จิตอาสา ยิงเมล็ดพันธุ์พืชปลูกป่า จ.กาญจนบุรี
วันพุธที่ ๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ ตั้งแต่เวลาเวลา ๐๘.๓๐ น. – ๒๒.๓๐ น.

ทรัพยากรดินมีจำกัด และนับวันจะเสื่อมโทรมลงไปทุกขณะ #ในหลวงรัชกาลที่9 ทรงเข้าพระทัยถึงความสำคัญของทรัพยากรดินเป็นอย่างดี เพราะเป็นสิ่งที่มีอยู่จำกัด แม้จะมีน้ำให้ใช้แต่ถ้าดินไม่ดีก็ปลูกอะไรไม่ได้ ดังนั้น จึงอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนหันมาใส่ใจช่วยกันดูแลดิน เพื่อให้มนุษย์และสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน???? #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ


[ ความตั้งใจ ]
๑.ปลูกป่าด้วยการกระจาย (ยิง) เมล็ดพันธ์ุพืชในเขตป่าฟื้นฟู
๒.คืนความอุดมสมบูรณ์ให้กับผืนดินและต้นไม้ จากการฟื้นฟู่ป่า (ในกระบวนการฟื้นฟูตัวเอง ฝายชะลอน้ำคือการปลูกป่าแบบไม่ต้องปลูก กล่าวคือ เมื่อมีแหล่งน้ำสมบูรณ์ อากาศและดินจะมีความชื้นสูง การงอกของเมล็ดพันธ์ที่มีสัตว์เป็นพาหะ และการเติบโตของพันธุ์ไม้ตามธรรมชาติจะฟื้นตัวได้ดี และแนวฝายชะลอน้ำจะมีความชื้นสูงเมื่อเกิดไฟป่าจะเป็นแนวกันไฟได้ดี)
๓.ส่งเสริมการอนุรักษ์ ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าผ่านการเปิดโอกาสให้อาสาสมัครเข้ามาเรียนรู้
๔.ส่งเสริมการตระหนักให้เรื่องภาวะโลกร้อน ปัญหาจากการขาดแคลนป่าไม้ขาดแคลนแหล่งน้ำ และอาหาร  หากธรรมชาติเสียสมดุล จะส่งผลกระทบระยะยาวในอนาคต
๕.ส่งเสริมการปลูกฝัง การเสียสละส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม

seed bomb เรียกได้ว่า เป็นการเลี้ยงดินให้ดินเลี้ยงพืช (ธรรมชาติดูแลธรรมชาติและคัดสายพันธุ์ตามธรรมชาติ) ให้เมล็ดพันธุ์ที่แข็งแรง งอกและโตเอง เมือ่ได้รับน้ำและความชื้น ตามฤดู สำหรับดินที่ห่อหุ้มทำหน้าที่ปกป้องและเก็บรักษา ส่วนหนังสติ๊กใช้ยิงเพื่อกระจายให้เข้าไปในพื้นที่ยากแก่การเข้าถึง seed bomb ที่ทางชมรมฯ ทำให้เกิดขึ้น ไม่ใช่แค่การปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว แต่สิ่งนี้คือ เครื่องมือที่นำมาใช้พัฒนาคน ควบคู่กับการคืนวิถีเกษตรอินทรีย์ ให้เยาวชนได้สัมผัส เมล็ดพันธุ์พืช ดิน ปุ๋ยหมักธรรมชาติ อย่างใกล้ชิด นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ภูมิปัญญาไทยที่ขาดหายไปในสังคเมือง.(หนังสติ๊ก) ได้ย้อนคืนมาอีกครั้ง ในนวัตกรรม..ยิงเพื่อปลูก….ปลุกหัวใจอนุรักษ์..

[ สถานที่ ] 
๑.ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
๒.สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ ข้ามแม่น้ำแคว
๓.พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี (มีค่าเข้าชมรับผิดชอบตัวเอง)


[เดินทางโดย ] รถบัสปรับอากาศ และ เดินทางมาเอง (ไม่จำกัดอายุ)


[ ค่าใช้จ่าย ] คนละ 420 บาท/คน  (รถบัส)  กรณีขับรถมาเอง   250 บาท /คน

  1. เป็นค่า เช่าเหมารถบัสปรับอากาศ
  2. ค่าอาหารกลางวัน ๑ มื้อ
  3. ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินกิจกรรม
  4. สมทบทุนค่าบำรุงอุทยานฯ ค่าน้ำค่าไฟ,ค่าบำรุงที่พัก

(หากรถบัสไม่เต็มเปลี่ยนเป็น รถตู้ หากมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหารเฉลี่ยกัน)

[ มีใบเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน] 

เอกสารรับรอง การกู้ยืมเงิน สามารถนำมาให้เซ็น และประทับตราได้ 


รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd-7HBYp9cQ6T4-1BWVjhSJPl-wzT-7mASbyS7NGcykRfpH5g/viewform?usp=sf_link

{ กรุณา กรอก ข้อมูล ให้ชัดเจนและครบถ้วน } ** แล้ว รอ การติดต่อกลับทาง E-mail จากทีมงาน **

[ กำหนดการ ] 

