จิตอาสาเพื่อเด็กไร้พรมแดน กับ อาสาอาเซียน @หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ 

29 กันยายน 2561

Volunteer without border with ASEAN Volunteer Sep.29, 2018 @Bangkok Art @ Culture Center (BACC)

: ณ ห้องเอนกประสงค์ชั้น 1 หอศิลป์ฯกรุงเทพฯ

 

โครงการอาสาอาเซียน – ASEAN Volunteer Service มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมสังคมการให้ การแบ่งปันของประชาชนในประชาคมอาเซียน  สร้างการเรียนรู้และความสัมพันธ์อันดีระหว่างพลเมืองในอาเซียน  เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสันติ  โครงการอาสาอาเซียน เปิดพื้นที่ให้ผู้เข้าร่วมได้มาเรียนรู้เพื่อนบ้านและทำกิจกรรมอาสาหลากหลายเพื่อแบ่งปันน้ำใจให้กลุ่มด้อยโอกาสไร้พรมแดนระหว่างเพื่อนบ้านของอาเซียน ทั้งนี้ ทวาย เป็นพี้นที่หนึ่งที่เราทำกิจกรรมร่วมกันหลายครั้ง ด้วยวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่คล้ายคลึง และความคุ้นเคยกันของเพื่อนทวาย-ไทย ทำให้เราได้สร้างความร่วมมือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องมาหลายปี

กันยายน 2561 นี้ ได้เปิดพื้นที่ให้อาสาสมัครได้ร่วมกิจกรรมแบ่งปันเพื่อมอบความช่วยเหลือแก่กลุ่มเด็กกำพร้าด้อยโอกาสและเยาวชนในทวายผ่านกิจกรรมอาสาหลากหลาย โดยความร่วมมือของมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม เสมสิกขาลัย มูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป และเครือข่ายพี่น้องทวาย-ไทย  ระหว่างกิจกรรมท่านจะได้ร่วมฟังเสวนาเรื่องทวาย และการนำเสนอวัฒนธรรมทวาย ไปด้วย มีการแลกเปลี่ยนดนตรี วัฒนธรรม

 

กิจกรรมที่ท่านสามารถเลือกทำ (มีกิจกรรมทุกรอบลงทะเบียนโดยให้ท่านระบุรอบพร้อมระบุกิจกรรมที่ต้องการข้างล่าง

  • ลงลายกระเป๋าผ้า
  • เข็มกลัดแบ่งปัน
  • เขียนศิลป์บนเสื้อ
  • ศิลปะดินกระดาษรีไซเคิล
  • ติดลายโอ่งจิ๋วน้ำใจ

รอบกำหนดการลงทะเบียนล่วงหน้า

รอบ      10:00  น.          รอบ      11:00  น.          รอบ      12:00  น.

รอบ      13:00  น.          รอบ      14:00  น.          รอบ      15:00  น.

 

แต่ละกิจกรรมใช้เวลาประมาณ 2-4 ชม. แล้วแต่ปริมาณงานของท่านที่จะทำหรือออกแบบ โดยงานจะเปิดจนถึง 18:00 น. หากท่านเสร็จก่อนเวลา แล้วไม่มีธุระที่ไหนก็สามารถอยู่ร่วมกิจกรรมดนตรี วัฒนธรรมได้ … กิจกรรมไม่ต้องใช้ทักษะมาก มีเจ้าหน้าที่แนะนำให้ ทำได้ทั้งมาเดี่ยว มาเป็นครอบครัว หรือมาเป็นกลุ่มเพื่อน

 

ความพร้อมก่อนอาสา

– ผู้สมัครที่ลงชื่อแล้วไม่สามารถมาได้ ควรแจ้งให้เราทราบก่อนอย่างน้อย 2 วันล่วงหน้า ทั้งนี้เพื่อไม่ให้ผู้ที่รอคิวเข้าร่วมกิจกรรมเสียโอกาสเข้าร่วมอาสา

– ให้อาสาสมัครรักษาเวลา เพื่อเราจะได้เริ่มงานกิจกรรมพร้อมกันตามขั้นตอน หากสายมากเราจะปิดรับร่วมกิจกรรมเนื่องจากวิทยากรไม่สามารถละจากกิจกรรมที่กำลังดำเนินอยู่มาเริ่มกับผู้ที่เพิ่งเข้าร่วมได้

– ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่ต้องการใบรับรองกิจกรรม ควรลงทะเบียนล่วงหน้าเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้เตรียมเอกสารไว้ให้ล่วงหน้า

สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “จิตอาสาไร้พรมแดนเพื่อเด็กและเยาวชนฯ” กิจกรรมที่เลือก……. ชื่อ/สกุล ………  E-mail……… เบอร์โทร ……. อาชีพ……..

 

– สมทบอุปกรณ์กิจกรรมอาสาชุดละ 200 บาท/คน ผู้สมทบสามารถขอใบเสร็จลดหย่อนภาษีได้ ผลงานที่งานทำ ท่านจะได้รับกลับไปใช้เอง หรือท่านจะนำไปเป็นที่ระลึกมอบแก่ผู้อื่น

 

ที่ตั้ง และการเดินทาง หอศิลป์กรุงเทพฯ ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับสนามกีฬาแห่งชาติและห้างมาบุญครอง การเดินทางสะดวกทั้ง โดย ทางรถไฟฟ้าBTS  และรถเมล์ที่ผ่านสนามกีฬาฯ ผ่านมาบุญครอง ผ่านสยาม และผ่านราชเทวี ไม่แนะนำขับรถไปเองเพราะหาที่จอดรถยากและค่าจอดแพง

 

ประสานกิจกรรม        มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม Contact : Thai Volunteer Service (TVS)  

409 ซ.โรหิตสุข ถ.ประชาราษฎร์บำเพ็ญ แขวง/ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320

409 Ratchadapesek, Huay Kwang, Bkk 10320

โทร./ Phone       095-9977724 (เวลางาน 8:30-17:00)

E-mail               volunteerservice@gmail.com  Website www.thaivolunteer.org

สมัครได้ทาง e-mail  volunteerservice@gmail.com โดยแจ้ง ระบุกิจกรรม “จิตอาสาไร้พรมแดนเพื่อเด็กและเยาวชนฯ” กิจกรรมที่เลือก....... ชื่อ/สกุล .........  E-mail......... เบอร์โทร ....... อาชีพ........

ค่าใช้จ่าย : 200