รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย เกษตรปลอดสารพิศ มาลองใช้ชีวิตแบบชาวบ้าน
14 – 26 มีนาคม 2559
หาดใหญ่ สงขลา
สำหรับผู้ที่ไม่สามารถเข้าร่วมค่ายได้ตลอดระยะเวลาสองสัปดาห์ สามารถร่วมค่าย Weekend Workcamp ระหว่างวันที่ 18 – 21 มีนาคม 2559
Arrival 19 Mar. morning and leave 20 Mar. evening.
Camp code: VSA1603
 
Cam name: Organic Agriculture Camp
 
Age: 16+
 

Background As the world’s food problem grows, we recognize that making one’s own food is important in the22nd century, so our organic farm net work partner has running small organic farm in their family. We come up with the idea to support them our volunteers’ hand and to eat fresh food from our farm “We grow what we eat, We eat what we grow”. Moreover, volunteer will learn to share various planting ways between Asia and western styles from volunteers.

Working Volunteer will work in organic farm with the family. Volunteers learn and share organic farm through local agriculture philosophy. Volunteers will prepare soils, plant and take care of plants by watering. They will also eat organic vegetables from organic farm.

Location Ban rai Village, Hat Yai District, Songkhla

Accommodation and food Volunteers will stay at local agricultural farmer’s house in Thai style hut (The family is Thai muslim). Men and women are separated. Please bring your sleeping bag and mosquito net. Toilets are Thai style (sit on your heels) showering is done by dipping a bucket in a bowl of water, then pouring the bucket over yourself. Toilet paper is not provided, but can be purchased at local stores. You must take off your shoes before entry the house (normally in everywhere in Thailand you need to take off your shoes before going indoors)

 

Terminal Hatyai train station, Hatyai bus station, Hatyai International Airport

Leisure Activities Khohong Hill, Tone Nga Chang Water fall, local Temple, Hatyai downown, Floating market

 

วิธีการสมัคร ดาวน์โหลด http://www.volunteerspirit.or.th/home/organicagriculturecamp/organic-agriculture-camp-details

ส่งไปที่ workcamp@volunteerspirit.or.th

ติดต่อ พี่จ๋อมแจ๋ม (ชาติลดา สง่ากิจ) 08 5073 1903, ครูตุ้ม (ลักษณะ รอดตระกูล) 08 987 89355

 

22-27 ก.พ. กรุณาติดต่อผ่านอีเมล เนื่องจากเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจต่างประเทศ

ค่าใช้จ่าย : 4,500 Bath for 2 weeks, Weekend workcamp 2,500 ฺBaht