จิตอาสาประชาบดี: ปรับภูมิทัศน์จัดสวนสถาบันประชาบดี 1, 19 มี.ค.
Public gardening volunteer for Prachabodi Institute in Thaiiland/Mar. 19, 17
ณ สถาบันประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ คลอง 5 ธัญบุรี

สถาบันประชาบดี กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นสถาบันที่อำนวยด้านฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่ทำงานเพื่อสังคมด้านต่างๆ มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม (มอส.) พิจารณาว่าสถาบันประชาบดีมีบทบาทส่งเสริมคนทำงานทางสังคม อีกทั้งสถาบันมีพื้นที่สามารถปรับปรุงให้เป็นพื้นที่สร้างสรรแก่ส่วนรวมได้ เพียงแต่จะให้สถาบันเป็นผู้รับผิดชอบเองทั้งหมดก็คงมีกำลังไม่เพียงพอ จึงได้ร่วมมือกันจัดทำโครงการจิตอาสาประชาบดี เพื่อให้อาสาสมัครได้ไปมีส่วนร่วมใช้พื้นที่จัดกิจกรรมอาสาที่สร้างสรรด้านต่างๆภายในสถาบันซึ่งมีพื้นที่หลายสิบไร่ เพื่อเกิดประโยชน์ต่อสถาบันที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคม และเพื่อสาธารณะประโยชน์ต่อไป โดยจะจัดให้มีกิจกรรมให้อาสาได้เข้าไปเพื่อเรียนรู้สังคม เพื่อฝึกฝนและพัฒนาตนเอง และเพื่อร่วมสร้างสังคมการแบ่งปัน ซึ่งจะมีกิจกรรมอาสาหลากหลายหมุนเวียนตลอดปี นอกจากนี้เราตระหนักว่าการทำงานเพื่อสังคมไม่ได้เป็นภาระกิจของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง แต่เป็นการร่วมมือกันทุกภาคส่วน ซึ่งในโครงการนี้จะเกิดความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาชน รวมถึงกลุ่มและองค์กรเอกชนอื่น
กำหนดการ
09:30-10:00 ลงทะเบียนผู้เข้าร่วม
10:00 รู้จักกัน แนะนำโครงการ กิจกรรมเรียนรู้กาย ใจ ลงมืออาสา
12:30 รับประทานอาหารเที่ยงร่วมกัน (ทางโครงการจัดไว้ให้)
13:30 ต่อกิจกรรมอาสา
15:00 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
15:30 เดินทางกลับ

ความพร้อมก่อนอาสา
– ให้ศึกษารายละเอียดก่อนสมัคร
– ท่านควรเตรียมหมวก ถุงมือผ้า และ ผ้าปิดจมูกหากแพ้ง่าย ผ้าขนหนูสำหรับเช็ดเหงื่อ เช็ดหน้า และขวดเติมน้ำส่วนตัวเพื่อความสะดวกในการใช้ระหว่างกิจกรรม โดยทางเราเตรียมน้ำไว้ให้แล้ว ท่านที่ผิวแพ้ง่ายร้อนง่าย ให้ใส่เสื้อแขนยาวหรือนำปลอกแขนไปด้วย บางคนที่เหงื่อมากควรเครียมเสื้อมาเปลี่ยนก่อนกลับ
– งานใช้ทักษะทั่วไป มีเจ้าหน้าที่ช่วยแนะนำ แต่ท่านต้องอดทน และมุ่งมั่นทำงานให้เรียบร้อย
– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ให้แจ้งกลับอย่างน้อย 3 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา
– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้
– อาสาที่จะเข้าร่วมต้องเตรียมใจ เปิด ปรับ เปลี่ยน ในการทำงานร่วมกับผู้อื่นและการให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมร่วมกันทุกขั้นตอน
**สำหรับนักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง ที่มาทำกิจกรรมอ่านรายละเอียดก่อนการสมัคร เพื่อไม่ให้เสียบรรยากาศการทำกิจกรรมอาสาสมัครหากท่านเน้นมาขอใบรับรองมากกว่าการฝึกฝนตนเองเพื่อเรียนรู้การเป็นอาสาสมัครและความอดทนการทำอาสาให้ลุล่วง หากท่านมาสายกว่ากำหนด และกลับก่อนเวลา แล้วขอให้รับรองกิจกรรม ทางมูลนิธิฯไม่สามารถเซ็นรับรองให้ได้ การที่ท่านมาร่วมกิจกรรมเพราะต้องการเก็บชั่วโมงอาสา เรายินดีสนับสนุนการเรียนรู้งานอาสา แต่ขอให้ตรวจสอบตนเองก่อนว่าเป็นงานถนัดหรือไม่ เตรียมตัวพร้อมอาสาแล้วหรือไม่ และมีความอดทน มุ่งมั่นพอที่จะทำภารกิจให้สำเร็จเรียบร้อยหรือไม่ ทั้งนี้เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อโครงการ ทางมูลนิธิฯยินดีในการส่งเสริมกิจกรรมอาสาแก่ท่าน จึงขอให้ท่านตระหนักถึงการอาสาให้เต็มที่เช่นเดียวกับอาสาสมัครทั่วไป การแต่งกายให้ใส่ชุดลำลองทั่วไปสำหรับทำงานกลางแจ้ง และเพื่อก้ม เงย ลุกนั่งสะดวก เนื่องจากผู้เข้าร่วมหลากหลายวัย ขอให้ งดชุดสั้นเกินไปหรือวาบหวิว

