อาสายิงเมล็ดพันธุ์ปลูกป่า เขานางพันธุรัต จ.เพชรบุรี วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. – ๒๑.๓๐ น.


seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..

[ สถานที่ ] จ.เพชรบุรี ๑.วนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project) เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.8 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็นพันธุ์ไม้ที่เก็บมาจากวนอุทยานเขานางพันธุ์รัตน เช่นต้นสำโรง ตะโก ชี่ชัง หางนกยูง ลูกหว้าป่า ต้นกร่าง ต้นไทร มะค่า ๒. พักผ่อน เล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ


เดินทางโดย รถบัสปรับอากาศ  ค่าใช้จ่ายสมทบทุนกิจกรรม ๔๐ ( 400 บาท )  กรณีเดินทางมาเองสมทบทุนกิจกรรม  ท่านละ ๒๐๐ บาท (200) [ ชี้แจงค่าใช้จ่าย ]  ๑.เหมารถบัสปรับอากาศ ไป – กลับ ๒.ค่าอาหารและน้ำดื่ม ๑ มื้อ (ข้าวเหนียวหมู/ไก่ ห่อใบตอง) ๓. ค่าอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม ๔.สมทบทุนค่าบำรุงอุทยาน ๕.สมทบทุนช่วยค่าน้ำมันรถ ชาวบ้านและเจ้าหน้าที่  ที่เดินทางมาคอยดูแล ระหว่างเดินป่า


[ ความตั้งใจ ] ๑.ส่งเสริมการตระหนักในความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ ๒.เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ผืนป่า คืนชีวืตให้แผ่นดิน ๓.กระบวนการเรียนรู้รักษ์ธรรมชาติ บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความดีในใจคน ๔.สร้างพื้นที่กิจกรรมงานอาสา ส่งเสริมให้คนหันด้านดีออกมาพัฒนาร่วมกัน


Image result for ลงทะเบียน[ กำหนดการ ]  วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร) เวลา ๐๗.๐๐ น. ออกเดินทาง โดยรถบัสปรับอากาศ  (ท่านใดมาสาย ขอให้ตกรถเพื่อส่วนรวมนะครับ ) เวลา ๐๗.๔๐ น. รถบัสจอดรับอาสาสมัคร ที่รอขึ้นรถจุดที่ ๒  ป้ายรถเมล์หน้าบิ๊กซี พระราม ๒ (จะมีทีมงานลงไปเรียกท่านขึ้นรถ กรุณมารอให้ตรงเวลาด้วย) เดินทางมาเอง นัดพบ เวลา ๑๐.๓๐ น.  นัดพบที่หน้าอาคารจุดบริการนักท่องเที่ยว วนอุทยานเขานางพันธุรัต (แนะนำให้มาก่อนเวลาเพื่อความพร้อม หากรถบัสมาสายให้รอก่อนนะครับ ) เวลา ๑๐.๓๐ น. – ๑๒.๐๐ น. เดินทางถึงวนอุทยานเขานางพันธุรัต (โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพพื้นที่เขานางพันธุ์ธุรัต อันเนื่องมาจากพระราชดำริ) เจ้าหน้าที่วนอุทยานฯ กล่าวต้อนรับ  และ ให้ความรู้และฝึกปฏิบัติ ทำ ( Seed Bomb Project ) ช่วงเช้า เวลา ๑๒.๐๐ น. – ๑๓.๐๐ น. พักทานข้าว แบบชาวค่ายอาสา กินเพื่ออยู่ ไม่ได้อยู่เพื่อกิน …ข้าวเหนียวหมู / ไก่ห่อใบตอง (มื้อ ๑) เวลา ๑๓.๐๐ น. – ๑๕.๐๐ น. เดินศึกษาเส้นทางธรรมชาติ ระยะทาง 3.5 กิโล หน้าผาและยอดเขา ซึ่งเป็นจุดยิง Seed Bomb (เมล็ดพันธ์ุพืชป่า ที่ ห่อด้วยดินเหนียวผสมปุ๋ยหมัก ) ซึ่งชนิดของเมล็ดพันธุ์จะเป็น พันธ์ุท้องถิ่น เพื่อให้เกิดการปรับตัวตามสภาพภูมิประเทศอากาศ และระบบนิเวศน์ดั้งเดิม เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๕.๓๐ น. พูดคุยสรุปกิจกรรม สร้างพื้นที่เรียนรู้ร่วมกัน และมอบของที่ระลึกให้เจ้าหน้าที่ฯ เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๕.๕๐ น. ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ชายหาดชะอำ เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๓๐ น. พักผ่อน รับประทานอาหารเย็นเล่นน้ำทะเลที่ชายหาดชะอำ ตามอัธยาศัย เวลา ๑๘.๓๐ น. – ๒๑.๓๐ น. เดินทางกลับ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย


รูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยายรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

http://www.อาสาสมัคร.com

Image result for facebook icon

อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม

https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree/

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม (สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)

https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้

http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี https://web.facebook.com/Mr.areee

ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน

กิจกรรม e-mail : arsa.aree@gmail.com

ค่าใช้จ่าย : 400