จิตอาสาสร้างฝาย ถวายเป็นพุทธบูชา (มาฆบูชา) จ.เพชรบุรี

โครงการ อาสาพัฒนาชุมชน
วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันมาฆบูชา) ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และ น้ำ

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ไม่คาดหวังว่าที่แห่งนั้นจะให้อะไรเรากลับมาไหม

แต่ตั้งใจใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่

ทำประโยชน์อะไรให้ที่แห่งนั้นได้บ้าง

กลุ่มคนธรรมดาผู้สร้างประโยชน์

[ สถานที่ ] 
กิจกรรมเสริมโครงสร้างฝาย พื้นที่ชุมชน บ้านลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง จ.เพชรบุรี


[ เนื้องานกิจกรรม ] 
๑.เรียนรู้วิธีการรักษาธรรมชาติและดูแลต้นน้ำของทางวัดลิ้นช้าง
๒. นั่งรถกระบะของชาวบ้านเข้าไปในพื้นที่สร้างฝาย
๓. แบ่งกลุ่มสร้างฝายบริเวณลำห้วยสาขา
๔.กิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
๕. อาสาสมัครสามารรถเตรียม สิ่งของมาร่วมถวายสังฆทาน ร่วมกันได้ตามความสะดวกครับผม

***มีเซ็นรับรองชั่วโมงจิตอาสา ***


[ ค่าใช้จ่าย ]
สมทบทุนกิจกรรมท่านละ ๓๕๐ บาท ( 350 บาท) เดินทางมาเอง ๑๐๐ บาท
โดยแจกแจงดังนี

เป็นค่า เช่าเหมารถบัสพัดลม
ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำฝาย
ค่าเหมารถกระบะเข้าพื้นที่
ค่าวิทยากรและผู้ช่วยสร้างฝาย (ให้ค่าเดินทางชาวบ้านในพื้นที่ ที่มาช่วย)
สมทบทุนค่าน้ำค่าไฟที่วัด

** ลงแรงลงเงินมาช่วยกันแบบประชาชนอาสาเพราะไม่ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากหน่วยงานใด **
สิ่งที่อาสาต้องรับผิดชอบตัวเอง 
๑.อาหารและน้ำดื่มทุกมื้อ
๒.กล่องข้าวใส่อาหาร สำหรับ สั่งข้าวแกงมื้อกลางวันไปทานในป่า
งดโฟน กล่องข้ามพลาสติกใน 7-11


Image result for ลงทะเบียน

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9Kmy0GAWOjltiPv1kJ6aY9MX2Tr0hEjUo8kt3BQFF5rlQ1g/viewform?usp=send_form

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **


[ กำหนดการ ] 

วันพฤหัสบดีที่ ๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ (วันมาฆบูชา)

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณหน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี
ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) ) 

อาสาสมัครที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้า big c พระราม ๒ รถจะไปถึงประมาณ เวลา ๐๗.๓๐ น. เมื่อรถบัสถึงแล้วจะมีทีมงานลงไปเรียนขึ้นรถ

*** ระหว่างเดินทางจะพักรถรับประทานอาหารเช้า ให้เตรียมมื้อกลางวันมาทานด้วย อาสาต้องเตรียมกล่องข้าวมาใส่อาหารซื้ออาลดการนำขยะเข้าพื้นที่ งดโฟม ***

เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๑๐. ๓๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลมมุ่งหน้าสู่ วัดลิ้นช้าง ต.หนองหญ้าปล้อง เขตอุทยานแห่งชาติ จ.เพชรบุรี

เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๑.๔๐ น. กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม เตรียมความพร้อม

เวลา ๑๐.๔๐ น. – ๑๑.๐๐ น. ฟังบรรยายวิธีการรักษาธรรมชาติและดูแลต้นน้ำของทางวัดลิ้นช้าง
เวลา ๑๑.๐๐ น. – ๑๑.๓๐ น. ออกเดินทางเข้าพื้นที่ โดยรถกระบะ ชาวบ้าน

เวลา ๑๑.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน เติมพลังก่อนใช้แรง ( เตรียมอาหารกลางวันห่อใส่กล่องมารับประทาน ) กินง่าย อยู่ง่าย ไม่เรื่องมาก

เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.ปฏิบัติภาระกิจ สร้างฝายชะลอน้ำ

เวลา ๑๔.๓๐ น – ๑๕.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ วัดลิ้นช้างทำความสะอาดร่างกายและเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เรียบร้อย
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น.สรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่การเรียนรู้ร่วมกัน

เวลา ๑๖.๐ น. – ๑๖.๓๐ น ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน น้อมถวายความดีเป็นพุทธบูชา เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา
เวลา ๑๖.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (ระหว่างทางพักรับประทานอาหารเย็นและซื้อของฝาก )

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

 


[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 390