กิจกรรมจิตอาสา มีดังนี้

1.ช่วยงานในโรงครัว เช็ดภาชนะที่รับประทานอาหารทั้งหมด ภายหลังการฉันเช้าและเพล

2.กวาดใบไม้รอบๆลานวัด

ไม่ต้องกรอกใบสมัครไปล่วงหน้า สามารถแจ้งประชาสัมพันธ์ของวัดได้ที่ศาลาพระราชศรัทธา

ค่าใช้จ่าย : 0