กิจกรรม “จิตผ่องใส ใจบริสุทธิ์”
ณ วัดเหวลาดวนาราม ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562

น้ำใจ – จิตอาสา เป็นกลุ่มชมรมไม่แสวงหาผลกำไรจากการจัดกิจกรรม เกิดจากการรวมตัวกันในโซเซียลเน็ตเวิร์คนำโดย นายเฉลิมชัย เจริญสุขโทร.082-593-9056 (คุณอั๋น)

ทางเราไม่มีงบประมาณใดๆ ไม่มีผู้สนับสนุน จัดกิจกรรมกันขึ้นมาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคม เพื่อให้บุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสใช้พื้นที่งานอาสาเพื่อเรียนรู้ ฝึกฝนวินัยในตนเอง เพื่ออุปนิสัยที่ดีงาม และพัฒนาจิตใจที่ยั่งยืน

#ความตั้งใจในครั้งนี้
1. ทาสีและทำความสะอาดลานวัด
2. ทอดผ้าป่าสามัคคี
3. เพื่อปลูกฝังให้ผู้เข้าร่วมมีจิตสาธารณะ ในการทำประโยชน์เพื่อสังคม(ท่านใดต้องการใบรับรองกิจกรรมโปรดแจ้ง)

#รับสมัครจำนวน 50 คน
#กิจกรรมมีค่าใช้จ่ายคนละ 750 บาท
จำนวนเงินนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และจัดเตรียมงานกิจกรรม ได้แก่
1. ค่าเช่าเหมารถบัสไปกลับ กรุงเทพ – สระบุรี
2. สีทาภายนอกที่ใช้ในกิจกรรม
3. เงินผ้าป่า 2562 บาท (สมาชิกสามารถร่วมทำบุญเพิ่มได้ตามจิตศรัทธา)
4. ข้าวกล่อง 2 มื้อ (เที่ยง – เย็น)
5. ค่าน้ำดื่ม+น้ำอัดลม+น้ำเกลือแร่
6. ค่าป้ายและเอกสารต่างๆที่ใช้ในกิจกรรม
7. ประกันอุบัติเหตุ 100,000

ในส่วนจำนวนเงินที่เหลือจากการจัดกิจกรรม ก็จะนำไปสมทบทุนให้กับโครงการ “แสงนำใจ โรงเรียนของหนู” เพื่อจัดซื้อเสาไฟถนนโซล่าเซลล์จำนวน 6 ต้น ต่อไป

#กำหนดการ

07.00 น. รวมพลขึ้นรถบัสที่ปั๊ม ปตท.สนามเป้า(กรุงเทพมหานคร) ข้าง.ททบ5
10.15 น. พิธีทอดผ้าป่าสามัคคี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน(ข้าวกล่อง)
13.00 น. กิจกรรมทาสีรั้ววัดและบำเพ็ญประโยชน์ให้กับทางวัด
15.30 น. เสร็จกิจกรรมถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
15.40 น. รับประทานอาหาร(ข้าวกล่อง)
16.00 น. เดินทางเที่ยวชม เล่นน้ำ ที่น้ำตกเจ็ดสาวน้อย (ค่าธรรมเนียมสมาชิกออกเอง)
17.00 น. เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร
20.30 น. คาดว่าจะถึงปั๊ม ปตท.สาขาสนามเป้า

หมายเหตุ: โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม ของกิจกรรมนั้นๆ และขึ้นอยู่กับความตรงต่อเวลาของสมาชิกด้วย

*ช่วยแชร์หรือบอกต่อให้ผู้อื่นทราบ
เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการประชาสัมพันธ์

*สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่กล่องข้อความแชทของเพจ(อินบล๊อค)และรอรายละเอียดตอบกลับhttps://www.facebook.com/namjaijitarsa/

<สมัครเข้าร่วมผ่านทางกล่องข้อความแชทเพจ>https://www.facebook.com/namjaijitarsa/

<ลิ้งงานกิจกรรม>

https://www.facebook.com/events/2569735269709651/?ti=cl

ID line page : 0825939056

ค่าใช้จ่าย : 750 บาท