เดินทางด้วยรถบัส คืนวันอังคารที่ ๔ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๑ 
เวลา ๑๙.๓๐ น.- ๒๐.๓๐ น. ลงทะเบียน เข้าร่วมกิจกรรม บริเวณ หน้าตู้ ATM ธ.กรุงศรี ใน ปั๊ม ปตท. สนามเป้า (ห่างจาก BTS สนามเป้า ๕๐๐ เมตร)
เวลา ๒๑.๐๐ น. จุดขึ้นรถที่ ๒ ป้ายรถเมล์หน้าสถานีขนส่งสายใต้ใหม่ (ให้นั่งรอที่ป้ายรถเมล์เท่านั้น จะมีทีมงานลงไปเรียกเมื่อรถบัสมาถึง)  (ระหว่างเดินทางจะพักรถให้เตรียมขนม น้ำดื่ม อาหารมื้อเช้า)
เวลา ๐๐.๓๐ น. เดินทางถึง ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี จัดเตรียมที่พัก กางเต็นท์นอน  ถ้าไม่มีเต็นท์มา จะมีโรงนอนให้นอน แยกชายหญิง  (เตรียมเครื่องนอนมาเอง หมอนผ้าห่ม)

วันพุธที่ ๕ ธันวาคมพ.ศ. ๒๕๖๑  “วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาในหลวงร.9-วันพ่อแห่งชาติ-วันดินโลก” )
เวลา ๐๖.๐๐ น.- ๐๗.๐๐ น. ตืนนอนทำภาระกิจส่วนตัว
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘.๐๐ น. รับประทานอาหารเช้าให้เรียบร้อย (เตรียมเสบียงมาเอง )พร้อมเปลี่ยนชุดเข้าป่า

เดินทางมาเอง 
เวลา ๐๗.๐๐ น.- ๐๘. ๐๐ น. ลงทะเบียนอาสาสมัครที่เดินทางมาเอง (สำหรับอาสาสมัครเดินทางมาเอง นัดพบที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่า เขาน้ำพุ บริเวณโรงครัวริมน้ำ ไม่เกินเวลา ๐๘.๐๐ น.) โปรดรักษาเวลา หากมาสายจะไม่เจอใครเพราะเข้าป่าหมดแล้ว ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ ในการติดต่อ และไม่สามารถออกมารับได้
เวลา ๐๘.๐๐ น. -๐๘.๓๐ น. /กิจกรรมสัมพันธ์แบ่งกลุ่ม /ให้ความรู้เรื่องการปั้นซีสบอม (กระสุนเมล็ดพันธ์พืช,เมล็ดพันธุ์พืชคลุกดิน)
เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๒.๓๐ น. เดินป่าเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางระหว่าง 2 -3 กม. เพื่อเข้าไปยิงเมล็ดพันธ์ุพืชปลูกป่า  ระหว่างทางจะแวะช่วยกันทำฝายชะลอน้ำให้ช้างได้มีน้ำกิน
เวลา ๑๒.๓๐ น. – ๑๔.๓๐ น.เดินเท้ากลับค่ายฯ  และรับประทานอาหารกลางวัน  ทำภาระกิจส่วนตัว /เข้าห้องน้ำ ล้างมือ ล้างหน้า เปลี่ยนเสื้อผ้า  (สามารถเล่นน้ำอาบน้ำในลำห้วยได้ เตรียมชุดมาเปลี่ยนให้พร้อม)
เวลา ๑๔.๓๐ น. – ๑๕.๓๐ น. สรุปกิจกรรม และมอบใบเกียรติบัตรมอบให้สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน

(สำหรับอาสาที่เดินทางมาเองจะเสร็จสิ้นกิจกรรมเพียงเท่านี้สามารถเดินทางกลับก่อนได้ ) 

เวลา ๑๕.๓๐ น. – ๑๘.๐๐ น. ออกเดินทางแวะชม สถานที่ทางประวัติศาสตร์ ทางรถไฟสายมรณะ ข้ามแม่น้ำแควและ พิพิธภัณฑ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ฝ่ายอักษะและเชลยศึก กาญจนบุรี (มีค่าเข้าชมรับผิดชอบตัวเอง)
เวลา ๑๘.๐๐ น. – ๒๒.๓๐ น.  เดินทางกลับสู่ กรุงเทพฯ อย่างปลอดภัย (พักรับประทานอาหารเย็นระหว่างทาง)

(กำหนดการ อาจมีการปรับเปลี่ยน ตามความเหมาะสม)
…………………………………………………………………..

[ ข้อมูลเพิ่มเติม – เกี่ยวกับผู้จัดกิจกรรม ]

เวบไซต์ อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
http://www.อาสาสมัคร.com

 https://www.facebook.com/volunteer.arsa.aree

กลุ่ม อาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม
(สามารถกดเข้าร่วม เพื่อรับข้อมูลข่าวสารงานอาสาสมัครต่างๆ)
https://web.facebook.com/groups/148850101973404/

ประมวลผลภาพกิจกรรมต่างๆ ตามลิงค์นี้
http://www.youtube.com/results?search_query=อาสาสมัคร+อนุรักษ์สิ่งดีงาม

…………………………………………………………….

[ สอบถามเพิ่มเติมผู้จัดกิจกรรม ]

คุณอารีย์ โพธิ์ศรี
https://web.facebook.com/Mr.areee
ผู้ดูแลโครงการ และประสานงาน กิจกรรม
e-mail : arsa.aree@gmail.com

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังนั่ง และเด็กรูปภาพที่ไม่มีคำบรรยาย

ขอน้อมเป็นอาสาสมัครของพระราชา ดำเนินรอยตามโครงการในพระราชดำริ ชมรมอาสาสมัคร อนุรักษ์สิ่งดีงาม #น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

ค่าใช้จ่าย : 420