หมายเหตุ – การรับรองสำหรับนักเรียน นักศึกษา เพื่อเป็นหลักฐานทางการศึกษา ให้ยืดการเซ็นรับรองโดยมูลนิธิฯเท่านั้น

Schedule
09:30-10:00 Registration
10:00 Gardening volunteer activity
12:30 Lunch together
13:30 Continuing volunteer activity
15:30 Finish volunteer work

– To support volunteer activity you need to support 250 baht for food and material and equipment for volunteer work **You can request for Tax exemption receipt from Thai Volunteer Service Foundation

ประสานกิจกรรม มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม
Contact : Thai Volunteer Service (TVS)
๔๐๙ ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ ๑๐๓๒๐
409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320
โทร./ Phone 095-9977724 (9:00 – 17:30)
E-mail volunteerservice@gmail.com Website www.thaivolunteer.org

การเดินทางไปสถาบันประชาบดี
สถาบันฯ ตั้งอยู่ที่ คลอง 5 อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ริมถนนรังสิต-นครนายก ไปจากรังสิตจะอยู่ถัดจาก บ้านเด็กอ่อนรังสิต เข้าประตูเดียวกับบ้านมหาราช
เดินทางจากอนุสาวรีย์ชัยฯ นั่งรถเมล์ สาย 538 ฝั่งเกาะดินแดง หรือ ขึ้นรถตู้อนุสาวรีย์ – ราชมงคลคลอง 6 ค่ารถตู้ 50 บาท ถึงหน้าสถาบัน.- รถตู้จอดอยู่หน้าโรบินสันเก่า (ทางจะเลี้ยวซ้ายไปดินแดง) เดินทางจากฟิวเจอร์รังสิต ต่อรถโดยสารตรงใต้ทางด่วนฝั่งตรงข้ามกับฟิวเจอร์พาร์ครังสิตได้ดังนี้ รถเมล์สาย 538 , สาย 1156 หรือ รถตู้-ราชมงคล …***หรือให้สอบถามเส้นทาง 1348 ขสมก. รถเมลที่ผ่าน สาย188 , ปอ.538 รถตู้จากอนุสาวรีย์ , ห้างฟิ วเจอร์ปาร์ครังสิต , นครนายก-บ้านนา-องค์รักษ์ ลงคลอง 5 บ้านมหาราช (สังเกตุป้ายรถเมล์ เมื่อผ่านหน้าบ้านเด็กอ่อนรังสิตให้เตรียมตัวลงรถป้ายหน้า ซึ่งติดกับสะพานลอย) ***ถึงหน้าสถาบันฯแล้ว เดินตรงไปด้านในที่ตึกอำนวยการ
กรณีขับรถมาเอง ใช้ เส้นรังสิต-นครนายก หรือมาทางด่วนกาญจนาภิเษก แล่นมาเส้นมุ่งหน้าไปบางปะอิน พอเห็นทางออกรังสิต-นครนายก ให้ชะลอรถ เลยเส้นออกรังสิตไป เห็นป้ายไปนครนายก ให้ออกเส้นนครนายก เพื่อวนเข้าถนนรังสิต-นครนายก แล้วตรงไปราว 50 เมตร เห็นบ้านเด็กอ่อนรังสิต ขับเลยไป แล้วชะลอรถ เลี้ยวซ้ายสถาบันประชาบดี ไปยังตึกอำนวยการ (ถามรปภ.ได้)
How to get TVS >> Located on Klong 5 , Rangsit, Thanyaburi District, Pathum Thani

https://www.google.co.th/maps/place/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%94%E0%B8%B5/@14.012396,100.715459,15z/data=!4m2!3m1!1s0x0:0x8bdc2ff37330aec1?sa=X&ved=0ahUKEwietZimu6XSAhXIkZQKHcS5BpkQ_BIIbTAK

สมัครได้ทางเวบไซต์ธนาคารจิตอาสาซึ่งสะดวก กรณีสมัครทาง e-mail สมัครได้ที่ volunteerservice@gmail.com สมัครทางใดทางหนึ่งเท่านั้น โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “จิตอาสาประชาบดี 19 มีค.” ชื่อ/สกุล ...... E-mail ..... เบอร์โทร..... อาชีพ..... (ไม่รับสมัครทางโทรศัพท์)

ค่าใช้จ่าย : - ร่วมบริจาคสมทบค่าอาหาร ค่าอุปกรณ์กิจกรรม ต้นไม้ และดำเนินการ 250 บาท ท่านสามารถโอนสมทบได้ทันที่เมื่อได้รับการตอบรับแล้ว ผู้ที่ลงชื่อไว้แต่ไม่ได้โอนตามกำหนดถือว่ายังเป็นชื่อสำรอง ***ผู้บริจาคสมทบโครงการขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ โอนสมทบได้ที่ บัญชี กองทุนมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เลขที่บัญชี 075-2-14248-3 ธ.ไทยพาณิชย์ สาขารัชดาภิเษก 2 เมื่อโอนแล้วให้แจ้งกลับที่ volunteerservice@gmail.com