วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

[ สถานที่ ]

  • ชุมชนตลาดน้ำทาค่า จ.สมุทรสงคราม
  • วัดศรีศรัทธาธรรม และ วัดนางตะเคียน

[ ความตั้งใจ ]

๑. ส่งเสริมการอนุรักษ์วิถีชีวิตดั้งเดิม ของชาวบ้านลุ่มน้ำ ชุมชนท่าคา
๒. คืนความสมบูรณ์ในเชิงระบบนิเวศให้กับชุมชนริมน้ำ
๓. ปลูกต้นลำพู เพื่อเป็นที่อยู่ให้กับหิ่งห้อย
๔. ส่งเสริมให้เกิดพื้นที่แห่งการพัฒนาตนเองและสังคม

 

[ รับสมัครอาสา ] จำนวน ๕๐ ท่าน  (กิจกรรมเหมาะสำหรับผู้มีอายุ 8 ปีขึ้นไป)

[เดินทางโดย ] รถบัสพัดลม  และล่องเรือพาย  (ไม่รับเดินทางขับรถมาเอง)

จุดขึ้นรถ  

  • ปตท สนามเป้า ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร
  • ป้ายรถเมล์ บิ๊กซี พระราม ๒

[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๔๐๐ บาท ( 400 บาท )
โดยแจกแจงดังนี

  • สมทบทุน เหมารถบัสพัดลม
  • สมทบทุน ค่าเรือพาย
  • สมทบทุน ต้นกล้าลำพู
  • สมทบทุน สวัสดิการอาหารน้ำดื่มมื้อกลางวัน
  • สมทบทุน ค่าน้ำค่าไฟ ชำระหนี้สงฆ์
  • สมทบทุน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม

ใ บ ส มั ค ร  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsc36C4V9tBxzi-75yGAYnC82vlSVfOSkbEB1Nml9L4nNHA/viewform

 

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เวลา ๐๖.๓๐ น.- ๐๗.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธนาคารกรุงศรีใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

เวลา ๐๗.๓๐ น.- ๑๐. ๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลม( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ นะครับ)

สำรับอาสาสมัครท่านใด ที่รอขึ้นรถป้ายรถเมล์ หน้าบิ๊กซี ฝั่งตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม ๒ รถบัสจะไปถึงประมาณเวลา ๐๘.๐๐ น.

ระหว่างเดินทางพักรถรับประทานอาหารเช้า ๓๐ นาที (รับผิดชอบตัวเอง)

เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์ ชี้แจงกิจกรรม , พักรับประทานอาหารกลางวัน ที่วัดศรีศรัทธาธรรม สวัสดิการอาหารกลางวัน และน้ำดื่ม ๑ มื้อ ,
เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๔.๐๐ น. จิตอาสาล่องเรือเก็บขยะ&ปลูกต้นลำพู&ขุดลอกคลอง และ ซื้อของฝาก เดินชมตลาดน่ำท่าคา ตลาดชุมชนอายุเก่าแก่มากกว่า ๑๐๐ ปี
เวลา ๑๔.๐๐ น – ๑๕.๓๐ น. กลับมาอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายที่วัดศรีศรัทธาธรรม และ สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๗.๓๐ น. เดินทางมาไหว้พระวัดนางตะเคียน กราบนมัสการหลวงพ่อรุ่งเรือง พระเก่าแก่อายุมากกว่า ๔๐๐ ปี สิงศักดิ์สิทธิ์ประจำชุมชน คลอดงนางตะเคียน

เวลา ๑๗.๓๐ น. – ๒๐.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl
กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/
ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ภาพกิจกรรม ในครั้งที่ผ่านมา 

 

กรอกใบสมัคร ที่นี่ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdcsc36C4V9tBxzi-75yGAYnC82vlSVfOSkbEB1Nml9L4nNHA/viewform

ค่าใช้จ่าย : 400