จิตอาสา ขนหินดินทราย ปรับภูมิทัศน์พื้นที่วัด

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๐.๓๐ น.

สถานที่ วัดมณีสรรค์ ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม และ ตลาดน้ำอัมพวา

 

[ คำบอกเล่า ]

วัด เป็นสถานที่ ทรงคุณค่าทางจิตใจ
และเป็นเสาหลัก ของสังคมไทย มาช้านาน

เมื่อ คนไปวัด แม้มีดินทราย ติดรองเท้า ออกมา 
ก็ต้อง หาโอกาส นำไปคืน ตามโอกาส อันเหมาะสม

ซึ่งเป็นการบอกใบ้….ว่า ให้รู้จักตอบแทน ผู้ที่มีพระคุณ
และอีกความเชื่อ ถือว่า เป็นการทำบุญ เพื่อชำระหนี้สงฆ์

 

 

 

[ เนื้องานกิจกรรม – ข้อแนะนำก่อนสมัคร ]

๑. มีงาน ลงแรง ขนหินทราย ถมที่ปรับระดับ พื้นวัด
๒. กิจกรรมกลุ่ม แบบมีส่วนร่วม แลกเปลี่ยน รับฟัง
๓. มีช่วง นั่งสมาธิ ฟังธรรม รักษาความสงบ
๔. ให้ความร่วมมือ และ ไม่เรื่องมาก
๕. งดสุรา สิ่งมึนเมา อบายมุข ทุกประเภท ตลอดงาน

 

ร่วมสมทบทุนกิจกรรมและ ค่าหินดินทราย ถมที่วัด

  • ค่าใช้จ่าย ๔๐๐ บาท เดินทางโดยรถบัสพัดลม 
  • สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางมาเอง ท่านละ ๒๐๐ บาท

[ ชี้แจง ค่าใช้จ่าย ที่เรียกเก็บ จากอาสาสมัคร ]

๑. ค่าเช่าเหมารถบัสพัดลม
๒. ค่าซื้อหินดินทรายทรายถวายวัด
๓. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
๔. ค่าอาหาร มื้อกลางวัน ข้าวเหนียวหมู/ ไก่ ห่อใบตอง

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] กดลิงก์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1K5Rfps-Jdqs6mnSjxyHi5u-qyhZjRI5p0rhFCQW_wfk/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ  หากกรอกใบสมัครในลิงก์ไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ต้องการเดินทางมาเองหรือ มารถบัส และ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร ส่งมาที่ arsa.aree@gmail.com

 

[ กำหนดการ ]

วันอาทิตย์ที่ ๓ เมษายน พ.ศ ๒๕๕๙

เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘. ๕๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสพัดลม( ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตออกเดินทางตามกำหนดการ )

(สำหรับอาสาที่รอขึ้นรถบัส ป้ายรถเมล์หน้า บิ๊กซีพระราม ๒
รถบัสจะไปถึงเวลา ๐๗.๔๐ น. จะมีทีมงานลงไปเรียนท่านขึ้นรถ)

เวลา ๐๙.๔๐ น. – ๑๐.๐๐ น.กราบนมัสการ เจ้าอาวาสบนศาลา และ จัดกลุ่มแบ่งงาน ตามความเหมาะสม

(สำหรับอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง ให้รอลงทะเบียนบนศาลาไม้วัดมณีสรรค์ ช่วงเวลา ๐๙.๓๐ น. – ๑๐.๓๐ ทีมงานจะมาพร้อมรถบัสอาจมาเร็วหรือล่าช้าจะไม่เกินช่วงเวลานี้ )

เวลา ๑๐.๐๐ น – ๑๒.๐๐ น. ลงแรงร่วมใจ ขนทราย เทดิน ปรับระดับพื้นวัด (รอบเช้า)
เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น.รับประทานอาหาร กลางวัน  ร่วมกัน (ทางทีมงานจัดเตรียมไว้ให้ ที่วัด)

เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๔.๓๐ น. ลงแรงร่วมใจ ขนทราย เทดิน ปรับระดับพื้นวัด และทำความสะอาดสถานที่ เก็บอุปกรณ์(รอบบ่าย)
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ น. พูดคุย สรุปกิจกรรม
เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๖.๐๐ น. นั่งสมาธิ ฟังธรรม บรรยาย แล้ว ถวายสังฆทานร่วมกัน อาสาสามารถนำสังฆทานมาร่วมถวายได้

เวลา ๑๖.๐๐ น.- ๑๘.๓๐ น. เดินทางไปพักผ่อน ซื้อของฝาก ตลาดน้ำ อัมพวา
เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๐๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)

……………………………………………….

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

………………………………………………..

 

[ สอบถามเพิ่มเติม จากผู้จัดกิจกรรม]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa_dd@hotmail.com
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

 

 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ] กดลิงก์ด้านล่าง

https://docs.google.com/forms/d/1K5Rfps-Jdqs6mnSjxyHi5u-qyhZjRI5p0rhFCQW_wfk/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ  หากกรอกใบสมัครในลิงก์ไม่ได้ ให้ส่งชื่อ-นามสกุล ต้องการเดินทางมาเองหรือ มารถบัส และ ชื่อกิจกรรมที่สมัคร ส่งมาที่ arsa.aree@gmail.com 

ค่าใช้จ่าย : มารถบัส 400 บาท / มาเอง 200 บาท