รับสมัครอาสาสมัครไทยร่วมค่าย Mountain Chalet Prasiva สาธารณรัฐเช็ก
4-18 มิถุนายน 2559
 
Code:SDA 201 Mountain Chalet Prasiva
 
Duration 04 – 18 June 2016
 
Vols: 12 + 2 team leaders
 
Age: 18+
 
Project: The wokcamp takes place in the Beskydy mountains in cooperation with the local branch of the Czech Tourist Club and the Fans of Chalet Prašivá. In spring 2015 they started to renovate a mountain chalet which had not been maintained for decades. The chalet is an architectural masterpiece and the oldest Czech mountain chalet in Beskydy. Sports and cultural events for families are held here and the place is popular for day hiking trips. The chalet is owned by an NGO (Czech Tourist Club) that rents it to a private operator of a restaurant and accommodation for hikers. Until now more than 100 volunteers have taken part in the reconstruction but there’s still a lot to do so we decided to invite volunteers from abroad. The aim of the workcamp is to help with the next stage of renovations.
 
Work: Work will be manual and sometimes physically demanding. The activities will include: paining, construction of the fence, reclamation of a garden surrounding the chalet, building of a wooden shelter, reparation of a historical observation tower that is part of the chalet, construction of a new natural playground etc.
 
Study part: Natural and historical sights of the region, excursions, travelogues, evenings with music by a campfire, meeting with local people during a legendary pilgrimage that takes place on the mountain (the goal of the pilgrimage is a historical wooden church of St Anthony), etc.
 
Leisure time: Trips to the mountains and countryside, bathing in the river, visiting castles and museums (e.g. technical museum of car factory Tatra).
 
Accommodation/Food: In the chalet, on beds in a common dormitory (recently reconstructed). Please bring your own sleeping bags! There is one shower, a bath and toilets. Meals will be provided. You can cook your own national dishes once or twice a week.
 
Location: The chalet Prašivá (www.ChataPrasiva.cz) is situated on the mountain of the same name Prašivá (706 meters) in the Beskydy mountain rage. It belongs to the municipality of Vyšní Lhoty. A bigger town nearby is Frýdek-Místek.
 
Meeting point: Frýdek-Místek.
 
Note: The workcamp is suitable for volunteers who like nature and mountains. Because the chalet is wooden, strict smoking ban applies there and in its vicinity.
 
ติดตามข่าวสาร

ค่าใช้จ่าย

  1. ลงทะเบียน 6,000 บาท
  2. ค่าเดินทาง (ตั๋วเครื่องบิน ซื้อเองได้เลยหลังได้รับวีซ่า)
  3. ค่าวีซ่า 60 ยูโร
  4. ค่าประกันการเดินทาง ประมาณ 1,000 บาท

ดาวน์โหลดใบสมัครที่

http://www.volunteerspirit.or.th/home/mountainchaletprasiva/mountain-chalet-prasiva-details ส่งไปที่ Parin@volunteerspirit.or.th, 090-302-8862

รายละเอียดเพิ่มเติม V_Volunteer Indy

ติดตามรายละเอียด

https://www.facebook.com/VSA-Thailand-109930182446494/