กลุ่มจิตอาสาพุทธะ ร่วมกับ เครือข่ายอนุรักษ์คุ้งบางกะเจ้า
ขอเชิญชวนจิตอาสา น้อมทำความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562
ณ วัดบางน้ำผึ้งนอกและสวนศรีนครเขื่อนขันธ์ (คุ้งบางกะเจ้า)
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

สมัครเข้าร่วมกิจกรรม
ค่าลงทะเบียน 250 บาท/คน
แจ้งชื่อ-นามสกุล-เบอร์โทร
เข้าร่วมกลุ่ม กด >>https://bit.ly/2lkVlNZ

ค่าใช้จ่าย : 250