ้นเขาด้วยรถกระบะอีกครั้งเข้าพื้นที่
เวลา ๑๐.๔๐ น. – ๑๒.๓๐ น. (เดินศึกษาธรรมชาติและร่องรอยประวัติศาสตร์การสู้รบของพรรคคอมมิวนิสต์ในอดีต)
– สุสานนักรบ(กองทัพปลดแอกประชาชนแห่งประเทศไทย) – ผาหินกบ -ผาหินรูปหัวใจ-หินนาคราช -เนินสู้ตาย – ลานหินปุ่ม -ผาชูธง -ที่หลบภัยทางอากาศ-สำนักอำนาจรัฐ
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (รับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. เดินทางโดยรถกระบะเจ้าหน้าที่กลับลงมายัง ที่ทำการอุทยานฯ
เวลา ๑๔.๐๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ออกเดินทางกลับเข้าตัวเมือง จ.พิษณุโลก เส้นทางผ่านก่อนกลับเข้า กรุงเทพฯ
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น.เดินทางถึง วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (พิษณุโลก )
ประดิษฐานพระพุทธชินราช กราบนมัสการพระคู่เมืองสองแคว
และซื้อของฝากได้ที่นี่ และรับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อย
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๐๑.๐๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
…………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เว็บไซต์ http://www.อาสาสมัคร.com
เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]
คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

 

ภาพกิจกรรมครั้งที่เคยจัด

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ พิพิธภัณฑ์พ่อพระยาพิชัยดาบหัก

รูปลานหินปุ่ม ที่อุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า Cr.  This road is mine

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ภูหินร่องกล้า

 

 

 

 

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ บัดนี้ จนกว่าจะเต็มพร้อมแล้ว คลิกเบาๆ ตามลิงค์ เลยครับผม
https://docs.google.com/forms/d/1YcnrUwgPNyp1hlEoEHM3b1eu_dAIz76hRdhsvqLnE1U/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน }** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

ค่าใช้จ่าย : 1200