ค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรม ไทย-เบลเยี่ยม 
Farm Stay ตรัง
1-12 กรกฎาคม 2559
 
VSA เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมค่ายแลกเปลี่ยนสองวัฒนธรรมร่วมกับอาสาสมัครเบลเยี่ยม 25 คน
 
คุณสมบัติ
 1. อายุ 17 ปีขึ้นไป
 2. สนใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ
Activities
 • Planting Mangrove trees/ taking care of Mangrove trees
 • Planting Sea grass
 • Education activities with local school
 • Local handicraft
 • Creating eco-villages
 
ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่ http://www.volunteerspirit.or.th/home/vsabilateralcamp-farmstay/vsa-bilateral-camp-farm-stay-details
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. หลังส่งเอกสารครบ จะได้รับอีเมลยืนยัน พร้อมเอกสารกำหนดการ รายละเอียดการเดินทาง และจุดนัดหมาย (Meeting Point) 
ค่าใช้จ่าย 
6,500 บาท รวมที่พักและอาหาร ตลอดสองสัปดาห์ และเสื้อ T-shirt
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
ครูตุ้ม 08 9878 9355, workcamp@volunteerspirit.or.th

ขั้นตอนการสมัคร
 1. กรอกใบสมัคร ดาวน์โหลดที่ http://www.volunteerspirit.or.th/home/vsabilateralcamp-farmstay/vsa-bilateral-camp-farm-stay-details
 2. เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับ โดยให้ส่งเอกสารเพิ่มเติม
 3. หลังส่งเอกสารครบ จะได้รับอีเมลยืนยัน พร้อมเอกสารกำหนดการ รายละเอียดการเดินทาง และจุดนัดหมาย (Meeting Point)