โครงการ เมล็ดพันธุ์แห่งความดี ( Seed Bomb Project)
ชื่อกิจกรรม จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืช ปลูกป่า
วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.

[ สถานที่ ]
๑.วนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ)
ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project)
เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.8 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็นพันธุ์ไม้ที่เก็บมาจากวนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน เช่นต้นสำโรง ตะโก ชี่ชัง หางนกยูง ลูกหว้าป่า ต้นกร่าง ต้นไทร
๒. พักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ

[ ความตั้งใจ ]
๑.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน
๒.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน
๓.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน

 


กิจกรรมมีค่าใช้จ่าย เนื่องจากไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากหน่วยงานใด
* ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๔๕๐ ( 450 บาท )
เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ
* กรณีเดินทางมาเองสมทบทุนกิจกรรม  ท่านละ ๒๐๐ บาท (200)

[ ชี้แจงค่าใช้จ่ายที่เรียกเก็บ ]
๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ
๒.ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง)
๓. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรมยิงเมล็ดพันธ์ุ
๔.สมทบทุนค่าบำรุงวนอุทยาน


 

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/19lbBZrabfypccquPVU3mPfN2g7yXTt6uk6qnZw8TIYA/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

 • หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะตอบกลับทางอีเมล์
 • หากไม่สามารถเข้าลิงก์ดังกล่าวให้ ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม (เดินทางมาเอง หรือ มารถบัส) ส่งรายละเอียดการสมัครมาที่ arsa.aree@gmail.com  [ กำหนดการ ]

  วันเสาร์ที่ ๑๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

  เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ ร้าน Cafe’ Amazon ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)

  เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ ท่านใดมาล่าช้า ขออนุญาตใจร้ายไม่รอ!! นะครับ

  เวลา ๐๗.๔๐ น. รถบัสจอดรับอาสาสมัคร ที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒
  ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี เซ็นทรัลพระราม ๒ (จะมีทีมงานลงไปเรียกท่านขึ้นรถ กรุณมารอให้ตรงเวลาด้วย)

  เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงวนอุทยานเขานางพันธุ์รัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ กล่าวต้อนรับ
  และ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project ) ช่วงเช้า

  เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักทานข้าว แบบชาวค่ายอาสา กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน …ข้าวเหนียวหมู / ไก่ห่อใบตอง (มื้อ ๑
  )

  เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.5 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม

  เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ฯ

  เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๕.๕๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายหาดชะอำ
  เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. พักผ่อน รับประทานอาหารเย็นเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ ตามอัธยาศัย

  เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๒๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย

  (กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)


 

 

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.arsa-dd.com/

เพจ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
https://web.facebook.com/pages/อาสาสมัคร-อนุรักษ์สิ่งดีงาม/201670193324850?ref=hl

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

 [ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com
โทร ๐๘๒ – ๗๗๙ – ๒๒๕๖

[ สมัครเข้าร่วมกิจกรรม ]
https://docs.google.com/forms/d/19lbBZrabfypccquPVU3mPfN2g7yXTt6uk6qnZw8TIYA/viewform?usp=send_form

หมายเหตุ

 • หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะตอบกลับทางอีเมล์
 • หากไม่สามารถเข้าลิงก์ดังกล่าวให้ ส่งชื่อ-นามสกุล ชื่อกิจกรรม (เดินทางมาเอง หรือ มารถบัส) ส่งรายละเอียดการสมัครมาที่ arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 450