[ สืบเนื่อง ] โครงการ จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัด
วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ (วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ)
ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

 

[ สถานที่ ]        ๑. วัดทับกวาง จ.สระบุรี  ๒.อุทยานแห่งชาติ น้ำตกเจ็ดสาวน้อย

[เดินทางโดย ]    รถบัสพัดลมพร้อมทีมงาน  หรือ  เดินทางมาเอง

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ ความตั้งใจ ]

๑.เผยแผ่การปฏิบัติธรรมด้วยการถักไม้กวาดทางมะพร้าว

๒.ทำบุญด้วยการ ลิด/เหลาทางมะพร้าวและทำไม้กวาดถวายเป็นสังฆทาน

๓.ส่งเสริมให้เกิดการตระหนักรู้ในคุณค่าของสิ่งที่มีอยู่ตามธรรมชาติ

๔. เตรียมอุปกรณ์ (ในส่วนทางมะพร้าวและทุนซื้ออปุกรณ์) ใช้สำหรับอบรมถักไม้กวาดถวายวัด ต่อไป

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

[ ค่าใช้จ่าย ]

เดินทางรถบัสพร้อมทีมงาน      สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๙๐ บาท ( 390 )
อาสาสมัครที่จะเดินทางมาเอง  สมทบทุนกิจกรรม ท่านละ ๑๕๐ บาท ( 150 )

โดยแจกแจงดังนี

๑.ค่าเช่าเหมารถบัสพัดลม

๒.ค่าอาหารน้ำดื่ม (ข้าวเหนียมหมู/ไก่ ห่อใบตอง)

๓. สมทบทุนค่าอุปกรณ์

๔. ค่าบำรุงวัด ค่าน้ำค่าไฟ และชำระหนี้สงฆ์

๕. สมทบทุนโครงการ จิตอาสา ถักไม้กวาดถวายวัด (ที่ทางกลุ่มจัดอบรมฟรีเป็นธรรมทาน)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]  คลิกที่ลิงก์ด้านล่างนี้

https://docs.google.com/forms/d/1cHMsjv0luaJ8_NXIR17M3EKBLxElrAa5YX03md-0EJU/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ  – หากไม่สามารถกดลิงก์สมัครได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ ชื่อกิจกรรม มาที่ arsa.aree@gmail.com ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ กำหนดการกิจกรรม ]

วันจันทร์ที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

เวลา ๐๖.๐๐ น. – ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) จุดขึ้นรถที่ ๒ รังสิต (บริเวณคิวรถตู้ ท่ารถบ้านนา – นครนายก ) เวลา ๐๗.๓๐ จะมีทีมงาน ไปเรียกขึ้นรถบัส

เวลา ๐๗.๓๐ น. – ๑๐.๐๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้า สู่วัดทับกวาง (ระหว่างทางจะจอด พักรถให้ทานข้าวเช้าและเข้าห้องน้ำ ๓๐ นาที รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๐.๓๐ น. กิจกรรมวันแรกพบ ตื่นรู้อยู่กับตัวเอง อย่างมีสติ

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. ดำเนิน ชีวิตอย่างมีสติ ในกิจกรรม อาสาสมัคร ลิด/เหลา ทางมะพร้าว ( จะมีการแบ่งกลุ่ม และ มีตัวแทนกลุ่ม ๑ คน มาเรียนถักไม้กวาดโดยใช้ทางมะพร้าวที่เพื่อนๆ ในกลุ่มลิด/เหลา ไว้ )

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักกลางวัน กินง่าย อยู่ ง่าย ไม่เรื่องมาก เป็นผู้ประมาณตนในการบริโภค     (สวัสดิการ ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๓.๔๐ น. ชวนผ่อน พักตระหนักรู้ ปรับอิริยาบทท่านอน บนศาลาวัด ฟังเสียงธรรม พร้อมตามดูรู้หายใจเข้าออก ในท่านอนอย่างสงบ (อาสาสมัคร เตรียมหมอน หรือ กระเป๋าสำหรับหนุนหัวมาด้วย )

เวลา ๑๓.๔๐ น. – ๑๔.๓๐ น. คืนความเป็นปกติให้สถานที่ ทำความสะอาดให้เรียบร้อย (รอบบ่าย )

เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. พูดคุยรับฟัง เรียนรู้ร่วมกันอย่างมีสติ ในตอนท้าย ถวายทางมะพร้าวและไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสังฆทานให้ทางวัด

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๐๐ น. เดินทางมุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ทานข้าว พักผ่อนคลายร้อยเล่นน้ำตก

เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

( กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม )

 

รูปภาพน้ำตก 1 ,2 ,14 เป็นรูปภาพจากอินเตอร์เน็ต และรูปอื่นๆ ภายในหน้านี้ เป็นรูปอาสาสมัครที่เคยเข้าร่วมกับทางกลุ่มอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://www.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://www.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้ 

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี

https://www.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม

e-mail : arsa.aree@gmail.com

โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

ค่าใช้จ่าย : 390