จิตอาสาสร้างฝายชะลอน้ำ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ
วันเสาร์ที่ ๒๔ – อาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑
( ออกเดินทางคืนวันศุกร์ที่ ๒๓ ก.พ. เวลา ๒๐.๓๐ น. )

ที่ที่เคยแล้งที่สุด ตอนนี้ชุ่มชื้นขึ้นมามากแล้ว ข้างดอยหัวโล้น ด้านทิศตะวันออก มีฝายเรียงรายต่อเนื่องเกือบ 10 ฝาย ทุกฝายมีน้ำเต็มตลอดฤดูฝน ผืนป่าที่เป็นดินลูกรัง หาต้นไม้ยืนต้นได้ยาก มีแต่หญ้าเขียวขจีคลุมดินช่วงหน้าฝนพอหน้าแล้ง ก็แห้งแล้วถูกไฟไหม้หมดไป เป็นวงจรชีวิตที่ซ้ำซาก เดินหน้า 2 ก้าว ถอยหลัง 3 ก้าว เพราะในที่สุดป่าก็หมด กลายเป็นพืชเศรษฐกิจแทน
แต่วันนี้ พื้นที่ที่เคยแห้งแล้ง กล้บมีน้ำฝนขังอยู่ในฝายมานานหลายเดือน ต้นไ้่ม้มีมากขึ้น ป่าดูเป็นป่า ที่มีชีวิตชีวาขึ้นเรื่อย ๆ 

Credit  : เสกสรรค์ แดงใส ผู้นำชุมชน ศูนย์บริบาลช้างปางหละ

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[สถานที่] จ.ลำปาง 
๑.ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ (สร้างฝายกึ่งถาวรให้ช้าง)
๒.อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท (ที่พักกางเต็นท์นอน,เดินป่าศึกษานิเวศน์ภายในถ้ำผาไท )
๓.วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (unseen thailand วัดบนยอดเขา ,วัดเฉลิมพระเกียรติพระจอมเกล้าราชานุสรณ์)
๔.อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน (พักผ่อนเล่นน้ำตก อาบน้ำแร่แช่น้ำพุร้อน)


[ เนื้องานกิจกรรม ] 
๑.ร่วมใจสร้างฝายชะลอน้ำแบบกึ่งถาวร
๒.ช่วยเหลือ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ ในการอนุรักษ์ช้างไทย
๓.ใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น แบ่งปัน เสียสละ มีน้ำใจ
ตามรูปแบบกิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาตนเอง
๔.กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก 


[รับ] อาสาสมัคร จำนวน ๕๐ ท่าน
[ค่าใช้จ่าย] สมทบทุนกิจกรรม ๑,๐๙๐ บาท (1,090 )

ชี้แจงค่าใช้จ่าย 
๑.ค่าเหมารถบัสปรับอากาศ
๒.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยาน,ค่าธรรมเนียมกางเต็นท์
มอบให้ อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
๓.ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมและสร้างฝาย
๔.ประกันการเดินทาง วงเงิน ๑ แสนบาท 

สิ่งที่รับผิดชอบตัวเอง 
๑.เต็นท์นอน เตรียมมาเอง (ถ้าไม่มีทีมงานจะเตรียมให้)
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ
(ทีมงานจะสั่งอาหารไว้ให้ ๒ มื้อเราจะหารเฉลี่ยค่าอาหารกันตกมื้อละ 40 -50 บาท)
๓.ค่าธรรมเนียมเข้าอุทยานแจ้ซ้อน (40)
๔.ค่ารถขึ้นเขา วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง (100)ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ สมัคร icon
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf83YekucNhncc7YGRAS7MaZHDYSAWB-JznyFIr3A0pbR8HRA/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


กำหนดการ
คืนวันศุกร์ที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๑๙.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีฯ ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๒๐.๓๐ – ๐๖.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ ศูนย์บริบาลช้างบ้านปางหละ จ.ลำปาง

วันเสาร์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๓๐ น. – ๐๗.๓๐ น. พักทำภารกิจส่วนตัว แวะปั๊มปตท.ลำปาง ทำภารกิจส่วนตัวล้างหน้าแปรงฟัน ( ทานมื้อเช้าและเตรียมอาหาร รับผิดชอบตัวเอง )

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๐๙.๐๐ น. มุ่งหน้าสู่ บ้านปางหละ อ.งาว
เราจะเดินเท้าเข้าพื้นที่เพื่อชื่นชมความงดงามของธรรมชาติสองข้างทาง ระยะทาง 1.5 กม.

