Miracle Camp

“Your passion makes better world !!”

                องค์การเวิร์ลแชร์(Worldshare) เป็นองค์การไม่แสวงหากำไร ก่อตั้งขึ้น ณ ประเทศเกาหลีใต้ ทำงานเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนผู้ที่เดือดร้อนกว่า 25 ประเทศทั่วโลกในหลากหลายด้านหลากหลายโครงการ เช่น การศึกษา อาหาร น้ำสะอาด โรคภัยไข้เจ็บ การช่วยเหลือยามฉุกเฉิน เช่น ภัยพิบัติ สงคราม เป็นต้น โดยที่ผ่านมา องค์การเวิร์ลแชร์ สำนักงานใหญ่ประเทศเกาหลีใต้ ได้ทำการส่งทีมอาสาสมัครชาวเกาหลีใต้ไปในหลากหลายประเทศทั่วโลก เพื่อการช่วยเหลือแบ่งปันที่ทั่วถึงผู้คนที่กำลังเดือดร้อนในทุกๆ มุมโลก

องค์การเวิร์ลแชร์ สาขาประเทศไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของพลังอาสาสมัครจึงได้จัดทำโครงการ “ค่ายเวิร์ลแชร์อาสาสมัครไทยไปต่างประเทศ” ขึ้นเป็นครั้งแรก ถือเป็น “Miracle Camp” เพราะเราเชื่อว่าพลังของเหล่าจิตอาสานี้จะสามารถสร้าง “ปาฏิหาริย์” เพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้นได้ โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ คือ การทำงานอาสาสมัครในพื้นที่ทุรกันดารที่ต้องการได้รับความช่วยเหลือ โดยเราจะทำการรวบรวมเหล่านิสิต นักศึกษาจิตอาสาไทย ซึ่งถือเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่ เดินทางไปทำกิจกรรมอาสาที่ประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่ ประเทศกัมพูชา โดยเหล่าจิตอาสาจะได้มีโอกาสทำกิจกรรมอาสาร่วมกับเด็กนักเรียนในโรงเรียนและหมู่บ้านพื้นที่ยากจน ณ เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา โดยกิจกรรมที่จิตอาสาต้องปฏิบัติภายในค่าย ได้แก่ การสอน เช่น ภาษาอังกฤษ ศิลปะ ออกกำลังกาย สุขศึกษา ฯลฯ ให้แก่เด็กนักเรียน เลี้ยงอาหารกลางวันฟรี ทำความสะอาด ฟื้นฟู ทาสี โรงเรียน ปลูกผัก กิจกรรมนันทนาการ ได้แก่ การแสดง เล่นเกม มินิโอลิมปิก ฯลฯ และจิตอาสาที่เข้าร่วมทุกคน ยังได้มีโอกาสเดินทางท่องเที่ยวไปยังเมืองเสียมราฐ เพื่อเยี่ยมชมนครวัด มรดกโลกของกัมพูชาซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในสิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย

องค์การเวิร์ลแชร์ขอเชิญชวนนิสิต นักศึกษาไทยที่มีหัวใจอาสา เข้าร่วมค่ายเวิร์ลแชร์อาสาสมัครไทยไปต่างประเทศ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2559 เป็นเวลาทั้งหมด 1 สัปดาห์ ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ เมืองศรีโสภณ ประเทศกัมพูชา โดยค่าสมัครเข้าร่วมค่ายท่านละ 7,500 บาท ซึ่งรวมค่าใช้จ่ายทุกอย่างในการเดินทาง ที่พัก อาหาร ทำกิจกรรม ค่าเข้าชม เสื้อค่าย ฯลฯ โดยผู้เข้าร่วมจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมจากองค์การเวิร์ลแชร์ เพื่อเป็นเกียรติและที่ระลึกว่า ท่านได้เป็นส่วนหนึ่งในการทำความดีและแบ่งปันเพื่อสังคมร่วมกับองค์การเวิร์ลแชร์ NGO นานาชาติมาแล้ว

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 1. ได้ประสบการณ์การทำงานอาสาสมัครในต่างประเทศ
 2. มีโอกาสแลกเปลี่ยนภาษา วัฒนธรรม เพื่อต้อนรับประชาคมอาเซียน
 3. ได้รู้จักเพื่อนใหม่ มิตรภาพใหม่ๆ ในต่างแดน
 4. เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความสามัคคี ความกล้าแสดงออก
 5. ได้มีโอกาสท่องเที่ยวนครวัด เสียมราฐ

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วม

 1. นิสิต นักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป
 2. มีพาสปอร์ตที่มีวันหมดอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน
 3. มีจิตอาสา ชอบงานบำเพ็ญประโยชน์ ช่วยเหลือสังคม รักเด็ก
 4. มีความตั้งใจจริงที่จะเข้าร่วมค่าย มีความอดทน

 1.  ส่งอีเมลแนะนำตัวเองตามสไตล์ของคุณ มาที่ worldshare.th2@gmail.com  เนื้อหาควรประกอบไปด้วย

   - ข้อมูลส่วนตัว  วันเกิด อายุ

  - ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล

  - ข้อมูลการศึกษา มหาวิทยาลัย คณะ ชั้นปี ความสามารถพิเศษ

  - ข้อมูลบุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกฉิน เบอร์โทรศัพท์

  - อธิบายเหตุผลที่เข้าร่วม ประสบการณ์งานด้านอาสาสมัคร และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากค่าย

  *หมดเขตรับสมัครวันที่ 3 มิถุนายน พ.ศ.2559

 2.  ชำระเงินผ่าน ธนาคารกรุงเทพ เลขบัญชี 234-4-68759-1 ชื่อบัญชี โดกยอง คิม(Dokyung Kim)

 3. องค์การเวิร์ลแชร์ทำการตรวจสอบและแจ้งยืนยันการสมัคร

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ องค์การเวิร์ลแชร์ 02-187-2214 หรือ 098-382-9747

             www.worldshare.or.th         Facebook : Worldshare Thailand

ค่าใช้จ่าย : 7,500