เวลา ๐๙.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. และเริ่มกิจกรรมสัมพันธ์กายบริหาร แบ่งกลุ่มเพื่อดูแลเพื่อนร่วมทีมและชี้แจงกิจกรรม ร่วมกับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ
เวลา ๐๙.๓๐ น – ๑๒.๐๐ น. เดินทางเข้าพื้นที่และเริ่มภารกิจ
อาสาสร้างฝายให้ช้าง

เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน ข้าวมันไก่ ( ทีมงานจะสั่งไว้ให้ หารเฉลี่ยกันตามจำนวนคน )
เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ร่วมใจสร้างฝายให้ช้าง (รอบบ่าย)
เวลา ๑๔.๓๐ น.- ๑๕.๓๐ น.พูดคุยสรุปกิจกรรม พร้อมของที่ระลึกให้ทางศูนย์ฯ

เวลา ๑๕.๓๐ น.- ๑๖.๐๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท
เวลา ๑๖.๐๐ น.- ๑๗.๓๐ น. กิจกรรมเดินเข้าถ้ำศึกษาระบบนิเวศ
มีมัคคุเทศน์น้อย (นักเรียนในพื้นที่)คอยนำทางและบอกลเล่าเรื่องราวทางประวัติศาตร์และ ชนิดสัตว์ต่างๆที่อาศัยอยู่ในถ้ำ

เวลา ๑๗.๓๐ น.- ๑๙.๐๐ น.กางเต็นท์นอน พักผ่อนอาบน้ำ ทำภารกิจส่วนตัว ให้เรียบร้อย
เวลา ๑๙.๐๐ น.- ๒๐.๐๐ น. รับประทานอาหารเย็น สวัสดิการ (แกงไก่+ไข่เจียว+น้ำพริก)

เวลา ๒๐.๐๐ น.- ๒๑.๓๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์รอบกองไฟ ละครชาวค่่ายสานสัมพันธ์ / พูดคุยสรุปกิจกรรมและปิดค่าย

อาทิตย์ที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วันพักผ่อนชาวค่ายอาสา)

เวลา ๐๓.๓๐ น.- ๐๔.๓๐ น. ตื่นนอนทำภาระกิจส่วนตัว เก็บเต็นท์
เวลา ๐๔.๓๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐.๐๐ น. นั่งรถสองแถวขึ้นเขา ชมวิวและไหวพระ unseen thailand วัดบนยอดเขา)และลงมา พักรับประทานอาหารเช้าและรับผิดชอบตัวเอง
เวลา ๑๐.๐๐ น.- ๑๔.๓๐ น. ออกเดินทาง มุ่งหน้าสู่ อุทยานแจ้ซ้อน (เล่นน้ำตก อาบน้ำแร่ แช่น้ำร้อน รับพลังจากธรรมชาติ)
และรับประทานมื้อกลางวัน ข้าวเหนียวส้มตำ ไก่ย่าง รับผิดชอบตัวเอง

เวลา ๑๔.๓๐ น.- ๐๒.๓๐ น.ออกเดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯอย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)


 

เป็นฝายกึ่งถาวร เพื่อให้มีน้ำให้ช้างดื่มให้หน้าแล้ง 

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ในภาพอาจจะมี 19 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่กลางแจ้ง, น้ำ และ ธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

ในภาพอาจจะมี ต้นพืช, ต้นไม้, รองเท้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

Image result for อุทยานแห่งชาติถ้ำผาไท

Image result for วัดพระพุทธบาทปู่ผาแดง

อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

Image result for อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

Image result for อุทยานแห่งชาติแจ้ซ้อน

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, มหาสมุทร, ท้องฟ้า, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com